VISZ tavaly és idén

A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet februárban tartja az idei első Elnökségi ülését. A programok között szerepel az Elnökség tagjainak beszámolója a 2012. évi bértárgyalások helyzetéről (minimálbérre ráállás, bérkompenzáció, elvárt béremelés, stb), valamint a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány (MNÜA) által kiadott pályázati lehetőségek helyi felhasználásának helyzetéről. A 2012. évi bértémákban való részletes tájékozódást a munkavállalók részére a Munka Törvénykönyve 22.§(1)(2)(3) bekezdése biztosítja.

 

{module 221}

Ugyancsak téma a VISZ szervezeteinek Gazdasági és Pénzügyi Szabályzatának a 2012. évre vonatkozó törvények átvezetésével aktualizált változatának elfogadása a Társelnökök Tanácsának ajánlása alapján. A 2011. évi személyi jövedelemadó 1%-ának a Vendéglátás és Idegenforgalom Jövőjéért Alapítvány részére történő felajánlásának ez évi szabályai.

Megtárgyalják a 2012. július elsejétől hatályos új Munka Törvénykönyve szakszervezeteket érintő kérdéseit, valamint a Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság 2012. évi munkatervének elfogadását, amelyben többek között szerepel az EFFAT – FERCO és EFFAT – HOTREC bizottságokban folytatódó munka, az itthoni bizottsági ülések valamint a „Válasz a válságra” című konferenciaprogram folyatatását. 

A Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság beszámolója a 2011. évre vonatkozóan. 
Az ÁPB fő tevékenységei A Turizmus-Vendéglátás ÁPB, az előző évekhez hasonlóan a hazai ágazati problémák megoldására való törekvés mellett (áfa csökkentés, jogi környezet szakma-barát módon történő alakítása, közösségi étkeztetés égető problémáinak megoldása, a szakképzés ÁPB felügyelete) az Európai Uniós Ágazati Szociális Párbeszédben való részvételre összpontosította forrásait 2011-ben.

Közösségi Étkeztetési Albizottság
A Turizmus – Vendéglátás ÁPB Közösségi étkeztetési szekciója áttekintette az ágazat helyzetét és egy erről szóló anyagot hagyott jóvá, melynek összefoglalóját elküldte Szatmáry Kristóf belgazdaságért felelős államtitkár részére. (2011. július)A cél: pontos tájékoztatást adni a vendéglátás állami – ágazati irányításával megbízott kormányzati szerveknek és közös gondolkodással hatékony ágazati stratégiát kidolgozni az intézményi vendéglátás megreformálására. Ez szükséges, hiszen napi 2,1 M fő veszi igénybe a szolgáltatást munkanapokon. A fő cél, hogy a közösségi étkeztetés kiemelkedő népegészségügyi és társadalmi jelentőségének köszönhetően megkapja az ágazatot megillető helyét az előkészületben lévő Turizmus vagy Vendéglátás törvényben.  A Bizottság szeretné elérni és kezdeményezni, hogy a közétkeztetés működési körülményeinek javítására konzultáció induljon valamennyi érintett tárca és szervezet bevonásával, ahol érinteni szükséges az átdolgozandó ágazati pályázati támogatási rendszert is.  A Bizottság szakértőinek részvételével az év végére elkészült a Közösségi Étkeztetés Zöld Könyve, mely rámutat az ágazat problémáira és a megoldási lehetőségekre.

Rendezvények 
A bizottsági üléseken (ill. oldalüléseken) a következő témák kerültek megtárgyalásra:Az Új Munka Törvénykönyve; „A jó higiéniai gyakorlat kézikönyve” (MGSZH)A 2012. évi adótörvények hatása a turizmus-vendéglátás ágazat jövedelmezőségére, különös tekintettel az ágazati átlagkereset nemzetgazdasági átlagkeresettől való elmaradására; A szállodaipar helyzete és kilátásai (idegenforgalmi adó, dohányzást korlátozó rendelkezések); A vendéglátás helyzete (készül a vendéglátó ipari szakágazati stratégia); Az oktatási és szakképzési rendszer átalakításának értékelése; A készülő turizmus stratégia értékelése

A Bizottság 2011-ben is szervezett szakmai konferenciákat a két éve elindított Válasz a Válságra programsorozat keretein belül. 
Szálloda konferencia Témák: online módszerek, az Interneten beérkezett vendégvélemények, a Trip Advisor kezelése; Szállodai Risk Management; Tájékoztatás a Széchenyi Pihenőkártyáról

Vendéglátós konferencia Témák: Fenntartható foglalkoztatás a vendéglátásban – várható változások a Munka Törvénykönyve legutolsó tervezete alapján; Magyar Higiéniai Kézikönyv; Vendéglátás és a Széchenyi Pihenőkártya;  
Közösségi étkeztetés konferencia (nov 14.) – a Bizottság Európai Uniós finanszírozással tartotta meg Közétkeztetési konferenciáját és sajtótájékoztatóját, mely komoly sajtóvisszhangot kapott. Mivel a konferencia egyik fontos témája és apropója a magyar szakértők aktív közreműködésével elkészített online higiéniai tréning eszköz bemutatása volt, a konferenciát az EFFAT-on keresztül az Európai Unió támogatta.

Témák: Dr. Nemes Andrea, a Nemzetgazdasági Minisztérium főosztályvezetője üdvözölte a tanácskozás résztvevőit, hangsúlyozva a gyermek és közösségi étkeztetéssel kapcsolatos fontos társadalmi célokat. Gyaraky Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium főosztályvezetője előadást tartott az egészséges táplálkozásról, kiemelve a hazai és helyi élelmiszerek, alapanyagok felhasználását, melyek a környezetet nem terhelik. Román Péter, a VIMOSZ alelnöke a közösségi étkeztetés magyar vállalkozásainak problémáit vázolta fel, majd jobbító javaslatokat fogalmazott meg. Dr. Böröcz Lajos, a VIMOSZ főtitkára bemutatta a közösségi étkeztető Zöld Könyvet. Zoltai Anna, (MGSZH. Vendéglátás és Étkeztetés Felügyeleti osztályvezető), Alpári György (VIMOSZ) és Ruiszné Nádas Judit (Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság) bemutatták a készülő magyar higiéniai útmutatót, tájékoztattak a munka során szerzett tapasztalataikról – ezzel előkészítve az európai higiéniai tréninganyag bemutatását. Kerstin Howald, az EFFAT főtitkára a munkavállalók hozzájárulásáról számolt be. Norbert Hummel, a FERCO elnöke az európai munkaadóknak a közétkeztetés népegészségügyi hatásai javításához való hozzájárulásáról beszélt. John Dyson (Cocoms Ltd. UK.) az európai közösségi étkeztetésben dolgozók alapszintű higiéniai képzésére kifejlesztett tréningeszköz működését prezentálta.

Az ÁPB finanszírozta tagjai részvételét a „Szezonkezdet, Széchenyi Pihenő Kártyával – Turizmus és Profit 2011” – című külső szakmai konferencián (május 18.)
Nemzetközi kapcsolattartás
A Turizmus-Vendéglátás ÁPB munkaadói és munkavállalói oldala aktívan részt vesz az EU-s társadalmi párbeszédben. Két Bizottságban képviselteti magát az ÁPB: az EFFAT-HOTREC Társadalmi Párbeszéd a Turizmus-Vendéglátás ágazatban, az EFFAT-FERCO Társadalmi Párbeszéd a Közösségi Étkeztetési ágazatban folytat érdekegyeztetést európai szinten. A Bizottság részéről Kovács Pál (munkavállalói oldal) az EFFAT-HOTREC Társadalmi Párbeszéd (EU ÁPB) Irányítótestületének tagja, rendszeresen részt vesz az irányítótestületi üléseken, valamint a QSP (Qualifications and Skills Passport – Szakmai Útlevél) Projekt kivitelezésére létrehozott munkabizottság ülésein.

Az EFFAT-FERCO Társadalmi Párbeszéd (EU ÁPB) „Online Higiéniai Tréning” projektjének kivitelezésére létrehozott munkacsoportba a T-V ÁPB 3 főt delegált, akik rendszeresen részt vettek a munkabizottsági üléseken, és hatékonyan hozzájárultak az online tréning anyagának összeállításához, majd a magyar verzió elkészítéséhez. (Ruiszné Nádas Judit, Dr. Böröcz Lajos és Kalmár Zsófia). Az EFFAT-HOTREC és az EFFAT-FERCO plenáris ülésein a Bizottság 6 fővel képviseltette magát.
Az ÁPB Tagok részt vettek több nemzetközi konferencián: Európai Turizmus Fórum (október 5-7, Krakkó) – fő téma: „A versenyképesség ösztönzése az európai turizmus ágazatban”Háromoldalú Globális Párbeszéd Fórum (október 18-19, ILO, Genf) – fő téma: „A munkaközvetítők szerepe a tisztességes munka elősegítésében és a munkaerőpiac működésének javításában a magánszektorban”ETLC konferencia (European Trade Union Liaison Committee on Tourism) – fő téma: „Turizmus 2020 – A fenntartható turizmus ágazat  fejlesztése” (október 23-25, Róma)

Az ILO (International Labour Organisation) EFFAT (EuropeanFederation of Food, Agriculture and Tourism Trade Unions) és az EMCEF (European Mine,Chemical and Energy Workers’ Federation) ágazataiban az új és a jelölt tagországok tagjai számára tartanak 2012. február 20-24 között Torinóban felkészítő képzést „Az ágazati szociális párbeszéd erősítése az EU új és jelölt tagországaiban” címmel. A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet is meghívást kapott, és Krifaton Vera fogja képviselni szakszervezetünket. A konferencia a munkaerőpiaci kérdésektől, a nemzeti és európai szociális párbeszéd szervezeti stratégiáit, a szakszervezetek fejlesztésének és modernizálásának feladatáig témák széles körét fogja lefedni. Ezeken kívül napirenden szerepel nemzeti szociális párbeszédről ország-beszámolók, a szervezés innovatív megközelítése hangsúlyt fektetve a bizonytalan helyzetű munkavállalókra, európai szociális párbeszéd, eredmények és kihívások az európai szociális partnerek számára, európai szociális párbeszéd, az új tagállamok szociális partnereinek integrációja, a munkaügyi kapcsolatok változásai, bizonytalan munkavállalás az EU-ban, fiatal munkavállalók toborzása – a szakszervezeti mozgalom fiatalítása, esélyegyenlőség a társadalomban, a döntéshozó testületekben és a szakszervezetekben, a migráns munkavállalók jogi helyzete, a szakszervezetek demokratikus fejlesztése, szakszervezeti tagok hatékonysága.

{module 221}