Üzemeltetési formák

Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet (VISZ)„Változó tulajdonosi minták a nemzetközi szállodáknál és éttermi láncoknál, és ezek hatása a munkavállalók információhoz és konzultációhoz való jogára” címmel az EFFAT Turizmus ágazata konferenciát tartott 2012 októberében, Dublinban, ahol a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet (VISZ) képviselői is részt vettek.

{module 221}

Az ülést megnyitó  köszöntők után Harald Wiedenhofer az EFFAT főtitkára adott politikai összefoglalót az Európai Unió gazdasági helyzetéről és a munkavállalók helyzetéről. Valamint tolmácsolta, hogy az Európai Unió, minden tagállamtól elvárja a minimálbér alkalmazását egy megadott képlet alapján. A válság egyik okának jelölte meg, hogy a bankok adósságait átvállalták az államok s odacsoportosították a pénzeszközöket, és emiatt munkahelyek szűnnek meg, az államháztartásokban kialakultak az újraelosztás problémái. Az EFFAT fontosnak tartja a munkahelyi stressz kialakulásának vizsgálatát, amelyeket a munkabérek szintje és munkakörülmények befolyásolnak. Európai szinten a sztrájkjog alkalmazását is felvetette.

Dr. Angela Roper egyetemi tanár tartott előadást részletes kutatásáról, szállodák különböző üzemeltetési modelljeiről és a jogi következményekről.

Ismertette a szállodaláncok üzleti modelljei kialakulásának történetét, 1940-es években kialakultak a nemzetközi szállodaláncok, ezt a folyamatot a légitársaságok mozdították elő. Ezek tőkeintenzív beruházások, sajátos problémák merülnek fel, ha nemzetközivé válnak a láncok.

Párhuzamosan zajlik a termelés, és a fogyasztás.

Majd, különvált a működtetés és a tulajdonlás, különböző jogi és tulajdonosi konstrukciók alakultak ki. Ekkor már nem tulajdonosai az épületnek könnyebben terjeszkednek, mások pénzéből fejlesztenek.

Tulajdonos maga üzemeltet.

Bérelt forma: üzemeltetéstől a tulajdonjog elválik.

Menedzsment szerződés alapján: tulajdonostól a munkáltatói jogok elválnak.

Franchise szerződés: marketing és az értékesítés egységes.

Outsourcing: házon belüli tevékenységeket szerveznek ki, nagy probléma a munkavállalók kiszervezése.

Plurális forma, a fenti formák keveredése.

Egy lánc több márkajelet is használ, pl. az ACCOR minden szinten kínál szállást.

Az USA-ban a szállodai szobák 60%-a kapcsolódik márkához.

A hotel ágazat hatalmas növekedést mutat a volt szovjet tagállamokban.

Ha nem birtokosai az épületnek könnyebben terjeszkednek.

Mások pénzéből terjeszkednek.

A különböző szerződések nem nyilvánosak, ezért nehéz elemezni.

A munkavállalók körülményeit is nehéz átlátni és befolyásolni.

A munkavállalói jogok gyakorlása cégi, nemzeti és európai uniós szinten egyaránt nehéz.

Továbbá, ismertette a Mariott Internacional lánc működését a fenti működési formák bemutatására.

Filip Dorssemont professzor ismertette a kutatási kérdéseket a tulajdonosi és jogi struktúrák, kontra, a munkavállalók tájékoztatási és konzultációs jogairól.

John King az ír szakszervezet képviselője az ír „Fair Hotelekről” tartott előadást.

 • Az ilyen védjegyű szállodákban kollektív tárgyalásokat folytatnak, nem ellenségesek a szakszervezettel, tiszteletben tartják a munkavállalói jogokat.
 • Erről web-lapot üzemeltetnek, expót rendeztek
 • Etikai kampányt indítottak a fogyasztók körében
 • Szakszervezeti fogyasztók körében is kampányt indítottak.

Kerstin Howald ismertette az EFFAT 2012. évi tevékenységét, és annak eredményeit a következő területeken:

 • A bizonytalan munka /Precarious Work/
 • Szociális dialógus eredményei /EFFAT-HOTREC, EFFAT-FERCO/
 • A szakmai útlevél /QSP/
 • A vállalati szociális felelősség /CSR/
 • Esélyegyenlőség
 • EFFAT- FERCO Online Training
 • A munkavállalók információs és konzultációs joga a multinacionális vállalatoknál
 • Szociális turizmus
 • ILO projekt
 • Egészség és biztonság
 • Harmadik fél általi erőszak
 • A szektorok közötti egyeztetés az ETLC keretében
 • Az Európai Bizottsággal történő jó együttműködés
{module 221}