Osztrák-magyar Vas megyei együttmüködés

A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Burgenlandi Vendégfogadók és Vendéglátók Egyesülete (Burgenlandi Gazdasági Kamara) partnereként vesz részt a TOURIST-NET határon átnyúló turisztikai projekt megvalósításában, az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 támogatásával.

A 2009. január 1-jével indított projektben Burgenland és Nyugat-Dunántúl turisztikai szervezetei és vállalkozásai vesznek részt. A projekt fő célkitűzése, hogy hozzájáruljon a turizmus fejlesztéséhez az osztrák-magyar határ mindkét oldalán, valamint erősítse a határon átnyúló turisztikai együttműködést a turisztikai szervezetek, valamint a turisztikai vállalkozások között. Céljai között szerepel még a régió turisztikai versenyképességének növelése, a turisztikailag elmaradott térségek felzárkóztatása, a turisztikai szolgáltatások színvonalának emelése, új piacok és új célcsoportok megnyerése közös koordináción alapuló, innovatív kínálat létrehozásával, új munkahelyek teremtése, regionális turisztikai desztinációs iroda létrehozása.

A projekt egyik célkitűzése a határon átnyúló kínálati elemeket tartalmazó programcsomagok létrehozása, melyek az idegenforgalmi kínálatot bemutatva vonzó célpontként jelenítik meg az adott térséget.