MUISZ-NiT: etikus kapcsolat

MUISZA jövőben kevesebb konfliktus lehet az utazási irodák és az utóbuszos személyszállító vállalkozások között annak az Etikai Kódexnek köszönhetően, amelyet május 16-án írt alá a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete – NiT Hungary és a Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége (MUISZ). A dokumentum az alapvető üzleti etikai normák lefektetésével ad iránymutatást a konfliktusmentes együttműködéshez. A Kódex ajánlásait a partnerek magukra nézve kötelezőnek ismerhetik el, a normákat tevékenységük során alkalmazhatják. A két szervezet a szolgáltatások színvonalának emelkedését és minél több elégedett utast vár.

{module 221}

Többek között a megkötött szerződésekkel kapcsolatban felmerülő ellentétek megoldására a NiT Hungary és a MUISZ békéltető testületként közös eseti munkabizottságot hoz létre, amely objektív ajánlásokkal segít elkerülni, hogy az egyes ügyek bírósági szakaszba jussanak. A felek közötti megbízási szerződések nem teljesítéséből fakadó konfliktusok elkerülése, a két szervezet által elfogadott Megrendelés- és Személyszállítási Szerződés mintákat készítettek, amelyek nem hagyják szabályozatlanul az együttműködés egy elemét sem. Az üzemanyagköltséggel – mint a buszos vállalkozások legnagyobb kiadási tételével – kapcsolatos ellentétek kezelésre a két szervezet évente indexálást végez az üzemanyag nagykereskedelmi listaárának figyelembevételével.

Az Etikai Kódex ajánlásai között szerepel, hogy mind a megrendelések, mind azok visszaigazolása írásban történjen a releváns információk (az utazási iroda programja, a busz rendszáma, gépkocsivezető neve, telefonszáma) megadásával. Mind az utazási irodák, mind a buszos vállalkozók részesítsék előnyben a hazai piacot, ha ez anyagilag nem jelent hátrányt számukra. A kulturált megjelenés, az autóbuszvezető és az idegenvezető felé alapvető elvárás, ahogy a busz tisztaságának biztosítása és fenntartása is, mind két fél részéről. Ahogy a buszos vállalkozás a megállapodásban rögzített fuvardíjtól csak az utazási irodával történő egyeztetést követően térhet el, úgy az irodának a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül azt rendeznie kell. Erre az irodákat az ajánlásokon túl törvény is kötelezi.

Mivel az utazásszervezés engedélyhez kötött tevékenység, amely csak megfelelő felsőfokú szakmai végzettség és vagyoni biztosíték felmutatása mellett végezhető, a jogkövető vállalkozások érdekeinek védelmét biztosítva az Etikai Kódex deklarálja az utazási irodák elvárását a jogosulatlan utazásszervezés mellőzésére. Hasonló eredmény annak az elvárásnak a rögzítése is, mely szerint az utazási irodák programjaik összeállításánál figyelembe veszik és tolerálják az autóbusz-vezetők munkaidejére, előírt vezetési és pihenőidejére vonatkozó rendelkezéseket.

A szervezetek remélik, hogy az Etikai Kódex ajánlásait követve a jövőben nagyságrendekkel csökken az autóbuszos személyszállító vállalkozások és az utazási irodák közötti konfliktusok száma, emelkedik a szolgáltatások színvonala és minél több elégedett belföldi és visszatérő külföldi utas lesz.

{module 221}