A+ A A-

Fesztiválok és turizmus

 • Kategória: Fesztivál
 • Írta: Super User
 • Találatok: 14250

A fesztiválok és a turizmus közötti alapvetően gyümölcsöző  kapcsolat igen hosszú múltra tekint vissza, azonban előfordul, hogy a viszonyt feszültség és konfliktus jellemzi, amelyek kezelése pedig nagy odafigyelést igényel. A fesztiválturizmusnak kiemelkedő haszna lehet, de a turisztikai desztinációknak el kell kerülniük, hogy túlkínálat legyen az ilyen rendezvényekből, továbbá figyelniük kell arra is, hogy ne nevezzenek minden egyes kulturális rendezvényt fesztiválnak: egy pár napon keresztül tartó koncertsorozat vagy néhány, egymást követő színházi produkció nem nevezhető fesztiválnak. Sokszor pedig nehéz összeegyeztetni a különböző prioritásokat, különösképpen azoknál a fesztiváloknál, amelyek eredetileg közösségi rendezvényként indultak, és csak később orientálódtak a turizmus felé.

Az egymáshoz való  kapcsolódás, a kínálat kiegészítése fontos szempont kell legyen, nem csupán a turista és a közösségi központú fesztiválok, de a különböző témájú rendezvények között, illetve azok időbeli eloszlása miatt is.

Az utóbbi években a nemzetközi piacon exponenciálisan nőtt azoknak a fesztiváloknak a száma, amelyeket elsődlegesen turisták számára hoztak létre. Ebbe beletartoznak a kulturális és művészeti fesztiválok, karneválok, gasztronómiai és bor- vagy pálinkafesztiválok, sportesemények, illetve sok más típusú rendezvény is. Mindemellett azonban még mindig vannak kisebb, közösségi alapokon nyugvó fesztiválok, amelyek elsősorban a helyi hagyományokat tartják szem előtt. Ezek közül néhány népszerűvé válhat a turisták körében is, azonban a rendezvények kulturális jelentőségének és autentikusságának fenntartása érdekében a menedzsmentnek, a szervezésnek helyi kezekben kell maradnia. Néhány rendezvényen pedig (például egyes vallási vagy spirituális fesztiválokon) a turisták részvétele nem is kívánatos. A fesztiválok katalizátorként is működhetnek kevésbé ismert desztinációk újjáélesztésében, azok imázsának erősítése és a turizmus fejlesztése által. A fesztiválok pozitív gazdasági hatása számottevő lehet, bár közülük sok szenved a szponzorok és a folyamatos pénzügyi támogatás hiányától.

A turizmus segíthet a hiányzó bevételek megszerzésében. Lehet arról vitatkozni, hogy mára néhány desztinációban esetleg túlkínálat alakult ki a fesztiválokból. Bár a turisták nem valószínű, hogy megunják a fesztiválokat, mégis lehet, hogy nem látogatnak el egy városba csupán az ott megrendezett fesztivál kedvéért, hacsak nem különösen egyedi az adott rendezvény. A fesztiválturizmus tehát gyakran nehezen tervezhető, kivéve azokat a rendezvényeket, amelyek többnapos tartózkodást igényelnek (például a glastonbury-i rockzenei fesztivál vagy a művészeti fesztiválok, mint az edinburghi). A tervezés bizonytalansága pedig megnehezíti a látogatók számának és áramlásának, valamint a jegyeladás alakulásának előzetes megbecsülését.

A fesztiválturizmust a kultúra – amelybe beletartozhat a zene, a tánc, a gasztronómia, a művészetek és a sport is – hagyományos vagy kortárs ünneplésén való részvételként lehetne meghatározni. Ezek a rendezvények lehetnek egyszeriek, de megrendezésre kerülhetnek akár évente ugyanabban az időben is, és lehetnek egy-, illetve többnaposak.

A fesztiválok gyakran a helyi kultúra és szokások megerősítését szolgálják, és lehetőséget adnak a közösségeknek saját kulturális identitásuk kihangsúlyozására. A fesztiválok mindemellett segítenek a helyi művészek támogatásában és előremozdításában, továbbá lehetőséget teremtenek egy rövid ideig tartó, magas színvonalú művészeti alkotómunka számára.

Az 1960-as évek végétől az újonnan megrendezett fesztiválok száma jelentősen megnövekedett (Picard—Robinson, 2006). Sok fesztiválnak az a célja, hogy javítsa a régió imázsát, illetve, hogy ismertté tegyen egy-egy térséget. Hughes (2000) megjegyzi, sok az olyan fesztivál, amelynek eredetileg nem volt célja, hogy turistákat csábítson, végül mégiscsak elérte, hogy látogatókat vonzzon. Az olyan fesztiválokon, amelyek már ismert turisztikai desztinációkban kerülnek megrendezésre, egyértelműen magasabb a turisták koncentrációja; így a legtöbb rendezvény szervezői már eleve úgy állítják össze az esemény programját, hogy az a turisták számára is vonzó legyen. Kirschenblatt Gimblett (1998) szerint a fesztivál ideális módja annak, hogy a látogatók megismerjenek egy desztinációt, és részt vegyenek annak mindennapos tevékenységeiben.

A karneválok hagyományosan az európai hódítás, kolonizáció és rabszolgaság hatására alakultak ki (Alleyne-Dettmers, 1996), majd egyre inkább ünnepségbe fordultak át. Sok turista rajong azért, hogy fesztiválokon vegyen részt, átélje, élvezze a látványosságokat, illetve, hogy megszabaduljon a mindennapi élet korlátaitól. A példák között szerepel a Riói Karnevál Brazíliában, a Trinidad Karnevál a Karib-szigeteken és a Notting Hill Karnevál Londonban. Miles (1997) felvázolja a fesztiválok és karneválok összetett jellegét („többszólamúságát”), és felveti, hogy ezek ideális fórumként szolgálhatnak az egyéni sokszínűség és az etnikumok egyediségeinek kifejezésére.

Egyes meleg rendezvények (például a Gay Mardi Gras San Franciscóban, Sydney-ben és Londonban) mind a meleg, mind pedig a hagyományos piacok számára egyre népszerűbbé válnak. E rendezvények közül soknak még mindig van antirasszista vagy antihomofób politikai üzenete is, hiszen ez az ünneplés egyszerűbb módja a figyelem felhívásának, mint például egy politikai kampány.

A zenei fesztiválok, kiváltképpen a pop- és rockfesztiválok elsősorban a fiatalok körében sikeresek, mint például a Glastonbury Festival Nagy-Britanniában. A WOMAD (World of Music, Arts and Dance) egy olyan globális fesztivál, amelynek célja, hogy a világ különböző kultúráiból és országaiból összegyűjtse a művészeket, alkotókat, és együtt ünnepelje a zenét, a művészeteket és a táncot. A Glastonbury Festival 1982-es létrehozása óta sok országban jött létre hasonló profilú zenei fesztivál. A gasztronómiai fesztiválok – mint például a Müncheni Sörfesztivál – mindig is sok embert vonzottak, és mára már a borfesztiválok is lassan ugyanakkora, ha nem nagyobb érdeklődésre tettek szert. Amíg a zenei fesztiválok gyakran „globalizáltak” (például nagy részben nemzetközileg is elismert előadók meghívásával), a gasztronómiai fesztiválok segíthetnek abban, hogy a látogatók számára helyi termékeket mutassanak be és értékesítsenek. A vallási fesztiválok is sokszor elég színesek és érdekesek ahhoz, hogy turistákat vonzzanak, ám ügyelni kell arra, hogy azok vallási és spirituális jelentősége ne csorbuljon a turisták jelenléte miatt, akik talán nem is értik meg az egyes rituálékat, vagy nem viselkednek illendően.

A sportesemények szintén egyre kedveltebbek, és kulturális tevékenységeket is magukba foglalhatnak. Például minden olimpiával párhuzamosan kulturális olimpia is megrendezésre kerül. A labdarúgó világbajnokság egy másik olyan megarendezvény, amelynek vendégül látására a rendezvény széleskörű ismertsége miatt sok desztináció vágyik (ámbár mindkét sporteseménynél külön figyelmet kell fordítani a beruházásokkal járó magas hitelfelvételre és a rendezvény után nehezen hasznosítható létesítményekre).

Szociokulturális hatásukat tekintve a fesztiválok fontos szerepet játszhatnak a helyi közösség kialakításában, mivel a kultúra más formáihoz képest általában társadalmilag befogadóbbak. Továbbá, a szervezők és a lakosság gyakran egyaránt úgy tekintenek a fesztiválokra, mint a kulturális diverzitás és identitás kifejezőeszközére. A fesztiválok így egy régió és az ott élők kvintesszenciájává is válhatnak. Quinn (2005) kiemeli a fesztiválok pozitív hatásait a megújulás szempontjából is: ide tartozhat a kultúra demokratizálása, a különbségek ünneplése, a közösségek élénkítése és megerősítése, valamint az életminőség javítása is.

A fesztiválok általában időszakos, múlandó és nehezen megfogható élmények, amelyek, ha nem ismétlődnek, képtelenek a kulturális folytonosság megtartására. Ezért ideális, ha a fesztiválokat évente ismétlődően szervezik meg. Probléma az is, hogy a fesztiválok egyre „nemzetközibbé” válnak, és az adott helyszínnel elveszítik a gyökereiket és a kapcsolatukat. A kisebb, közösségi fesztiválokat sokszor azzal jellemzik, hogy a helyi lakosok számára jóval vonzóbbak, mint a megarendezvények. Ezeknek azonban általában nem sikerül turistákat vonzaniuk, és így kevésbé valószínű, hogy hosszútávon kereskedelmileg is életképesek legyenek, hacsak nem kapnak átfogó helyi támogatást. További probléma lehet az autentikusság elvesztése, a művészi tisztesség feladása vagy a kultúra lekicsinylése.

Több szerző beszél arról, hogy alapvető különbség van a közösség-központú és a turistaközpontú rendezvények között (Hall, 1992; Evans, 1996; Arnold, 2001), és kérdéseket vetnek fel az utóbbi fenntarthatóságát illetően. A fesztiválok gazdasági eszközzé való válásával (Chacko–Schaffer, 1993; Joppe, 1996) azok gazdasági dimenziója sokszor a szociális, kulturális és oktatási szempontok fölé emelkedik. A fesztiválok nem elég, hogy elveszítik a helyi gyökereiket, de a szponzorok és a tömegturizmus által rájuk nehezedő nyomás alatt ismétlődővé és egysíkúvá is válnak. Ugyanakkor a szponzoráció és a turizmusból származó bevételek nélkül a fesztiválok (jövőbeli) léte kerülhet veszélybe. Az alábbiakban a fesztiválok és rendezvények menedzselésének néhány problémája kerül összegzésre:

 

 • A fesztiválok és rendezvények számtalan, egymásnak ellentmondó tulajdonjogi kérdései (például helyi lakosok, közszféra, kereskedelmi cégek).
 • A megarendezvények sokszor nagy tartozásokat hagynak maguk után, és csak kevés helyi hasznot hoznak.
 • A fesztiválokkal szemben támasztott pénzügyi és kereskedelmi elvárások néha megelőzik a rendezvény, szociális, kulturális és oktatási céljait.
 • Nehéz a folyamatos (például évenkénti) szponzoráció és finanszírozás biztosítása.
 • A fesztiválok lehetnek elsősorban közösségi vagy turistaközpontúak, ám e két szempont nem mindig összeegyeztethető.
 • A fesztiválok elveszthetik a helyi gyökereiket és a helyiek érdeklődését, ha túl nemzetközivé, túl turistaorientálttá, vagy túl kereskedelmivé válnak.
 • Etnikai és kisebbségi rendezvények (például karneválok, meleg felvonulás, mela) kisajátításra kerülhetnek olyan szervezetek vagy látogatók által, amelyek/akik vagy nem is tagjai az adott közösségnek, vagy nem érzékenyek az adott csoport problémáira és szükségleteire.
 • A fesztiválok színhelyei az év egyes időszakaiban túlzsúfolttá válhatnak, és ennek eredményeképpen a helyiek, sőt, akár a turisták is elmaradozhatnak.

 

A turisták sokszor azért vesznek részt egy fesztiválon, mert éppen akkor tartózkodnak az adott városban, és kevésbé azért, mert a rendezvény marketingje vagy annak programja motiválta őket az utazásra. Ez azt jelenti, hogy a látogatók számának megbecsülése és a tömegek ellenőrzése nehezebbé válhat. Egyes esetekben nehezen lehet jegyeket szerezni a helyszínen (például a művészeti fesztiválokon), pedig szükség lenne rá, hogy egy bizonyos számú jegyet a turisztikai információs irodákban vagy a helyszínen is áruljanak. Természetesen egy ilyen látogatófejlesztési stratégia alkalmazása kockázatot jelent a rendezvényhelyszínek számára, ezért pontos előrejelzésekre van szükség.

Mindent egybevetve a fesztiválturizmusnak kiemelkedő haszna lehet, de a turisztikai desztinációknak el kellene kerülniük, hogy túlkínálat legyen az ilyen rendezvényekből.

Forrás: MT Zrt. Turizmus Bulletin

 1. Gasztro
 2. Szálloda
 3. Turisztika
 4. GSZT+
A húsgolyó az év street food-ja

A húsgolyó az év street food-ja

A Kanálgép húsgolyóit választotta a közönség az év street food-jának az idei V. Food Truck...

Magyar sörpremier a MALTeR beerstroban

Magyar sörpremier a MALTeR beerstroban

„Kocsmaételek az utca emberének – kézműves sör mindenkinek!” - vallja a tulajdonos, Révész...

Átadták az első Gourmet-díjat

Átadták az első Gourmet-díjat

A Gourmet Fesztivál eddigi történetének legsikeresebb fesztiválján vagyunk túl, ez a látog...

Egyre keresettebb a drágább, de minőségi sör

Egyre keresettebb a drágább, de minőségi…

Száz hektoliterrel, vagyis 10 százalékkal több prémium kategóriájú sör fogyott hazánkban 2...

Több Gluténmentes Dupla Sajtburgert árusító McDonald’s

Több Gluténmentes Dupla Sajtburgert árus…

E héttől már országosan 35 McDonald’s® étteremben kapható a Gluténmentes Dupla Sajtburger....

Bővül az Orbis hálózata Romániában

2017 harmadik negyedév végén nyitja meg kapuit az első Bukaresten kívüli Mercure szálloda,...

Repülőtéri szállodát fejleszt a Budapest Airport és a WING Zrt.

Repülőtéri szállodát fejleszt a Budapest…

Magyarország első, közvetlen terminál összeköttetéssel rendelkező  szállodájának időkapszu...

Harc az ízületi fájdalmak ellen

Harc az ízületi fájdalmak ellen

A Danubius Hotels szállodavállalat Health Spa Resort szállodái csatlakoznak a 20. Nemzeti ...

Megújult és kibővült a Corvin Hotel Budapest

Megújult és kibővült a Corvin Hotel Buda…

Bár a IX. kerület mindig is határos volt az V. kerülettel, 20 éve még senki nem gondolta v...

Slágergyanús sárkánydalok

Slágergyanús sárkánydalok

Az idei nyáron a Tintanyúl-rajongók garantáltan sárkánybálban fognak mulatni.

Élet, halál, roham motor- Open Road Fest adománygyűjtés

Élet, halál, roham motor- Open Road Fest…

Az Open Road Fest idén a Magyar Mentőmotor Alapítványt támogatja. A fesztivál célja: egy ú...

Egy hét és startol az Open Road Fest

Egy hét és startol az Open Road Fest

Már csak hetet kell aludni és végre mindenki megkapja a magáét: rock legendák, hajnalig ta...

16. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál

16. Nemzetközi Amerikai Autó Fesztivál

Scorpions, Guns’N’ Roses, AC/DC, Deák Bill Gyula, Gesarol, Auróra, Easy Blues (SK) – zenei...

A Sisi Alapítvány rendezvényei Gödöllőn

A Sisi Alapítvány rendezvényei Gödöllőn

Az idei rendezvényeinket Erzsébet királyné 180. születésnapja, valamint a Koronázás 150-ik...

13 éves a Wizz Air

13 éves a Wizz Air

13 éve emelkedett a levegőbe a Wizz Air első menetrend szerinti járata. Az elmúlt években ...

Adj egy ötöst!

Adj egy ötöst!

Fél évtizede működik a Legfittebb Munkahely Program. Ez idő alatt több mint 80 vállalat, i...

Indul a Tourism Social Media Awards

Március 24-ig nevezhetik a magyar hotelek és turisztikai szolgáltatást nyújtó szervezetek,...

25 éves a Nagybani Piac

25 éves a Nagybani Piac

A Budapesti Nagybani Piac részesedése 40 százalék körüli a friss hazai zöldég-gyümölcs kis...

1200 légiutas-kísérőt toboroz az easyJet

1200 légiutas-kísérőt toboroz az easyJet

Egyedülálló lehetőség nyílik meg sok fiatal előtt, hiszen Európa legnagyobb diszkont légit...

Új csomagolásban a lime-menta ízzel bővülő NaturAqua Emotion

Új csomagolásban a lime-menta ízzel bővü…

A tiszta víz színéhez közelebb álló, kékes-türkiz árnyalatú palackra vált a NaturAqua Emot...

Egészség híradó

"A természet mindig tökéleteset alkot" – Szentgyörgyi Albert

Egészség híradó

Látogasson el Kyäni egészség oldalunkra!

Eseménynaptár

DECEMBER 2017
H K Sze Cs P Szo V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Blue Bell Travel

Blue Bell Travel

Előfoglalási kedvezmények és folyamatos akciók. Több száz ajánlat az év minden napján ...részletek

Apróhirdetések

National pénztárgép

Eladó gyönyörű múlt századi NATIONAL...

bővebben...

GSZT hírlevél

Kövesse a GSZT szakújság híreit emailben! Iratkozzon fel hírlevelünkre!
A GSZT hírlevelét havonta küldjük ki.

Népszerű GSZT+

Hirdetés

Top Szálloda

Top Gasztro

TOP Turisztika

Bejelentkezés vagy Fiók létrehozása