Várjuk április 9-én

A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet 2011. március 30-án tartotta Kibővített Titkárok Tanácsa ülését, amelyen a következők hangzottak el. Dr. Mosonyi József elnök úr köszöntője után Dr. Borsik János, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének elnöke számolt be az aktuális politikai folyamatokról az ebből következő társadalmi helyzetről, érintve a 16%-os adókulcs, a táppénz, a korengedményes, korkedvezményes nyugdíj valamint a munka – szociális biztonság kérdését. Majd beszámolt a 2011. április 9-én, az Európai Szakszervezeti Szövetséggel (ETUC) együtt tartandó demonstrációról. A tiltakozás célja a munka világát érintő európai és magyar problémák demonstrálása, a megoldásokat segítő munkavállalói akarat markáns megjelenítése, valamint a társadalmi párbeszéd fontosságának hangsúlyozása.

{module 221}

A második napirendi pontban Kovács István, a Magyar Szállodaszövetség főtitkára számolt be a Hotelstars Union szállodaminősítési rendszerről, amelynek ismerete fontos az ágazat minden munkavállalójának munkavállalóként és vendégként egyaránt. A hazai rendszer működését a Magyar Szállodaszövetség irányítja.  A Magyar Szállodaszövetség a kizárólagos képviselője, védjegyezte a logót, kidolgozta a minősítés működési modelljét, elvégezte a minősítők toborzását és kiképzését, elkészítette a támogató IT rendszert, valamint létrehozta az MSZSZ Szolgáltató Kft-t a technikai bonyolításra.

2009. december 14-én Prágában a Cseh, a Holland, a Német, a Magyar, az Osztrák, a Svájci és a Svéd Szállodaszövetség megalapította a Hotelstars Union-t. A Hotelstars Union a 7 tagországban, az EU-ban mintegy 150 milliós piacot képvisel, kb. 17.000 szálloda kategorizálását 2010-től kezdve azonos alapelvek alapján fogja végezni.

Az egységes követelmények, azonos minősítési eljárások eredményeként javul a résztvevő országok szállodáinak szolgáltatási színvonala, egyúttal a vendégek számára átláthatóbbá válik a hotelek osztályba sorolása, s hatékonyabbá válik azok marketing munkája. A rendszer a magyarországi szállodák számára legfontosabb küldő országokban is bevezetésre kerül. A Hotelstars Union nyitott további EU tagországok szállodaszövetségei számára is. A rendszer fontosságát mutatja, hogy 2011. március 4-én a Hotelstars rendszert bemutatták az Európai Parlamentben is, ahol sikert aratott.

A 239/2009. (X. 20.) Kormányrendelet szabályozza a kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetési feltételeit, rendelkezik a szállodák kötelező minősítésének megszüntetéséről és 2011. június 30-ig engedélyezi a szállodák korábbi minősítésének használatát. Ennek értelmében a szállodai kategóriák csillaggal való jelölése 2011. július 1-től kizárólag a Hotelstars rendszerben minősített szállodák esetében lehetséges.
Harmadik napirendi pontban Reményi Zsuzsánna a Signal Biztosító szakszervezeti referense tartott tájékoztatást a 2011. április 1-től érvényes csoportos balesetbiztosításáról és az ehhez kapcsolódó feladatokról.

Negyedik napirendi pontban Kovács Pál a VISZ nemzetközi kapcsolatokért felelős társelnöke számolt be a nemzetközi munka aktuális helyzetéről. Kiemelte az EFFAT és HOTREC közös nyilatkozatát a feketemunkáról az európai szállodai és éttermi szektorban. Az európai szállodai és éttermi szektor tagjai üdvözlik az európai intézmények kezdeményezését a feketemunkáról, bár elismerik a feladat megoldásának akadályait, nehézségeit. Beszámolt az Ágazati Szakszervezeti Szövetségünk, az EFFAT 2011. április 4-5-én a Hiltonban megrendezendő konferenciájáról, amelynek témája a „Precarious work” lesz, amely téma felöleli a bizonytalan foglalkoztatást, a bizonytalanul vagy épp „feketén” foglalkoztatott munkavállalók helyzetét és a bizonytalan jövedelmet. 

Ötödik napirendi pontban Dr. Balázs Zoltánné kuratóriumi elnök számolt be a Vendéglátás és Idegenforgalom Jövőjéért Alapítvány aktuális helyzetéről, az elfogadott mérlegről, az adó 1%-nak felajánlásáról az Alapítvány számára, amelyből befolyt összeg minden évben csökken, valamint az elnyert és megpályázott pályázatokról. 

Dr. Várnai Zsuzsanna beszámolt a Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság (ÁPB) jelenlegi helyzetéről tájékoztatott arról, hogy volt több ügyvivői és pénzügyi bizottsági ülés, valamint Ágazati Párbeszéd Bizottságok Tanácsa ülés, ahol megszületett a megállapodás az Ágazati Párbeszéd Bizottságok pénzügyi keretéről, amely szerint a tavalyi összeg felével gazdálkodhatnak a bizottságok szakmai programjaik megvalósítása céljából. Április 7-én pedig a Turizmus – Vendéglátás ÁPB megtartja első Koordinációs Bizottsági ülését, amelynek témája a 2011. évi munkaterv megvitatása lesz. 

Felhívta a figyelmet, hogy az elfogadott forgatókönyv szerint 2011. április 9-én várja a tagság részvételét a szakszervezeti demonstráción.

{module 221}