Hónap végéig kell igazolni a vagyoni biztosítékot

vagyoni biztosítékköteles utazási vállalkozók

vagyoni biztosítékköteles utazási vállalkozókA Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal weboldalán figyelmezteti a vagyoni biztosítékköteles utazási vállalkozókat az igazolás benyújtásának közelgő határidejére.

{module 221}

Az MKEH emlékeztet, az utazásszervezői tevékenység csak akkor folytatható, ha a vállalkozás rendelkezik a jogszabályban meghatározott mértékű vagyoni biztosítékkal. A vagyoni biztosítékra vonatkozó előírásokat az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) tartalmazza.

Ennek értelmében a vagyoni biztosítékkal rendelkező  utazási vállalkozók 2012. október 31-éig kötelesek a tevékenységükhöz kapcsolódó 2013. évre érvényes vagyoni biztosítékaik meglétét igazolni a vonatkozó okiratoknak, nyilatkozatoknak a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal felé történő megküldésével.

A kötelezettség teljesítéseként csak olyan vagyoni biztosíték fogadható el, amelynek lejárati dátuma legalább 2013. december 31-re vonatkozik, így a 2012. év során  – különösen az induló vállalkozások által – igazolt ezen lejárati időpontot el nem érő biztosíték nem megfelelő.

A Hivatal az érintett utazási vállalkozások részére postai úton nem küld tájékoztató levelet és adatlapot.

A 2013. évi vagyoni biztosíték igazolásához kapcsolódó nyilatkozatok innen letölthetőek: adatszolgáltatás adatlapja odt. formátumban, valamint pdf. formátumban tölthető le. A kitöltési útmutató itt érhető le.

A szükséges okiratokat, nyilatkozatokat a Hivatal alábbi elérhetőségein keresztül lehet benyújtani legkésőbb 2012. október 31-ig.

Postai úton: 1534 Budapest BKKP, Pf: 919. Személyesen a Hivatal Ügyfélszolgálatán, címe: 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Elektronikus ügyintézés szabályai szerint: A kapcsolódó e-nyomtatványt a http://mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat/eNyomtatvanyok oldal végén az „Adatszolgáltatások” fejezetnél találja MKEH 207 számmal, kitöltési útmutatóval. /Az elektronikus ügyintézésről a http://www.mkeh.gov.hu/E-ugyfelszolgalat elérhetőségen tájékozódhat./ Az e-mailen történő adatszolgáltatás nem minősül elektronikus ügyintézésnek.

Az MKEH figyelmeztetése szerint a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség megszegése, a hatósági nyilvántartás számára valótlan tartalmú bejelentés tétele, nem határidőben történő teljesítés, jogkövetkezmény(ek) alkalmazását vonja maga után. (R. 11. §, valamint a R. 11/A. §)

{module 221}