Az MKVM új alapító okirata

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere kiadta az 1966-ban létrehozott Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum (MKVM) új alapító okiratát.

Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

Az intézmény hivatalos idegen nyelvű elnevezései: Hungarian Museum of Trade and Tourism (angol), Ungarisches Handels- und Gastgewerbe-Museum (német), hongrois du commerce et de l’hotellerie (francia).

Az MKVM országos szakmúzeum, melynek gyűjtőköre kiterjed a hazai kereskedelem (kis- és nagykereskedelem, áruvásárok, a nemzetközi kereskedelem, pénzügyi kereskedelem, biztosítás és szerencsejáték), a vendéglátóipar (szállodaipar, egyéb vendéglátó-ipari helyek), valamint a turizmus, idegenforgalom történetének kulturális javaira.

A múzeum gyűjtőterülete az egész ország  és – nemzetközi egyezmények figyelembevételével – a világ minden olyan pontja, ahol a szóban forgó emlékek fellelhetőek. Feladata a gyűjtőkörébe tartozó kulturális javak (tárgyi, képi, írásos, hang- és egyéb forrásanyag) és az ehhez kapcsolódó kulturális értékkel bíró információk felkutatása, gyűjtése, őrzése, szakszerű nyilvántartása, kezelése, állagmegóvása és védelme; továbbá tudományos feldolgozása és rendszerezése, a tudományos eredmények közzététele, valamint mindezek kiállításokon és más formákban történő bemutatása, a közművelődést segítő hasznosítása. Az MKVM kulturális szolgáltatásaival, az állandó és időszaki kiállításokkal, valamint a hozzájuk kapcsolódó múzeumpedagógiai tevékenységgel, családi- és közösségi programokkal, szakmai rendezvényekkel – a minél szélesebb körű hozzáférés érdekében – szolgálja a társadalom művelődését, a formális és nem formális oktatás céljait, és a szabadidő hasznos eltöltésének lehetőségével segíteni az egész életen át tartó tanulás folyamatát. Az intézmény részt vesz a gyűjtőkörével összefüggő közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a szakmuzeológus képzésben és továbbképzésben.

Együttműködik a hazai és külföldi, illetve nemzetközi szakmai és muzeológiai szervezetekkel, társintézményekkel, és cserekapcsolatokat alakít ki. Részt vesz a múzeum tudományos témáival összefüggő konferenciákon, a közép- és felsőfokú oktatásban, valamint a muzeológus-képzésben és továbbképzésben, konferenciák szervezésében.

Közönségkapcsolati, PR- és marketing tevékenységet, médiakapcsolati és propaganda-munkát végez (beleértve a szórólapok, kiállítási leporellók, plakátok, ajándéktárgyak, CD-ék, DVD-ék készítését és terjesztését), és a gyűjtőköréhez kapcsolódóan működteti és folyamatosan bővíti a szakkönyvtárat.

Az MKVM igazgatóját – nyilvános pályázat alapján – a miniszter határozott időre bízza meg.

Az 1966-ban létrejött – a világon máig egyedülálló – országos gyűjtőkörű intézmény a világörökség részét képező budai várnegyedben, az utcának nevet adó egykori Fortuna fogadó patinás épületében kezdte meg működését, ahol 2005 nyaráig tevékenykedett. 2006 szeptemberétől 2011 júniusáig az V. kerületben, a Szent István bazilika mellett, a volt Magyar Külkereskedelmi Bank épületében működött. 2011 őszétől új helyszínen, a régi Óbuda központjában, Krúdy egykori házában, a Korona tér 1. szám alatt fogadja látogatóit.

Forrás: TTG