Márciustól módosulnak a cégbejegyzés szabályai

A cégeknek csak induláskor kell megadniuk a tevékenységi köreiket a cégbíróságnak, a módosításokról az adóhatóság értesíti a cégbíróságot, továbbá megszűnik a kiemelkedően közhasznú jogállás – egyebek mellett ezeket tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium rendelettervezete, amely a kormány honlapján jelent meg, és a végleges változat március első napján lép hatályba.

 

{module 221}

A parlament múlt év végén módosította a csőd- és a cégtörvényt, továbbá ehhez kapcsolódóan néhány egyéb törvényt is. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény módosítása március 1-jén lép hatályba, ezért szükséges addigra elkészíteni a részletszabályokat is. A rendelet több részletét módosítja a cégbírósági formanyomtatványoknak. Így például az egyszerűsített cégbejegyzési eljárásban nem lesz rovat a be nem nyújtott iratok felsorolására, mivel minden iratot csatolni kell márciustól.A bejegyzéskor TEÁOR szám szerint kell megadni a cég tevékenységeit, azt követően a változásokról viszont elég az adóhatóságot értesíteni, mivel a változást az adja tovább a cégbíróságnak.

Változni fognak a cégjegyzékben szereplő egyes személyekről – a tagokról és a vezető tisztségviselők – nyilvántartott adatok is. Így például meg kell adni a vezető tisztségviselők születési idejét. A külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelemi képviselete, a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye esetén pedig be kell jelenteni a képviselők adóazonosító számát, és a születési idejét. A korlátolt felelősségű társaság közös tulajdonban álló törzsbetéte esetén a cégjegyzék tartalmazni fogja a közös tulajdonosok adatait is.

A rendelet tervezete rögzíti azt is, hogy – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény módosítása miatt – március 1-jétől megszűnik a kiemelkedően közhasznú jogállás.

{module 221}