Az MT Zrt. közleménye

A Magyar Nemzet „Vége a párhuzamosságoknak” címmel megjelent cikkéről

A Magyar Nemzetben 2010. augusztus 10-én „Vége a párhuzamosságoknak” címmel megjelent írás szerint „ősszel egységes szakmai szervezetbe vonják össze a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökséget (ITD Hungary), az Agrármarketing Centrumot és a Magyar Turizmus Zrt.-t a kormány elképzelései szerint.”

A Magyar Turizmus Zrt. ezúton tájékoztatja a szakmai közvéleményt arról, hogy az ügyben megjelent állásfoglalás nem hivatalos, a Nemzetgazdasági Minisztérium nem illetékes a Magyar Turizmus Zrt. szervezeti felépítését és működését érintő kérdésekben.

Amint az ismeretes, a Magyar Turizmus Zrt. – számos más céggel együtt – a közelmúltban a Magyar Fejlesztési Bank tulajdonosi jogkörébe került.

A Magyar Fejlesztési Bank szakemberei valóban folytatnak tárgyalásokat az MFB tulajdonosi jogkörébe került cégek vezetőivel arról, hogy miként lehet a működés során tapasztalt párhuzamosságokat megszüntetni, a hasonló célok érdekében végzett feladatokat összehangolni, a gazdasági és szakmai szempontokat egyaránt megfelelően érvényesíteni.

A Magyar Turizmus Zrt. esetében ez elsősorban a Társaság külpiaci hálózatának működésével kapcsolatban merül fel, a turizmus-szakmai szempontok maximális figyelembe vétele mellett. A folyamatban lévő gazdasági és jogi átvilágítás eredményeinek a birtokában lehet majd érdemi döntést hozni arról, hogy az egyes külpiacokon dolgozó irodák munkáját hogyan lehet gazdaságosabban szervezni, feladataikat összehangolni, a működésükhöz szükséges infrastruktúrát racionalizálni, költségeiket esetleg megosztani, maximálisan kihasználva a rendelkezésre álló eszközöket.

A Magyar Turizmus Zrt. szervezeti felépítésével és működésével kapcsolatos változásokról a Társaság tulajdonosa vagy vezetése illetékes tájékoztatást adni.

A Magyar Turizmus Zrt. a megjelent hírt a fentiek figyelembe vételével kezeli és folytatja az MFB-vel együttműködésben a cégnél megkezdett gazdasági és jogi átvilágítást.

Az MT Zrt. új vezetése további fontos feladatának tekinti a nemzeti turisztikai marketingszervezet szakmai tevékenységének átvizsgálását és a jövő évi marketingterv kidolgozását, amelyet az illetékes szakmai szervezetekkel egyeztetve kíván majd véglegesíteni és ősszel nyilvánosságra hozni.