Parlamenti percek

GSZT szakújságA Magyar Turizmus Zrt. és az Agrármarketing Centrum összevonása után fél évvel új vezérigazgatót neveztek ki az összevont cég élére. Ezzel kapcsolatban interpellált Pál Béla országgyűlési képviselő az Országgyűlés Sport és Turisztikai Bizottságának tagja.

{module 221}

Az Országgyűlés őszi ülésszakának 16. ülésnapja 2012. október 29-én, hétfőn

I/8841.sz. benyújtott interpelláció

Pál Béla- Horváth András: Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja –  összevonás Fidesz módra

ELNÖK: Tisztelt Országgyűlés! Pál Béla és Horváth András, az MSZP képviselői, interpellációt nyújtottak be a nemzetgazdasági miniszterhez: „Csak csendben, csak halkan, hogy senki meg ne hallja – összevonás Fidesz módra” címmel. Pál Béla képviselő úrnak adom meg a szót. Parancsoljon!

PÁL BÉLA (MSZP): Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Államtitkár Úr! Október 1-jén Matolcsy György miniszter úr a sport- és turizmusbizottság előtt adott számot éves tevékenységéről  és jövőbeni terveiről. Beszámolója elsősorban a turizmus szakterületét érintette, de kérdésre válaszolva megcsillogtatta jártasságát a tündérmesék területén is nemcsak hazai, hanem nemzetközi kitekintésben, és nem mulasztotta el a bizottság tájékoztatását a tündérmesék angol népmesei értelmezéséről sem.

Arról egy szót sem szólt – pedig nyilván jobban érdekelte volna a bizottság tagjait és a szakmát is -, hogy befejeződött a Turizmus Zrt. és az Agrármarketing Centrum összevonása, és új vezérigazgató vezeti a céget. A kinevezés és az összevonás nagy nyilvánosságot nem kapott, még azt is gondolhatjuk, hogy arról maga a miniszter úr sem tudott, mivel a jelenlegi kormányszerkezetben meglehetősen széttagolt, két-három tárcánál van a turizmus, és ő is csak az eddigi cégvezér, Horváth Gergely által a dolgozóknak írt közleményből értesült október 5-én.

Az új vezérigazgató, Denéné Tóth Marianna személye nem ismert a turisztikai, de az agrármarketinggel foglalkozó szakma előtt sem. Legutóbb 2010 nyarán szerepelt a hírekben, amikor a kormányváltás után az állami tulajdonú cégek egy részénél a Magyar Fejlesztési Bank villámgyors akciókkal – gyakorlatilag megszállva a vállalatokat, elvéve a mobilokat és a laptopokat, megtiltva a telefonálást – lecserélte a menedzsmentet. Akkor a kereskedelemfejlesztési és beruházásösztönzési munkát végző, azóta kiürített ITDH élére került, amelynek helyét később a Nemzeti Külgazdasági Hivatal foglalta el.

Ez vár a Turizmus Zrt.-re is, akiknek kiváló munkáját Matolcsy György miniszter úr is olyan ékesszólóan ecsetelte? Hiszen valóban nagyon fontos szerepet töltenek be abban, hogy minél több külföldi és belföldi turista érkezzen a magyarországi kiemelt turisztikai helyszínekre és szolgáltatókhoz. No és persze tudjuk, az új vezérigazgatónak nyilván erénye és a pozícióba kerülése mellett a jövőbeni tevékenységét erősítő tény az is, hogy korábban közös cégben dolgozott Németh Lászlóné fejlesztési miniszterrel.
Tisztelt Államtitkár Úr! Sajnálom, hogy Matolcsy György magyar hangjaként önnek kell válaszolnia a kérdéseinkre, de nyilván ön is tudja a választ. Miért nem szólt a miniszter úr az összevonásról és a szervezeti, személyi változásról a legilletékesebb bizottság előtt? Nem tudta vagy nem értesült róla időben? Tudta, de eltitkolta? Hogy érinti majd mindez a turizmus- és agrármarketinget? Mit szól majd mindehhez a turisztikai és az agrárszakma? Mi lesz a borászok kötelezően befizetett marketing-hozzájárulásával vagy például a turisztikai vállalkozásokkal közösen létrehozott légimarketing-alappal? Tisztelt Államtitkár Úr! Mi volt a cél az összevonással, és várhatóak-e további szervezeti, személyi változások?

Várjuk válaszát. (Taps az MSZP padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Köszöntöm képviselőtársaimat. Tisztelt Országgyűlés! Válaszadásra megadom a szót Cséfalvay Zoltán államtitkár úrnak.

DR. CSÉFALVAY ZOLTÁN nemzetgazdasági minisztériumi államtitkár: Köszönöm a szót. Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Ház! Tisztelt Képviselő Úr! Először is felhívnám a figyelmét arra, hogy nem Matolcsy miniszter úr magyar hangjaként, hanem a törvény által és a Házszabály által felhatalmazott jog alapján válaszolok önnek, és nem pedig egy miniszter magyar hangjaként.

Másodszor: úgy látom, hogy ez a tündérmese nagyon kellemesen használható az ön számára pró és kontra is. Hadd idézzem azt – ugye, most kritikaként fogalmazta meg -, hogy mit mondott ön október 1-jén az Országgyűlés sport- és turizmusbizottságának ülésén tündérmeseileg. A következőt mondja: „A miniszter úr tájékoztatójával kapcsolatban ellenzéki képviselőként is hadd mondjam azt, hogy én örülök ennek a hangnemnek, a hangsúlyoknak is, amelyekről beszél, mert azt érzékelem, hogy ez legalábbis a turizmus területén eltávolodás a tündérmesék világától.” Akkor döntse el, hogy most ezért kritizálja vagy sem! Akkor, október 1-jén a miniszter urat megdicséri, hogy eltávolodik a tündérmesék világától.

Ugyanakkor hadd idézzem, tisztelt képviselő úr, kicsit a kis csasztuskákat idéző címével ellentétben – amit itt megfogalmaz: csak csendben, csak halkan -, hogy a Magyar Közlönyben már tavaly, vagyis 2011. december 27-én megjelent az a kormányhatározat, amelyik az agrár- és bormarketing-tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátását a Magyar Turizmus Zrt.-hez csoportosítja át. Kérem, nézze meg az 1498/2011. kormányhatározatot. Vagyis egy tíz hónappal ezelőtti kormányhatározatban ott szerepel maga ez a szándék és maga a felkérés a nemzeti fejlesztési miniszter és a vidékfejlesztési miniszter számára, hogy ezt az összevonást valósítsák meg, azóta pedig rendkívül sok sajtóhír is napvilágot látott.

Úgy gondolom, itt ebben a teremben nem nagyon kell hangsúlyozni azt, hogy a turizmusmarketing és az agrárágazat marketingje, különösen a gasztronómia területén vagy a bormarketing milyen szorosan kapcsolódik egymáshoz. Szervezetileg pedig az átalakítás azt jelenti, hogy az új szervezeten vagy az összevont szervezeten belül van egy turisztikai vezérigazgatóság, amelynek a megbízott vezetője vezérigazgató-helyettesi beosztásban az a személy, aki korábban vezérigazgatója volt a szervezetnek, és van egy másik vezérigazgató-helyettese az Agrármarketing Centrum-vezérigazgatóságnál, aki egyébként korábban az Agrármarketing Centrum vezetője volt, tehát személyében ott vannak ezek az emberek, most vezérigazgató-helyettesként látják el ezeket a feladatokat, biztosítva a folytonosságot és a szakmaiságot.

Hadd utaljak arra, tisztelt képviselő úr, hogy éppen a turizmusmarketing nagyon jelentős szerepének és annak erősödésének vagy a SZÉP-kártya bevezetésének, a turizmust támogató Széchenyi-tervnek köszönhető az, hogy minden idők legmagasabb vendégforgalma játszódott le Magyarországon. Ha a 2012. január-júliusi időszakot nézzük, és összevetjük a 2011-es időszakkal, akkor azt látjuk, hogy mind a vendégek száma, mind pedig a vendégéjszakák száma növekedett 2011-hez képest, sőt a turizmus teljesítménye most már meghaladja a válság előtti időszakot.

Végül felhívnám a figyelmét arra, hogy a Magyar Turizmus Zrt. tulajdonosi jogait nem a nemzetgazdasági miniszter, hanem a nemzeti fejlesztési miniszter gyakorolja az MFB Zrt. útján. A nemzetgazdasági miniszter a turizmusért és a vendéglátásért való felelősségi körében a társaság szakmai tevékenységének felügyeletét látja el. Ebből adódóan a szervezeti átalakítás nem a nemzetgazdasági miniszter hatásköre.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kérem válaszom elfogadását. (Taps a kormánypártok soraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt Országgyűlés! Megkérdezem a képviselő urakat, hogy elfogadják-e az államtitkári választ. Öné a szó, képviselő úr.
HORVÁTH ANDRÁS TIBOR (MSZP): Tisztelt Államtitkár Úr! Azt szeretném kérni öntől, hogy ha Pál Bélától idéz, akkor olvassa végig az idézetet, és ne csak egy mondatot ragadjon ki belőle.

Egyébként azt gondoljuk erről az átalakításról, hogy ez nem másról szól, mint arról, hogy a nemzetközi turizmusmarketingünk és agrármarketingünk helyett egy belföldi óriásplakát-kampánnyá silányítsák a saját hasznukra azt a pénzkeretet, ami turizmus- és agrármarketing-keret címén jelenleg a költségvetésben található. Hiszen ha igazak azok a pletykák, amelyek a szakmában terjengenek, hogy önök januártól újabb átalakításokat kívánnak tenni ezen a területen, és egy belföldi óriásplakát-kampányban kifullasztani a turizmusmarketinget, akkor mi sajnos ezt nem tudjuk támogatni, a válaszát nem tudjuk elfogadni.

Köszönöm szépen. (Taps az MSZP padsoraiban.)

ELNÖK: Köszönöm, képviselő úr. Tisztelt Országgyűlés! Képviselő úr az államtitkári választ nem fogadta el. Kérdezem ezért a tisztelt Országgyűlést, hogy elfogadja-e a választ. Kérem, szavazzanak! (Szavazás.)

Az Országgyűlés az államtitkári választ 191 igen szavazattal, 71 nem ellenében, tartózkodás nélkül elfogadta.

{module 221}