A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet Titkárok Tanácsa április végén ülést tartott

Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet Titkárok Tanácsa április végén ülést tartottAz ülés első napirendi pontjaként Reményi Zsuzsánna a Signal Biztosító társadalmi szervezetek üzletág vezetője ismertette a Signal Biztosító új szolgáltatási juttatásait, amelyek megemelt szolgáltatási csomagot jelentenek a szakszervezeti tagok számára. Kiemelte, hogy szeretné, ha növekedne a tagok száma, ezért intenzív tagtoborzásba kezdenek, amelyen már ismertetik a 2010 évre tervezett elképzeléseket, így az új balesetbiztosítások körét is.

Nagy figyelem kísérte Morvainé Lovas Erzsébet előadását, amelyben bemutatta az Önkormányzati Minisztérium által megrendelt „Vendéglátás Stratégiát”, valamint az ehhez fűzött véleményeket, amelyet a Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság-tól (ÁPB) érkezett.

Helyzetelemzés során tárgyalta többek között az alapvető eljárásokat, a vendéglátás helyét a nemzetgazdaságban, a piaci környezetet, kereslet-kínálati jellemzőket, alkalmazott technológiákat, folyamatokat, humánerőforrás kérdését, adózási környezetet, jogi környezetet, fekete-szürke gazdaság jelenlétét, versenyképességet.

A stratégia irányok között szerepeltek a stratégia indikátorai, mint a kereslet és a versenyképesség növelése, a stratégiai prioritások, mint a célok főcsoportjai valamint a célkitűzések és eszközök köre, és végül egy lehetséges megvalósítás folyamata.

Harmadik napirendi pontként a 2010. évi üzemi tanácsválasztás menetrendjét beszélték meg, különös tekintettel a 357/2209/XII.30-i kormányrendeletre, amely az üzemi tanács választásának egyes kérdéseit szabályozza.

Az előterjesztést elfogadták a VISZ az erre való felkészítést ez év nyár végére tervezi.

Dr. Várnai Zsuzsanna ügyvezető elnök ismertette azokat a lehetőségeket, amelyeket alapszervezetek vehetnek igénybe adózandó juttatások terén, különös figyelmet szentelve az üdülési csekk kérdésére valamint tájékoztatott a pályázati lehetőségekről, elindított pályázatok aktuális helyzetéről.

Felhívást intéztek az SZJA 1%-nak felajánlásának fontosságáról „A vendéglátás és idegenforgalom jövőjéért” Alapítvány javára.

Dr. Mosonyi József tájékoztatást adott egy konferenciáról, amely a „bolognai” folyamat hatását vizsgálta a turisztikai felsőoktatásban, s ennek értékelését munkaerőpiaci oldalról. De szóba kerültek mind a diák, mind a főiskola, mind a munkaadói oldal előnyei és hátrányai, mint például a rátermettség hiánya, a felvételi rendszer hiányosságai, a túlképzés megléte, de a gyakorlati helyek hiánya, követelmények pontosítása, szigorítása, avagy a diákok „beavatásának” milyensége.

Dr. Berán Katalin ügyvéd – munkajogász ismertette a 2010. április 1-től hatályos 2009. évi CLII. törvény által meghatározott egyszerűsített foglalkoztatás új szabályait valamint az alkalmai munkavállalás lehetőségeit. A törvény hiányosságait részben pótolandó az Ágazati Kollektív Szerződés keretében a VISZ „Megállapodást” köt a KSZ munkáltatói aláírójával, a VIMOSZ-al az „idénymunka”, a „szezon” értelmezéséről. A „Megállapodás” megkötése mellett a törvény hatályon kívül helyezéséért lobbiznak az illetékes minisztériumnál és az újonnan alakuló Országgyűlés Turisztikai Bizottságánál.