Édes testvérek

Édes testvérekA kormány rendeletet hozott a Magyar Turizmus Zrt. (MT) közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatos feladatainak meghatározásáról és egyes jogszabályok módosításáról. Ennek értelmében a közösségi agrár- és bormarketing tevékenységhez kapcsolódó feladatokat az MT látja el, amely során támogatások nyújtására jogosult. Az MT – a védjegyek működtetésének kivételével – az Agrármarketing Centrum (AC) jogutódja.

{module 221}

A rendelet értelmében az AC vagyonkezelésében lévő, a feladatellátáshoz szükséges vagyont 2012. július 1. napjától az MT használatába kell adni, az AC közalkalmazottait pedig az MT foglalkoztatja tovább. Az MT által ellátott közösségi agrármarketing tevékenységgel kapcsolatosan a miniszter az agrár-vidékfejlesztésért való felelőssége körében szakmai felügyeletet gyakorol. A szükséges jogszabály-módosításokat, valamint a szakmai felügyelet gyakorlásának módját a vidékfejlesztési és a nemzeti fejlesztési miniszternek kell kidolgoznia.

Az AC kezelésében lévő vagyont – a feladatellátáshoz szükséges mértékben – szeptember 30-ig kell az MT részére átadni, amely azt július 1-jétől már használatba veheti. Ugyancsak át kell utalni az MT számára az AC fizetési számláján rendelkezésre álló bor forgalomba-hozatali járulék összegét is. Az MT által július 1-jétől ellátandó közösségi agrármarketing feladatokkal összefüggésben, átadás-átvételi megállapodás keretében ugyancsak rendezni kell az AC feladatainak megszűnésével kapcsolatosan átadandó eszközöket és forrásokat, valamint az AC-nél a feladatokkal összefüggésben keletkezett követelések és kötelezettségek elszámolásának kérdéseit is.

A rendelet értelmében a vidékfejlesztési miniszternek gondoskodnia kell az AC 2012. szeptember 30. napjával történő jogutód nélkül megszüntetéséről.

{module 221}