Miskolcon gondolnak a szépkorúakra

A turizmus, az utazás kiváló lehetőséget nyújt a népességen belül mind nagyobb arányt képviselő szépkorúak aktivitására és a minőségi időskor megélésére. A Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány és az EuroMiskolc Travel az időskorúak szervezett turizmusa, utaztatása érdekében hozta létre a Szépkorúak Turisztikai Centrumát, melynek célja, hogy elősegítse az idős emberek elszigeteltségének csökkentését, a korai demenciák elkerülését, a nemzedékek egymásra találását, a közös örömök megtalálását, megélését.

Miskolci villamosok

Az időskorúak klubjaitól, nyugdíjasklubokból beérkezett turisztikai felmérő lapok igényei és lehetőségei alapján az SzTC összeállította középtávú és a 2013. évre szóló tervét, melyben speciális utazások szerepelnek hónapokra lebontva, ezt az év elején folyamatosan eljuttatják az azokat potenciálisan igénybe vevő nyugdíjasklubokhoz, idősekhez. Nagy figyelmet fordítanak az időskorú önkéntesek és koordinátoraik felkészítésére és gyakorlati feladataik biztosítására is, az önkéntes munka kiterjed elsősorban az időskorúak turisztikai-utazási lehetőségeinek szervezési, előkészítő és javaslattevő feladataira, az ötletek, javaslatok begyűjtésére. Rendszeres elégedettségi méréseket végeznek, melyek eredményeit az utazási iroda koordinálásával feldolgozzák. Mindezeken túl a hazai és nemzetközi „szépkorúak turizmusa” szolgáltatás kiépítése céljából fokozatosan létre kívánják hozni a Szépkorúak Turisztikai Centruma országon belüli és kívüli hálózatát, partneri kapcsolatait.

A turisztikai centrum programja jól kapcsolódhat az „Aktív idősödés és a nemzedékek szolidaritása Európa Éve 2012.”, valamint a „Polgárok Európa Éve 2013.” Programjaihoz is.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 2012-es jelentése arra mutat rá – a nemzeteknek előre fel kell készülniük a változó korcsoport-arányok kezelésére, az ezzel járó kihívások hatékony megoldására. Európában jelenleg 810 millió 60 éven felüli ember él, 10 év múlva számuk eléri az egymilliárd főt, 2050-re 2 milliárd időskorú emberrel kell számolni Európában. Az ENSZ Népesedési Alapja (UNFPA) szerint a 60 év felettiek korcsoportja gyarapszik a leggyorsabban. 2012-ben az EU-ban 22% a 60 év feletti, ez az arány 2050-re 34%-ra változik.

Az elmúlt 10 évben Magyarországon is nőtt a 60 éves és idősebb korosztály létszáma. A több mint 2 millió 300 ezer időskorú a népesség 23%-át alkotja, ami uniós összehasonlításban közepes arány. E korosztályon belül 1000 férfira 1564 nő jut, mely csökkenő tendenciát mutat.