Ülésezett a rendezvénygasztronómia tagozat

Megtartotta soros ülését a MaReSz rendezvénygasztronómia tagozata. A rendezvény házigazdája ezúttal a Boscolo Konferenciaközpont volt. A már megszokottan nagy számban megjelent szövetségi tagok Semsei Rudolf tagozatvezető vezetésével tartalmas, helyenként heves vitákat is gerjesztő napirenden küzdötték át magukat.

Az idényindító beszélgetés egyik legfontosabb témája a rendezvénypiaci szolgáltatók árképzési gyakorlata, illetve érdekérvényesítési képessége volt. Kőrössy Zoltán, az e téren piacvezető cégcsoport egyik tulajdonosa hívta fel a figyelmet arra a veszélyre, ami a manapság megfigyelhető gyakorlatban leselkedik. A válság idején, a megritkuló rendezvény-megrendelések és nyomott költségvetések miatt sok rendezvénypiaci szereplő kezdett öngyilkos árharcba. Messze a gazdaságilag fenntartható árak alatt, esetenként önköltségi szint alá menve vállalnak el megbízásokat. Ezzel nem csak saját vállalkozásaikat teszik biztosan tönkre, de a piacon mozgó többi szolgáltató pozícióit is veszélyeztetik. Különösen nagy az itt mutatkozó rizikó annak fényében, hogy a 2010-ben realizált árszint lesz a bázis a megrendelők jövő évi (majd az azt követő évi) pénzügyi terveiben is. Pszichésen is nehezen képviselhető álláspont, miért is emelkednének az árak egyik évről a másikra akár 40-50% mértékben. Márpedig az idei harakiri-árakat a valódi piaci áraktól esetenként ekkora különbség választja el.

Az egybegyűltek tapasztalatai alapján, a helyzetet tovább rontják a party service-piacon megjelent szállodai versenyzők is. A háttér-információkat hallgatva, némelyikük a napi szintű túlélésért küzd. Nekik betudhatóan további árcsökkenésekre kell felkészülni…

A Szövetség tagjainak nagy kihívás a kialakult piaci helyzet. Ennek megoldására, a feszítő kényszerek ellenére, egyeztetett álláspontot célszerű kialakítani. A tagozat munkacsoportot hozott létre, aminek feladata ajánlások megfogalmazása a rendezvénygasztronómiai szolgáltatók számára.

Szakértő bevonásával, véleményének meghallgatásával folytatódott a tagozati ülés. A téma az alkalmi munkavállalók regisztrációja, az e téren kialakult szituáció értékelése, a nehézségek megoldására tett javaslatok áttekintése volt. Ebben a témában is munkacsoport állt fel. Ajánlásaikat hamarosan megismertetjük a Szövetség tagjaival.

Sok kérdést válaszolt meg és jelentős bizonytalanságot oldott fel az ezt követő tájékoztatás, az APEH aktuális állásfoglalásáról a reprezentációs adó  és illeték tekintetében. Sokan értették félre, illetve alkalmazták helytelenül a friss jogszabályokat. Pedig ezek jelentős könnyítéseket hoztak az elmúlt évihez képest!

Legalább annyira húsba vágó  kérdés következett, mint az árérvényesítő képesség témája. A rendezvény szakma egészét veszélyezteti, sok vállalkozás létét ingatja meg a piacon ólálkodó “megrendelők” egy csoportja. Visszatérően, csalárd szándékkal szerveznek eseményeket, amelyek bevételeit zsebre téve eltűnnek – alvállalkozóikat, beszállítóikat kifizetetlenül hagyva. Javaslatok születtek az – egyébként sokak által jól ismert – csibészek azonosítására, róluk figyelmeztető lista készítésére. Természetesen ennek jogi környezetét is megvizsgálja a tagozat, semmiképpen sem akarván öngólt rúgni. Az ügyvéd által is jóváhagyott megoldással élve, ezeket a feketelistákat a MaReSz honlapjának csak a tagok által elérhető felületein teszik közzé.