Fellendülőben a hazai hivatásturizmus

A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Irodája 2010 első félévére vonatkozóan is összeállította statisztikai elemzését a hazai hivatásturisztikai piac alakulásáról. Az MT Zrt. partnerei által rendelkezésre bocsátott információk alapján, 2010 első félévében összesen 160 nemzetközi konferencia megrendezésére került sor Magyarországon, amelyeken több mint 43.000 fő vett részt. Országszerte összesen 690 napnyi nemzetközi konferencia zajlott, melyek résztvevőinek száma átlagosan meghaladta a 269 főt, átlagos időtartamuk 4,3 nap volt.

A hazai MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) iparág az ország turizmusának egyik fontos szegmense. A globális válság hatásai ezen a területen is érzékelhetőek, de az elmúlt hónapok adatai rendkívüli bizakodásra adnak okot.

Hosszabb konferenciák és több konferencia résztvevő, mint a gazdasági válság előtt!

2010. első félévében a Magyar Kongresszusi Iroda partnerei által szolgáltatott információk alapján, 160 db, az ICCA nemzetközi szervezet kritériumainak megfelelő konferenciát rendeztek Magyarországon. Ezek közül a legtöbb megrendezésére március 1. és május 31. között került sor, ez az összes rendezvény 70%-át jelenti. 2010. első félévében összesen 690 napnyi nemzetközi konferencia zajlott Magyarországon, amelyek átlagosan 4,3 napig tartottak. (Nemzetközi konferenciák átlagos időtartama 2008. I. félév: 3,5 nap; 2009. I. félév 3,4 nap.) A nemzetközi konferenciáknak közel a fele (45%) 2-3 napos volt, de jelentős százalékkal bír a 4-5 napos (32%) rendezvények száma is.

Az év első felében lezajlott 160 nemzetközi konferencián több, mint 43.000 fő vett részt. A 2010 I. félévében regisztrált résztvevők száma nemcsak 2009. I. félévének adatait haladta meg (+76%), hanem 2008 azonos időszakához képest is növekedést mutat(+18,8%).

A németek, britek és franciák „konferenciáztak” legtöbbet hazánkban

A nemzetközi konferenciákon résztvevők 84,9%-a külföldről érkezett, míg 15,1%-uk magyar volt. Egy-egy nemzetközi rendezvényen átlagosan 12 ország képviseltette magát.

A korábbi évekhez hasonlóan a magyarokon kívül Németországból (74%), Nagy-Britanniából (72%) és Franciaországból (54%) érkeztek leggyakrabban hazánkba nemzetközi konferenciákra. A középmezőny nemzetei – amerikai, olasz, holland, osztrák,spanyol, cseh és lengyel – közel azonos gyakorisággal képviseltették magukat a nemzetközi konferenciákon. A fenti nemzeteken kívül még Skandináviából, Dániából, Portugáliából, Ukrajnából, Horvátországból, Görögországból, de Kínából és Törökországból is érkeztek résztvevők a nemzetközi konferenciákra.
A legnépszerűbb hónap az április volt

2010. I. félévének legsikeresebb hónapja egyértelműen az április volt 40 db konferenciával. A konferenciák számát hónaponként vizsgálva megállapíthatjuk, hogy az idei adatok június kivételével túlszárnyalták, sőt helyenként meg is duplázták a 2009. I. féléves adatokat (február: 225%, március: 121%, április: 200%, május: 173%).

Egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a vidéki helyszínek

A korábbi évek tendenciáját követve 2010 első félévében is Budapesten került megrendezésre a legtöbb nemzetközi konferencia (79,4%). A fővárost Pécs (6,3%), Sopron (3,1%) és holtversenyben Balatonalmádi, Debrecen, Szeged követte, de Győrött, Kecskeméten, Székesfehérváron és Veszprémben is szerveztek nemzetközi rendezvényeket. A felsorolt települések mellett új konferenciahelyszínként Sárvár és Fehérvárcsurgó is megjelent a palettán a vizsgált időszakban. Ígéretesnek tűnik az a tendencia, hogy a vidéki helyszínek egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek, és így egyre több alkalommal adnak otthont nemzetközi konferenciáknak. Az elmúlt év azonos időszakához képest, ez az arány 3,2%-kal nőtt.

Továbbra is szállodákban rendezik a legtöbb konferenciát

A rendezvények helyszínét tekintve a szállodák továbbra is tartják vezető pozíciójukat, sőt az előző évekhez képest tovább növelték előnyüket. Januártól júniusig a nemzetközi konferenciák 84,4%-a valamely magyarországi szállodában került megrendezésre. A fennmaradó rendezvények 7,5%-a kongresszusi központban, 4,4%-a pedig egyetemen zajlott.

Továbbra is belföldről érkezik a legtöbb megrendelés

A Magyarországon zajlott nemzetközi konferenciák megrendelőinek nemzetiségi vizsgálata azt mutatja, hogy továbbra is a magyar megrendelők állnak az élen, és arányuk 2009. I. félévéhez képest, mintegy 5%-kal nőtt. A külföldi megrendelők közül a britek (10,6%), franciák (7,5%) és a németek (6,9%) vannak többségben. A megrendelők sorába új szereplőként lépett be Málta, Svédország és Hollandia.

A megrendelők típusa alapján a legnagyobb százalékban külföldi cégeket (28,6%) találunk a nemzetközi konferenciák megrendelői között. A külföldi (13,6%) és magyar szervező (13%) irodák aránya szinte teljesen megegyezik egymással. Jelentős részesedéssel bírnak a magyar vállalatok is a maguk 11,7%-ával. Ezen kívül érkeztek még megrendelések európai szövetségektől (9,7%) és világszövetségektől (közel 4%), valamint alapítványoktól, egyesületektől, oktatási és költségvetési intézményektől is.

A legtöbb konferenciát még mindig orvosi témában rendezik

A nemzetközi konferenciák típusát tekintve a legtöbb konferencia, akár 2009. I. félévében, továbbra is orvosi (28%) témájú volt, illetve jelentős százalékot képviselnek a gazdasági (20%) és egyéb (18,8%) témakörök is. Az utóbbi kategóriában igen széles a skála; politika, sport, vallás és divat is szerepelt a partnereink által adott válaszokban.

A kutatás eredményeiből készített részletesebb összefoglaló (összefoglaló táblázatokkal, grafikonokkal és az egyéb rendezvényekről szóló információkkal is kiegészítve) a Magyar Kongresszusi Iroda honlapján, a www.hcb.hu oldalon, a Háttéranyagok/Tanulmányok menüpontban található meg.