Új Budapest Turizmus Stratégia

A BTDM Nonprofit Kft. bemutatta Budapest új Turizmus Stratégiáját felvezető szakmai vitaanyagát, amelyben röviden, tömören megfogalmazza azokat a szempontokat, célokat, feladatokat, amelyek alapján a szakma széles körű bevonásával elkészülhet a végleges 2013-2017-re szóló részletes Budapest Turizmus Stratégia.

 

{module 221}

A BTDM sajtórendezvényének célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a stratégia fontosságára, hiszen nemzetközi kutatások bizonyítják, hogy sokkal dinamikusabb fejlődésre képesek azok a városok, amelyek megfogalmaztak több évre előremutató, részletes stratégiát. A szakmaiság érdekében közzétette azt a vitaanyagot, amelyben röviden ismertette azokat a szempontokat, célokat és feladatokat, amelyeket a stratégia-alkotás kapcsán figyelembe kell venni.

A BTDM rendkívül fontosnak tartja, hogy egy stratégia összeállításában minden lehetséges érintett képviselhesse az álláspontját, és egy lehető legnagyobb körben elfogadott, és a turisztikai szereplők által hasznosítható, nekik és a turizmus-irányításnak is segítséget nyújtó, megalapozott terv kerüljön az asztalra. Sajnos a korábbi stratégiák, habár tartalmukban és formájukban alkalmasak voltak feladatuk ellátására, haszontalanul hevertek a fiókok mélyén, és azokat senki nem vette figyelembe részcélok megvalósítása során.

A Stratégia letölthető a BTDM weboldaláról, az alábbi linken:http://www.budapestinfo.hu/turizmus-strategia.html  

A Stratégiával kapcsolatos észrevételeiket, kérjük, elektronikus úton nyújtsák be a BTDM-hez, az info@budapestinfo.hu címre, a tárgyban „Stratégia” megnevezéssel. Határidő: 2012. április 30. hétfő 16.00.

A véleményeket összesítik, és az eredményeket, javaslatokat külön-külön egyeztetik a javaslat-tevővel, valamint a turizmusban érdekelt szakmai szervezetek tagjaival. A Stratégia megvitatására később több fórumot is szerveznek, ahol lehetőség nyílik további egyeztetésre.

{module 221}