FooDrinks

A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola, mely fennállásnak immár több mint 50 éve alatt folyamatosan kiemelt hangsúlyt fektet a nemzetközi kooperációs lehetőségek felkutatására és eredményes hasznosítására, egy újabb sikeres nemzetközi partnerségi projekt zárórendezvényének adott otthont 2013. július 8-9.-én.

Károly Róbert Főiskola

Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló, az Egész életen át tartó tanulás program keretében életre hívott „FooDrinks – Quality Food & Drink European Training Plan” elnevezésű Leonardo da Vinci partnerség fő célkitűzése volt felmérni a partnerországokban jelenleg létező élelmiszeripari és minőségbiztosítási szakképzések rendszerét, majd az eredmények ismeretében kidolgozni egy új, a munkaerő piaci elhelyezkedés lehetőségeivel összhangban álló tantervjavaslatot. A projekt nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy összehangolja, és a tanulók érdekeit szem előtt tartva elősegítse a nemzetközi munkavállalást, valamint kijelölje a valós elvárásoknak és igényeknek megfelelő szakmai képzések útját az élelmiszerbiztonság területén.

A projekt partnerek az Európai Unió 7 országából (Bulgária, Spanyolország, Magyarország, Franciaország, Románia, Törökország, Görögország), különböző szektorok képviselőiként vesznek részt a projektben (oktatási szervezetek, kamarák, non-profit szervezetek, felsőoktatási intézmények, szakmai képviseleti szervek), így a projekt célkitűzéseinek megvalósítását és későbbi fenntarthatóságát a partnerek minden aspektusból egyaránt támogatni tudják.