MUISZ levél

A Magyar Utazási Irodák Szövetségének leveleA Magyar Utazási Irodák Szövetsége levélben fordult a Magyar Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságához, amelyben felhívja a figyelmet két régóta húzódó probléma megoldására. Az egyik az egyre inkább feltűnő jogosulatlan utazásszervezők kérdése a másik az elképzelések szerinti irreálisan magas kaució bevezetésének ügye. Mindkettő akut probléma, amelynek megoldására talán felfigyel az új Országgyűlés újonnan létrehozott bizottsága.

Az alábbiakban közreadjuk a levelet.

Magyar Országgyűlés
Fogyasztóvédelmi Bizottsága
Simon Gábor
elnök

Tisztelt Elnök Úr!

Szövetségünk tagjai nevében az alábbi problémával fordulok Önhöz, bízva abban, hogy e két régóta húzódó kérdés megoldásában az Önök Bizottsága eredményesen tud segíteni:

1. Jelenleg Magyarországon utazási irodai tevékenységet csak szigorú feltételek teljesítése mellett lehet folytatni, a feltételrendszert a 213/1996. (XII.23.) sz. Kormányrendelet szabályozza. A feltételek közül a legsúlyosabb pont az, hogy a külföldre utazásokat szervező irodának a forgalmához viszonyított megfelelő mértékű vagyoni biztosítékkal kell rendelkeznie. Ezen túlmenően pedig tárgyi és személyi feltételeknek kell eleget tenni, a tevékenységért felelős személynek egyebek között meghatározott szakirányú felsőfokú végzettséggel kell rendelkeznie.

A rendelet szigorú előírásainak ma mintegy 1150 iroda felel meg, azaz ennyi szerepel a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal közhitelű nyilvántartásában.

Sajnálatos azonban, hogy egyre gyakrabban lehet jogosulatlan, „fekete” utazásszervezéssel találkozni, vagyis olyan vállalkozók hirdetnek külföldi utazásokat internetes honlapokon, háztartásokba bedobott szórólapon, de még újsághirdetésekben is, akik semmilyen utaztatói jogosultsággal nem rendelkeznek. Tevékenységük súlyosan hátrányos helyzetbe hozza a törvényesen működő utazási irodákat és veszélyezteti az utasok biztonságát, hiszen vagyoni biztosítékkal nem rendelkeznek, tehát ha probléma van, senki nem áll helyt a megtévesztett utasokért. Végül pedig az állam is rosszul jár, mert az ilyen fekete vállalkozások semmiféle adót nem fizetnek.

Szövetségünk a tudomásunkra jutott eseteket következetesen jelzi az ellenőrzésre jogosult Nemzeti

Fogyasztóvédelmi Hatóság felé kivizsgálás és szankcionálás céljából. Az elmúlt 3 évben mintegy 70-80 esetet jeleztünk. Sajnos a Hatóság – nyomozati jogkör hiányára hivatkozva – csak igen csekély számú esetet tudott valóban felderíteni és büntetést kiszabni. A büntetés mértéke is csekély, maximum 100 000 forint lehet.

2. Ugyanakkor tudomásunk van arról, hogy a különböző fogyasztóvédelmi egyesületek erőteljesen szorgalmazzák a vagyoni biztosíték mértékének megemelését, hivatkozva az évente sajnálatos módon ismétlődő utazási irodai csődökre. Ezzel kapcsolatban az az álláspontunk, hogy néhány felelőtlen, esetleg csaló iroda magatartása miatt nem szabad a tisztességesen dolgozó többséget egy megemelt kaucióval súlytani és működésüket ellehetetleníteni.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint évente több mint 1 millió magyar állampolgár utazik külföldre utazási irodák közvetítésével.

Ehhez a magas számhoz viszonyítva a pórul járt utasok száma elenyésző és az esetek döntő többségében a vagyoni biztosíték elegendőnek bizonyul az utasok hazahozatalára és a befizetett előlegek visszafizetésére.

A megoldás tehát nem a kaució emelése, hanem a vagyoni biztosíték mértékének következetes ellenőrzése lenne!

Egyébként pedig rendkívül sajnálatosnak tartjuk, hogy a korábbi években előfordult utazási irodai csődök után, ahol a szándékos csődbevitel, a csalárd csőd erősen feltételezhető volt, a mai napig nem született elmarasztaló ítélet egyetlen esetben sem.

Fentieket összefoglalva kérésünk Önök felé tehát a következő:
– Hassanak oda, hogy a jogosulatlan utazásszervezés – az utazók védelmében – visszaszoruljon és ennek érdekében kapjon a Fogyasztóvédelmi Hatóság megfelelő jogi és személyi feltételeket.
– Az utazási irodák vagyoni biztosítékának megemelése helyett más, az európai normáknak megfelelő módozatok kimunkálásában legyenek segítségünkre.

Megértésüket és támogatásukat előre is nagyon köszönjük, fenti kérdésekben minden további információval szíves rendelkezésükre állunk.

Budapest, 2010. július 27.

Tisztelettel:
Molnár Gabriella s.k.
elnök