Úton hittel, lélekkel

Nyírbátori templomHuszonötödik születésnapját ünnepli idén a Makrovilág, a vallási turizmusra szakosodott utazási iroda. Ebből az alkalomból tartott sajtótájékoztatóján Madari Gyula alapító tulajdonos kitért a vallási turizmussal kapcsolatos nehézségekre.

{module 221}

Bevezetőjében megállapította, hogy a vallási turizmus akár húzó ágazat is lehetne a mai értékvesztett társadalomban, ha támogatná az egyház és az állam.

Bármilyen hihetetlen sok esetben az egymásra mutogatás a jellemző.

Tisztázandó, hogy a vallási turizmus egyenlő-e a kultúrturizmussal, vagy nem. Példával illusztrálta, hogy ha egy turista utazása folyamán egy művészi értékű templom épületet meglátogat, vagy egy jó akusztikájú templomban meghallgat egy Bach-koncertet, az még nem vallási turista. Ez kultúrturizmus

Vallási turizmus szűkebb értelemben, amikor egy templomot, kegyhelyet, liturgikus eseményt hitük gyakorlása miatt látogatják.Madari Gyula véleménye szerint azonban helyesebb lenne, ha megszűnne a vallási turizmus fogalom, és helyette legyen zarándok turizmus.

A római katolikus egyház gyakorlati vélekedése szerint a zarándoklat az, ami a kegyhely falai között zajlik.

A Makrovilág Zarándok Utazási Irodát a tévhittel ellentétben egyetlen egyház sem támogatja.

Szószerinti idézet Madari Gyula sajtótájékoztatójából:

„Most jelenleg a NAV, Nemzeti Adóhivatal BOSSZÚHADJÁRATA FOLYIK ezerrel ellenünk. 2012. február 7-én a NAV ellenőrzést tartott az Üllői út 7-ben, az iroda tulajdonába tartozó Fehér Pávában. Ez természetes, jogszerű. Az étteremben mindent rendben találtak. A ház átkutatása során megtalálták a kápolnát. Itt már gúnyos és durva megjegyzések hangzottak el, míg végtelen öröm fogta el szívüket, amikor a kápolnához tartozó teakonyhában megtalálták a misebort, és a hívek agapéjához tartozó 1-2 dl, vendéglátásra alkalmatlan szeszes italokat is. 5 óra 20 percen keresztül foglalták le. Kollégáink hiába mondták, hogy ez egy más egysége a Makrovilágnak. VALLÁSI EGYSÉG. Ők a 60 tételből álló, „szesz lerakatot” az étteremhez csatolták. Több, mint egy tucat határozat, több száz ezer forint büntetés, étterem bezárás 2012. novemberben, egy hónapra: HOLOTT AZ ÉTTEREMBEN MINDEN RENDBEN VOLT! Végül eljutottunk az Alkotmány VII. cikk (1) bek.

„Mindenkinek joga van a gondolat, a lelkiismeret, és a vallás szabadságához. Ez a jog magában foglalja … …vallását vagy más meggyőződését, mindenki vallásos cselekmények (AGAPÉ) …végzése útján …gyakorolja…”

Úgy tűnik, hogy a mindenható NAV is elfogadja az alkotmányt. Ám tüstént lépett: bosszúból azonnal 3 évre visszamenő, átfogó adóellenőrzést rendelt el. Nyugodtan állunk elébe! Mi, jogkövető magatartásban élünk, és mögöttünk áll a Serege Ura Istene, a Gondviselő Jóisten.”

Katona Balázs Ferenc (2007) szakdolgozatában egy fontos megállapítást tett (24. oldal): „Egy jámbor, istenfélő szakember teljesen másképp szemléli a dolgokat, mint mondjuk egy olyan, aki nem tudja, mit jelent hinni Istenben, és ez által nincs rálátása arra, miképpen látja egy hitbuzgó zarándok a vallási turizmust.”

Ez a titka a Makrovilág Zarándok Iroda 25 éves fennállásának, az atrocitások eredményes kivédésének.

Az igazsághoz tartozik, hogy az első Orbán-kormány alatt vissza nem térítendő támogatást nyertek a zarándokház rendbehozatalához. Megmentették ezzel együtt a IX. ker. legrégebbi, klasszicista stílusú házát. Egyházi részről is nem anyagi, de erős erkölcsi támogatásban volt részük, valamint megbízást kaptak a Nemzeti Zarándoklatok (Róma, Szentföld) megszervezésére, abban az időben amikor a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke, Dr. Seregély István érsek volt.

Maguk mögött tudhatnak olyan nagy zarándoklatokat: mint 2000-ben Szentföld közel 1000 fő, Rómában 8000 f., Batthyány-Strattmann László boldoggáavatására a Makrovilág 2300 főt indított Rómába, 820 főt indított 1997-ben Báró Apor Vilmos boldoggáavatására, stb.

A 25 év alatt 3144 településről, több mint 500 ezer zarándokot utaztattak.

{module 221}