A szilvaút bemutatkozott Európának

Az észak-alföldi régió résztvevője egy 11 ország 14 régióját tömörítő ún. PRESERVE nevű projektnek, amely projekt az INTERREGIVC európai területi együttműködés program keretében valósul meg. A projektben az észak-alföldi régión kívül olasz, spanyol, dán,  osztrák, svéd, görög, romániai és litván régiók vesznek még részt. Az EU keretében zajló program célja,hogy elősegítse az európai régiók közötti információ és tapasztalatcserét és olyan fórumot biztosítson, ahol a különböző európai régiók átadhatják és megoszthatják egymással bevált gyakorlataikat, tapasztalataikat, működő modelljeiket.

 

{module 221}

A PRESERVE  projekt kiemelt fejlesztési célterülete a fenntartható turizmusfejlesztés és a kultúrális örökség megőrzésének a gyakorlata az egyes európai régiókban. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyik civil szervezetét – a Szatmár-Beregi Szilva Út Egyesületet – ill. az általa megvalósított 10 éves turisztikai tematikus út fejlesztési folyamatot érte az a megtiszteltetés, hogy a fenti projekt keretében a közelmúltban megrendezett graz-i szakmai tanácskozáson, mint jó gyakorlat – best practice – egy prezentáció keretében bemutatkozhatott az észak-alföldi régiót képviselve.

A szatmár-beregi szilvaút a Felső-Tisza vidék turisztikai látványosságait fűzi fel egy képzeletbeli láncra, amely érinti többek között a tarpai szárazmalmot, a szatmárcsekei csónakos fejfás temetőt, a túristvándi vízimalmot, a csodaszép tákosi, csarodai és sonkádi templomokat. Útközben a vendégek megkóstolhatják a szilvából készült finomságokat: a híres szatmári szilvapálinkát és -lekvárt vagy az aszalt szilvát.

Az előadásban bemutatásra került az egyesület által generált turisztikai termékfejlesztés folyamata, a kis szilvaút, a nagy szilvaút és a közelmúltban a magyar- román határon átnyúlóan létrehozott a Szatmár két oldalát összekötő  Szatmár-Szatmár Szilvaút valamint a turisták térségbe csalogatása érdekében az egyesület által kifejtett, a non-profit szféra sajátos eszközeivel megvalósított tájékoztatási és marketing tevékenység. Szintén ismertetésre került a szatmár-beregi önkormányzatok, egyházak és civil szervezetek esetenként erőt meghaladóan is kifejtett munkája, amelyet a helyi természeti és kulturális örökség megóvása érdekében kifejtenek a szilvaút működési területén ill. a térségi vállalkozásoknak az a munkája is bemutatásra került, amelyet a helyi alapanyagok feldolgozására épülve a helyi termékfejlesztésben az utóbbi időben elértek.

Külön kihangsúlyozva azt, hogy ezeket az eredményeket akár a szilvaút, akár a szatmár-beregi térség az eddigiek során egyrészt a különböző szektorok együttműködése illetve az egyik legfontosabb uniós irányelv, a fenntartható turizmusfejlesztés gyakorlatának alapján, a természeti és kulturális erőforrások megőrzése, a helyi erőforrások mértékletes felhasználása és a környezeti terhelés minimálisra csökkentése mellett érte el.

A PRESERVE  projekt eredményeként az együttműködő régiók egy eszköztárat és adatbankot fognak kidolgozni, amelyet bármely európai régió szabadon felhasználhat majd a saját idegenforgalmi politikájának fenntartható szemléletű alakításához és ebben az eszköztárban már mind a szilvaút tapasztalatai, mint turisztikai termék, mind a szatmár-beregi régió e téren szerzett tapasztalatai helyet fognak kapni, mint az egyetemes európai örökséget gazdagító tapasztalatok. A projektben való részvétel és az eszköztárba való bekerülés ismételten ráirányíthatja a figyelmet a szilvaút természeti, épített és gasztronómiai vonzerőire, amelyek a térségbe az EU különböző országaiból érkező növekvő turistaforgalomban jelenhetnek meg.

Szabó Attila

{module 221}