Október 31: a kaució határideje

A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal az alábbi felhívást tette közzé a vagyoni biztosíték köteles tevékenység folytatására jogosult utazási vállalkozások számára.

Tisztelt Utazási Vállalkozó!

Az utazásszervező és –közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: jogszabály) szerint a vagyoni biztosíték köteles tevékenység folytatására jogosult utazási vállalkozásoknak – a meglévő biztosíték lejárati idejétől függetlenül – 2010. október 31-ig igazolniuk kell a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (továbbiakban: MKEH) részére a vonatkozó okiratok, nyilatkozatok csatolásával, hogy eleget tesznek a jogszabályban meghatározott 2011. évre szóló vagyoni biztosíték(ok)kal kapcsolatos követelményeknek.

A MKEH a korábbi gyakorlatától eltérően az idei évben az érintett utazási vállalkozások részére NEM KÜLD – a vagyoni biztosítékra vonatkozó október 31-i igazolási kötelezettség kapcsán – tájékoztató levelet és adatlapot.
http://www.mkeh.gov.hu/kereskedelmi/nemzeti/idegenforg_nyilv/felhivas

A MKEH felhívja a vagyoni biztosíték köteles tevékenység folytatására jogosult utazási vállalkozások figyelmét arra, hogy a 2011. évi vagyoni biztosítéko(ka)t aszerint kell igazolni, hogy az adott utazási vállalkozásnak az utazásszervezői tevékenységén belül milyen értékesítési típus(ok) folytatására van jogosultsága.
• 12% – a jogszabály 8. § (3) bekezdés a) pontjában felsorolt értékesítési típusok (nemzetközi utazásszervezés) folytatására van jogosultsága az utazási vállalkozásnak, de charterezés nélkül.
• 20% – a jogszabály 8. § (3) bekezdés a) pontjában felsorolt értékesítési típusok (nemzetközi utazásszervezés) folytatására van jogosultsága az utazási vállalkozásnak, és charterezhet.
• 3% – a jogszabály 8. § (3) bekezdés c) pontjában felsorolt értékesítési típus (belföldi utazásszervezés) folytatására van jogosultsága az utazási vállalkozásnak.

Segítségül, az MKEH honlapján az is megtekinthető, hogy adott vagyoni biztosíték köteles tevékenység folytatására jogosult utazási vállalkozásnak, az utazásszervezői tevékenységen belül milyen értékesítési típus(ok)ra van jogosultsága.

Info ITT: http://www.mkeh.gov.hu/kereskedelmi/nemzeti/idegenforg_nyilv/felhivas

A jogszabály 11. §-a és 11/A. §-a értelmében a vagyoni biztosítékkal kapcsolatos kötelezettség megszegése, vagy határidőre történő nem teljesítése jogkövetkezmények alkalmazását vonja maga után.

További információért az MKEH fentebb megjelölt internetes oldalára látogathatnak el.