Szervezeti változások az MT Zrt-nél

Szervezeti változások az MT Zrt-nélSzakmai és költséghatékonysági szempontok figyelembe vételével módosították a Magyar Turizmus Zrt. Szervezeti és Működési szabályzatát. A 2012. március 19-én hatályba lépett új szabályzat szerint a Marketing Igazgatóság feladatait és a hozzá tartozó szervezeti egységek irányítását a Stratégiai és Marketing Igazgatóság vette át, amelynek irányításával Maráczi Gábort bízták meg stratégiai marketingigazgatóként.

{module 221}

Dudás Krisztina marketingigazgató távozik a Magyar Turizmus Zrt.-től. A társaság vezetése ezúton is köszöni a szakember munkáját, aki eredményesen dolgozott a társaság marketingtevékenységének megújításán 2011-ben és sikeresen hajtotta végre az „Új vizeken” elnevezésű 2011. évi marketingtervet.

Távozott a Magyar Turizmus Zrt. gazdasági igazgatója, Nagyné Vas Éva is a társaságtól. Gazdasági igazgatóként komoly érdemeket szerzett az MT Zrt. gazdasági átvilágításának lebonyolításában és a társaság gazdasági folyamatainak racionalizálásában, amiért a szervezet ezúton is köszönetét fejezi ki. A gazdasági igazgatói feladatokat, megbízással Illés György gazdasági irodavezető látja el.

A Stratégiai és Marketing Igazgatósághoz tartozó szervezeti egységek az új SZMSZ szerint: Kiállítás Szervezési Iroda; Marketingkommunikációs Iroda; Logisztikai Csoport; E-marketing Iroda; Contact Center és Kutatási Iroda.

A társaság szervezeti felépítésben további változás, hogy a Termékmenedzsment Iroda a korábbi Marketing Igazgatóságtól a Belföldi Igazgatósághoz került át Mártonné Máthé Kinga belföldi igazgató irányítása alá, aki a Regionális Marketing Igazgatóságok munkájának irányítása mellett látja el a jövőben a Termékmenedzsment Iroda vezetését. Ez a változtatás összhangban van a Magyar Turizmus Zrt. által korábban kitűzött stratégiai céllal, miszerint a turisztikai termékek menedzselésére és fejlesztésére a jövőben nagyobb hangsúlyt kíván fektetni a társaság.

{module 221}