Lendületben a hazai hivatásturizmus

A Magyar Turizmus Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatósága (MKI) 2011 harmadik negyedévében is megkereste partnereit a hazánkban lezajlott rendezvények számának felmérése céljából, hogy elkészíthesse statisztikai elemzését  a hazai hivatásturisztikai piac alakulásáról. Az MKI partnerei által rendelkezésre bocsátott adatok alapján elmondható, hogy 2011. első kilenc hónapjában összesen 287 nemzetközi konferenciára került sor Magyarországon, amelyeken több mint 72.000 fő vett részt. Mind a hazánkban megrendezett nemzetközi konferenciák mind pedig a nemzetközi konferenciákon résztvevők száma növekedést mutat: előbbi 22,1%-kal, utóbbi pedig 19%-kal haladja meg az előző év azonos időszakának adatait! A rendezvények részvevőinek száma átlagosan 251 fő, a rendezvények átlagos időtartama pedig 3,9 nap volt.

 

{module 221}

A 2011. január-szeptemberi időszakban a Magyar Kongresszusi Igazgatóság partnerei által szolgáltatott információk alapján 287 db, az ICCA nemzetközi szervezet kritériumainak megfelelő konferenciát tartottak hazánkban, ami 22,1%-os növekedést jelent 2010 hasonló időszakához viszonyítva. A hazánkban lebonyolított nemzetközi konferenciák közül a legtöbbet májusban rendezték (58 db), ami az összes rendezvény 20,2%-át jelenti. A második legerősebb hónap – az eddigi tendenciákat követve – szeptember volt, a maga 17%-ával. Magyarország féléves EU-elnökségének köszönhetően, az év első felében lényegesen több nemzetközi rendezvény zajlott hazánkban, mint a nyári hónapokban, melyek közel azonos arányban oszlanak meg. 

Az idei év első kilenc hónapjában összesen 1111 napnyi nemzetközi konferenciát rendeztek Magyarországon, melyek átlagos időtartama 3,8 nap volt. A nemzetközi konferenciáknak több mint a fele (50,2%) 2-3 napig tartott, amely azt a tényt támasztja alá, hogy bár a konferenciák száma szépen emelkedik, de a rövidebb időtartamú rendezvények a legnépszerűbbek. Jelentős százalékkal bírnak még a 4-5 napos (28,9%) konferenciák is. A 2011. január-szeptemberi időszakban, a hazánkban rendezett nemzetközi konferenciákon, több mint 72.000 fő vett részt, ami 19%-os növekedést hozott az előző év azonos időszakához képest. A 2011. I-IX. hónapban regisztrált résztvevők száma továbbá mind a 2009. január-szeptemberi (+88%) mind pedig a 2008. I-IX. havi (+42%) adatokhoz képest jelentős növekedést mutat. A 2011. első kilenc havi rendezvények résztvevőinek átlagos száma 251 fő volt.

2011. január-szeptemberben, a nemzetközi konferenciákon résztvevők számának viszonylatában valamennyi konferencia méretében pozitív változások történtek 2009 és 2010 azonos időszakához viszonyítva. A kisebb és közepes létszámú, 2009-es rendezvényeket vizsgálva min. 70%-os átlagos növekedés tapasztalható. Kiugró eredmény, hogy 2011. első háromnegyed évében már 6 db 1001-2500 fő közötti résztvevővel megrendezett nemzetközi konferenciáról számolt be a szakma, valamint további három, 2500 fő fölötti nagyszabású rendezvény került megszervezésre ebben az időszakban.

A korábbi évek tendenciáját követve, 2011 első kilenc hónapjában is Budapesten került megrendezésre a legtöbb nemzetközi konferencia (74,9%), tehát a MICE üzletág semmit sem veszített főváros-centrikusságából. Budapestet Gödöllő (5,5%), valamint holtversenyben Sopron (2,8%) és Szeged (2,8%) követi, de szerveztek nemzetközi rendezvényeket valamennyi ismert konferenciavárosban is, többek között pl. Debrecenben, Pécsett, Székesfehérváron, a Balaton partján és Veszprémben is. Még mindig őrzik vezető pozíciójukat a szállodák mint konferenciahelyszínekTovábbra is a szállodák (73,9%) látják vendégül a legtöbb nemzetközi konferenciát, tartva vezető pozíciójukat. A rendezvények 8,7%-át kongresszusi központokban tartották, míg 8,4%-uk valamely magyarországi egyetemen, vagy tudományos intézetben zajlott. Utóbbiak száma 1,6%-os emelkedést mutat az előző év hasonló időszakához képest. Az egyéb rendezvényhelyszínek aránya 5,3%-kal nőtt 2010 azonos időszakához képest, melynek döntő befolyásoló tényezője, hogy a nemzetközi konferenciák igen jelentős százalékának – szintén az EU-elnökséghez kapcsolódóan – kastély adott otthont.

Ezenkívül tartottak még rendezvényeket múzeumban, rendezvényközpontban és filmszínházban egyaránt.A magyarokon kívül németek, britek és a franciák konferenciáztak legtöbbet hazánkbanAz év első kilenc hónapjában lezajlott nemzetközi konferenciákon a résztvevők 81,8%-a külföldről, míg 18,2%-uk Magyarországról érkezett. Januártól szeptemberig a konferenciák 78%-án volt jelen magyar résztvevő. Egy-egy nemzetközi rendezvényen átlagosan 18 ország képviseltette magát. A magyarokon kívül Németországból (72,5%), Nagy-Britanniából (64,8%) és Franciaországból (51,9%) érkeztek leggyakrabban hazánkba nemzetközi konferenciákra. 2010. hasonló időszakához képest az élmezőny összetétele és sorrendje semmit sem változott. A középmezőny nemzetei – olasz, osztrák, cseh, lengyel, belga, spanyol – megközelítőleg azonos gyakorisággal képviseltették magukat a nemzetközi konferenciákon, míg minimális különbséggel követik őket a Hollandiából, a tengerentúlról és a környező országokból érkező résztvevők.

A Magyarországon zajlott nemzetközi konferenciák megrendelőinek nemzetiségi vizsgálatából kitűnik, hogy továbbra is a magyar megrendelők állnak az élen 52,8%-kal. Az idei évben ugrásszerűen megnőtt a számuk, és az élvonalba törtek az amerikai megrendelések. 2011 első három negyedévében a megrendelők rangsorát a magyarok és amerikaiak után a német, brit, belga, svájci, és francia megrendelések követték. Legnagyobb számban az egyéb kategóriába tartozó egyesületektől, oktatási és költségvetési intézményektől, minisztériumoktól, valamint magyar orvosszövetségektől, alapítványoktól érkeztek megrendelések. 2011. első három negyedévében a nemzetközi konferenciák megrendelői között 17,5%-ban külföldi cégeket, 15,6%-ban pedig külföldi szervező irodákat találunk, mely az összes megrendelés közel 1/3-át teszik ki. Az európai szövetségek részesedése 12,2%, míg a magyar szervező irodáké 11,8%-ot ért el. A megrendelők között 14,4%-ban magyar vállalatok is szerepelnek.

A nemzetközi konferenciák témáját tekintve a legtöbb konferencia továbbra is orvosi (24,7%) és gazdasági (24,4%) témájú volt, illetve jelentős százalékot képviselnek a tudományos (15,3%) és az egyéb témakörök (15%) is. A Magyar Kongresszusi Igazgatóság partnerei által, az egyéb témák kategóriában megadott válaszok között politika, sport, vallás, környezetvédelem és önkéntesség egyaránt szerepelnek. Ebből is látszik, hogy e téren igen színes és széles a paletta. Az év első három negyedében összesen 57 alkalommal kapcsolódott kiállítás a nemzetközi konferenciákhoz, mely a 287 nemzetközi rendezvény esetében 19,8%-os arányt jelent.

Az összes nettó kiállítói terület 41.279 m² volt, átlagos területük pedig 724 m²A kutatás eredményeiből készített részletesebb összefoglaló (összefoglaló táblázatokkal, grafikonokkal és az egyéb rendezvényekről szóló információkkal is kiegészítve) a Magyar Kongresszusi Igazgatóság honlapján, a www.hcb.hu oldalon, a Háttéranyagok/Tanulmányok menüpontban található meg.

{module 221}