Szociális párbeszéd

Szociális párbeszédA Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) az EFFAT és az IndustriALL szervezésében képzést tartott az ágazati szociális párbeszéd és a szakszervezetek kapacitásának erősítése az új és tagjelölt országokban címmel, amely képzésen a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezetet Krifaton Vera képviselte.

{module 221}

A szemináriumokon a gyakorlati képzésen kívül tájékoztatást kaptak az Európai szociális Párbeszéd folyamatairól, helyzetéről, kihívásairól és a feladatokról, betekintést kaptak mind a két európai szakszervezeti szövetség munkájába, az aktuális feladatairól, programjairól, valamint hogyan kívánják segíteni az új tagországok szociális partnereinek integrációját. Elhangzottak nemzeti beszámolók is a tagországok szociális partnereinek kapcsolatáról, együttműködéséről. Továbbá témák között szerepeltek szociális párbeszéd és a kollektív alku területén meglévő kihívások, feltételek, eredmények, tapasztalatok, a megváltozott munkaügyi kapcsolatok, a bizonytalan munka (precarious work) aktuális helyzetéről, megítéléséről, az esélyegyenlőségről, illetve a tagszervezés kérdéseiről, beleértve a fiatal generáció megszólítását is. Bemutatása került az ITC-ILO szakszervezeti képzési anyagának bemutatása a a szociális párbeszéd témájában, amely egyelőre tervezet, végleges változata 2013 tavaszán várható.
A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet megtartotta soron következő Elnökségi ülését, ahol a megyetitkárok, SZIB és SZB titkárok beszámoltak arról, hogy a 2012. július 1-től hatályos Munka Törvénykönyve hogyan érintette a helyi kollektív szerződéseket, munkaszerződéseket, a műszakpótlék változása okozott-e keresetcsökkenést. A beszámolókból kiderült, hogy néhány munkáltató tiszteletben tartotta a munkavállalók fizetését és nem csökkentek a bérek, ugyanakkor voltak olyan helyek, ahol a műszakpótlék miatt kevesebb pénzt vihettek haza a munkavállalók.

Napirendre került a 2001-ben kiterjesztett Vendéglátó és Idegenforgalmi ágazati kollektív szerződés tartalmának összehasonlítása a 2012. július 1-től hatályos Munka Törvénykönyve megváltozott szabályaival. A 2012 július 1.-től hatályos Mt. minden egyes fejezetének végén rendelkezik arról, hogy a kollektív szerződésben el lehet-e térni és milyen irányban a törvényi rendelkezéstől. Főszabály, hogy a kollektív szerződés – eltérő rendelkezés hiányában – a törvény Második és a Harmadik Részben foglaltaktól eltérhet. Ez önmagában felértékeli a meglévő kollektív szerződéseket az átmenet idején és a jövőben pedig a kollektív szerződések meghatározóan befolyásolhatják az egyéni munkaszerződések és a felek közötti jogviszony tartalmát. Továbbra is érvényes az a szabály, hogy a szűkebb hatályú kollektív szerződés (munkahelyi) az általánostól (ágazati) – ennek eltérő rendelkezése hiányában – csak a munkavállalók javára térhet el. Az eltérést az egymással összefüggő rendelkezések összehasonlításával kell elbírálni. A kiterjesztett ágazati kollektív szerződés ebben a helyzetben ernyőként védi a munkahelyi kollektív szerződéseket. A meglévő korrekt együttműködés alapján időt és lehetőséget biztosít ahhoz, hogy a felek közösen alakítsák ki a jogszabályi változásokhoz való alkalmazkodást, és tovább fejlesszék a szakmai sajátosságokra, a felek érdekeire tekintettel az ágazat foglalkoztatás szabályait.

Tovább elhangzott a 2011. évi CLXXV. törvény alapján a 2012. évre elfogadott pénzügyi és számviteli szabályzat szerint 2012. július 30-ig beküldendő naplófőkönyvek beküldésével, tartalmával kapcsolatos tájékoztató valamint beszámoló hangzott el a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) továbbképzésének tapasztalatairól az ágazati párbeszéd bizottságok erősítésének, kapacitás bővítésének témájában. Ismertetésre került a Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság első féléves munkájának bemutatása és azt a VISZ Elnöksége a javasolt módosításokkal egyhangúlag elfogadta. Ismertetésre került a munkaadók részéről szakszervezetek számára adható, visszafizetési kötelezettség nélküli támogatás formájáról, amely támogatási szerződés formájában valósul meg. „A támogatási szerződést – jellemzően – az alapítványok, közalapítványok, közhasznú szervezetek részére történő térítés nélküli eszközátadás, térítés nélküli szolgáltatásnyújtás, végleges pénzeszközátadás esetében használják. Ilyen támogatási szerződés keretében átadott eszközök, térítés nélküli szolgáltatásnyújtások költségeit a rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni.” Megjelent a Számviteli Levelek 270. számában (2012. augusztus 16.), 5542. kérdésszám alatt.

{module 221}