VISZ felhívás

álellenőrök járják az üzleteketFigyelem! Szeretnénk minden kollégát értesíteni, hogy a Kereskedelmi és Vendéglátó Dolgozók Szakszervezete nevében álellenőrök járják az üzleteket, és bélyegzővel ellátott, hitelesnek tűnő papírral ellenőrzést akarnak tartani, amelyhez természetesen semmi joguk. Ez a szervezet nincs bejegyezve, a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezetnek természetesen nincs köze a jogtalan ellenőrzést végző szervezethez.

Kérjük, tájékoztassák a vendéglátó egységekben dolgozó kollégákat a fenti tényekről Ahol már megtörtént a jogszerűtlen ellenőrzés, tanácsos az álellenőröket a rendőrségen feljelenti, a XI. kerületben már ez többször megtörtént.

2010. július 13-án a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet képviselői Dr. Horváth Endre helyettes államtitkár úrral találkoztak. A Helyettes Államtitkár úr megállapította, hogy az ágazat közös gondolkodásának színtere változatlanul, de megújulva a Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság (ÁPB), ahol az ágazat vállalkozóinak és munkavállalóinak reprezentáns képviselőivel lehet alakítani a turizmus – vendéglátás jövőjét.

Dr. Horváth Endre helyettes államtitkár úr elkötelezett részvételével az ágazatot érintő jövőbeni célok között szerepel az ágazat prosperitását segítő közös, konkrét javaslatok kidolgozása és azok megvalósítása.

A VISZ rövid ismertetőt adott át Dr. Horváth Endre úrnak a Szakszervezetről és az Ágazati Párbeszéd Bizottságról, melyet alább olvashatnak.

Javaslataink a Kormány turizmus – vendéglátás ágazat foglalkoztatáspolitikájának továbbfejlesztéséhez

A 170 éves múlttal rendelkező szakszervezet 1989-ben újjáalakult a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, közösségi étkeztetés (gyermek, diák, munkahelyi, kórházi, szociális intézményi), utazási irodák munkavállalóit képviselve.

Országos és egyetlen munkavállalói képviselet az ágazatban, amelynek hivatalos bizonyítéka, hogy a legutóbbi üzemi tanács választásokon (amelyen az adott szakszervezet reprezentativitását mérik), a megválasztott üzemi tanács tagok 89 százaléka szakszervezetünk tagja a többi megválasztott nem szakszervezeti tag.

Legjelentősebb munkáltatói partnerünk a Turisztikai és Vendéglátó Munkaadók Országos Szövetsége (VIMOSZ), amelynek a Magyar Szállodaszövetség is tagja. 1998-ban Ágazati Kollektív Szerződést kötöttünk (ÁKSZ), amelyet 2001. május 15-én a Gazdasági Miniszter Dr. Matolcsy György úr a szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás, közösségi étkeztetés alágazatokra kiterjesztett, ami azt jelenti, hogy az eredeti szerződéskötésen túlmenően minden vállalkozásra és munkavállalóra érvényes, aki Magyarországon vállalkozik és munkát vállal a felsorolás szerint.

Ebben az Ágazati Kollektív Szerződésben szerepelt először Magyarországon az ágazati szakmunkás minimálbér. Országosan összesen négy darab kiterjesztett Kollektív Szerződés van napjainkig, az Európai Unióban ebben az ágazatban csak Magyarországon, ennek köszönhetően még országunk európai uniós tagságát megelőzve már az ország felvétele előtt részt vehettünk az Európai Unió két ágazati párbeszéd bizottságának munkájában, nevezetesen:

HOTREC (Hotels, Restaurant & Cafes in Europe) mint munkáltatói szövetség és az EFFAT (European Federation of Food, Agriculture and Tourism Trade Union) mint az Európai Szakszervezeti Szövetség tagjaként.

FERCO (European Federation for Contract Catering Organisations), mint a közösségi étkeztetésben munkaáltatói szövetség és az EFFAT tagjaként szakszervezetünk.

A társadalmi, szociális párbeszédet, dialógust a „Lisszaboni Szerződés” az Európai Bizottságtól átemelte fontosságára való tekintettel az Európai Unió felelősségi és hatáskörébe.

Magyarországon 2003 óta működik a Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság (megerősítve a 2009. évi LXXIV. törvény által), amelynek tagjai az ágazat reprezentáns munkáltatói szövetségei és szociális partnerként szakszervezetünk. A bizottság vezetése társelnöki rendszerben működik 1-1 főt delegálva a munkaadói és munkavállalói oldalról.

A Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság megalakításának, működésének célja röviden: az ágazatban működő vállalkozások, az ágazatban munkát vállalók közgazdasági környezetének fejlődését segítő képviselete, alakítása, a turizmusnak – vendéglátásnak, mint tevékenységnek elismertetése a nemzetgazdasági súlyának megfelelően. Ennek a célnak eszközeként pld:

Kezdeményeztük a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia megalkotását 2007-2013-ig, ebben aktívan közreműködtünk többek között az ágazat multiplikátor hatásának számbavételéhez, az évenkénti monitoringolás megvalósításához. A „Stratégia” célkitűzései között szerepel, hogy az ágazatban dolgozók átlagkeresete érje el 2010-ig a nemzetgazdaságban dolgozók átlagkeresetét. Jelenleg a nemzetgazdasági átlag 60 százalékánál tartunk. Ebben az ágazatban elvárás, hogy jó megjelenésű, kulturált, szakmailag naprakész, empatikus, nyelveket beszélő munkavállalók dolgozzanak, váltott műszakban (ami egészségi szempontból a legkárosabb), rugalmas munkaidőben ünnep és vasárnap figyelmen kívül hagyásával mindig előzékenyen és udvariasan, hiszen a vendég, a turista akár belföldi, akár külföldi elsősorban a szolgáltatást nyújtó munkavállalón keresztül szerez jó vagy rossz benyomást az adott helyről, régióról stb.
Mindezen jogos elvárások teljesítése elképzelhetetlen, hosszú távon anyagilag nem motivált, sokszor feketén foglalkoztatott munkavállalókkal.

Ágazatunk a foglalkoztatási politikában is jelentős helyet foglal el, hiszen a képzetlentől a több diplomával rendelkezőkig, a „tipikus” munkától az „atipikus” munkáig széles a skála.

Kezdeményezzük a „Vendéglátás Stratégiájának” megalkotását, mint a turizmus, az életminőség, a nemzeti hagyományok részét. Ágazati Párbeszéd Bizottságunk véleménye szerint rendkívül fontos, ezért 2010 májusában átadtuk Bozzay Andrásné főosztályvezető Asszonynak a stratégia megalkotásához szükséges szempontrendszert, segítve egy végrehajtható, hasznos „Stratégia” elfogadását.

Ez Európai Szakmai Útlevél (Qualification and Skills’ Passport for the European Hospitality Sector) létrehozása, alkalmazása, amely segítené a munkaerő kereslet, kínálat optimális egymásra találását, brüsszeli felkérésre az Ágazati Párbeszéd Bizottságunk közreműködésével valósul meg.

Az Ágazati Párbeszéd Bizottság feladata, hogy miniszteriális szinten (középszinten) mint szociális partner az ágazatot érintő törvény és rendelettervezeteket megvitassa, véleményezze (Pld Turizmus törvény, idénymunka stb), különös tekintettel arra, hogy az ágazat reprezentáns munkaadói és munkavállalói képviselői alkotják. Így az egyeztetés mind a Kormány mind a társadalmi oldalról gyorsabb és egyszerűbb.

Az országos Érdekegyeztető Tanácsban szakszervezetünket az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége Konföderáció képviselői.

Javaslataink a turizmus – vendéglátás ágazati foglalkoztatás politikai továbbfejlesztéséhez:

Fontos a Nemzeti Turizmusstratégia megújítása, évenkénti monitoringolása, amelyben megvalósítandó célkitűzésként az ágazatban foglalkoztatottak átlagkeresetének növelése a nemzetgazdasági szintre. Ennek egyik segítő állami módszerként javasoljuk, hogy a 13., 14. havi kereset adó és járulékmentes legyen, mind a vállalkozó mind a munkavállaló részére. Indokunk: a gazdasági válság során ahol volt ilyen juttatás ott is felfüggesztették, de az ágazat 98 százalékában nem volt ilyen típusú juttatás, így ebből adóbevétele a költségvetésnek nincs, tehát bevezetése nem jár adókieséssel.

Szükséges megalkotni a „Vendéglátás stratégiáját” – amelynek alapelemeire a Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság javaslatait a Turisztikai Főosztály felé már eljutatta s attraktív turizmus nincs „jó vendéglátás” nélkül.

A vendéglátás részeként a közösségi étkeztetés (gyermek, diák, felnőtt, szociális, intézmények, kórházak) közbeszerzési, finanszírozási és minőségi problémáinak kezelése rendkívül fontos, hiszen gyermekeink későbbi fizikai és szellemi teljesítőképességét alapozza meg, a felnőtt munkavállalók esetében a napi rendszeres munkaközbeni étkezés a közismerten Európában legrosszabb általános egészségi állapot romlását akadályozza. Ennek a felismerésnek volt köszönhető az étkezési jegyek adómentes elterjedése, amelyet visszavetett a 2010. évi 25 százalékos adóterhelés, és még nem beszéltünk a foglalkoztatás csökkentésére gyakorolt hatásáról.

Javasoljuk az étkezési jegyek adómentességének visszaállítását, a közbeszerzési törvény feltételeinek átvizsgálását, hogy az ár-érték arány megkövetelése biztosítsa minden korosztály számára az étkezésben rejlő egészségvédelmet.

Javasoljuk az üdülési csekkek adómentességének visszaállítását, amely egyrészt a belföldi turizmus egyik motorja, így éves szintű munkahelyteremtő képessége vitathatatlan, másrészt ez az egyetlen eszköz, amellyel a munkavállalók rekreációját segíteni lehet, s a néhány napos minőségi élet eltöltésének haszna visszaáramlik a gazdaságba, csökkenteni az egészségügyi intézmények látogatottságát, s így a költségeit, amelynek szintén mérhető nemzetgazdasági haszna van.

Javasoljuk a Turizmus Törvény tervezetének újbóli áttekintését, és sürgős elfogadását, markánsan megfogalmazva az állam, az önkormányzat és a vállalkozó feladatait, felelősségét.

Javasoljuk, hogy a vállalkozók felújításra, közreműködése kedvező hitelfeltételekhez jussanak, de a feltételek között szerepeljen a rendezett munkaügyi kapcsolatok megléte, (kollektív szerződés, 15 fő felett üzemi tanács, 2 éven belül nem volt szabálytalan foglalkoztatás, stb) a foglalkoztatás szintjének emelése érdekében, a feketemunka visszaszorításáért.

Elvárjuk, hogy továbbra is a munkáltatói szövetségekkel és a munkavállalókkal való társadalmi párbeszéd helyeként, a turizmus – vendéglátás – közösségi étkeztetés témában a helyettes államtitkárság és főosztályai az előzőek értelmében a Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottságot tekintse. A törvény- és rendelettervezeteket, a turizmussal, vendéglátással, közösségi étkeztetéssel kapcsolatos stratégiákat, intézkedési terveket ezen a fórumon is vitassa meg, véleményeztesse.

A Párbeszéd Bizottság munkáltatói társelnöke Hülvely István a VIMOSZ Elnöke, a Hunguest Hotels Zrt vezérigazgatója. Elérhetőségei: 1113 Budapest, Bartók Béla út 152. Tel: 481 91 99, fax: 481-91-01, e-mail: hulvelyi@hunguesthotels.hu

A Párbeszéd Bizottság munkavállalói társelnöke Dr. Várnai Zsuzsanna a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet ügyvezető elnöke. Elérhetőségei: 1068 Budapest, Benczúr utca 45. Tel: 311- 94-36, Fax: 331 05 60, e-mail: visz@t-online.hu

Reméljük, hogy egy új fellendülés veszi kezdetét, amelyben a turizmus – vendéglátás –közösségi étkeztetés nemcsak szavakban, de tettekben is elfoglalja jelentőségének megfelelő helyét a nemzetgazdaságban.