VISZ 2010 november

Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet háza táján lassan befejeződnek az országos üzemi tanács választások, amelynek eredményeinek feldolgozása a jegyzőkönyvek beérkezését követően indul. Az Országos Érdekegyeztető Tanácsban megkezdődtek a tárgyalások a 2011. évi országos minimálbér, szakmunkás minimálbér, valamint a 2011. évi bruttó keresetnövelési ajánlat témában is. Konföderációnk az Autonóm Szakszervezetek Szövetsége képviseli szakszervezetünk álláspontját, azaz az országos minimálbér és szakmunkás minimálbér emelése, az adójóváírás tervezett csökkentésének figyelembevételével reálbér emelkedést érjen el 2011. évi vonatkozásban.

Ágazatunkban a foglalkoztatottak 40 százalékát érinti. A keresetnövelés 2011. évi minimális mértéke a kormány javaslata szerint 5 százalék a 3,5 százalék infláció figyelembevételével. Miután ágazatunkban az átlagkeresetek a nemzetgazdasági átlag 60 százalékát érik el, így csak kiindulási alapnak tekintjük a kormány javaslatát.

A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet 2010. november 5-én részt vett az ágazati szakszervezetekkel folytatott egyeztetésen a munkavállalókat érintő foglalkoztatási szabályok módosításait, a magánnyugdíj-pénztárak, a 98%-os különadó és az Alkotmány Bíróság kérdéseit illetően, ahol a következő közleményt fogadták el egyöntetűen.

Nem nézhetjük tétlenül!

2010. november 5-én a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (VDSZ) elnökének kezdeményezésére konföderációs hovatartozástól függetlenül, 14 ágazati szakszervezet egyeztetést folytatott a munkavállalókat érintő kérdésekben.

A szociális partnerség az európai értékrendszer egyik alapja. Elfogadhatatlan, hogy a kormány a szakszervezetek bevonása nélkül dönt a munkavállalókat érintő kérdésekről:

· az indoklás nélküli felmondás alkalmazása és további kiterjesztése
· a magánnyugdíj-pénztárakkal szembeni totális támadás, amely kihat az egész jövőbeni nyugdíjrendszerre
· a 98%-os különadó céltévesztő alkalmazása, különösen a munkájukat évek/évtizedek óta tisztességesen végző dolgozókkal szemben
· az Alkotmány Bíróság jogkörének csökkentése következtében a szakszervezetek érdekérvényesítési lehetősége is csökken.

Elfogadhatatlan az utóbbi időben szokássá vált egyéni képviselői indítvány eszközének alkalmazása, amellyel az európai normákkal ellentétben kizárja az egyeztetési kötelezettséget.

A szakszervezetek aggodalmukat fejezik ki, a foglalkoztatást érintő szabályok idei módosításával szemben. Nem látják a szóbeli ígéreteken túl a korengedményes és korkedvezményes nyugdíjrendszer megtartásának garanciáit, a 40 éves szolgálati viszony utáni, csökkentés nélküli nyugdíjjal történő nyugdíjba vonulás lehetőségét.

A résztvevők megállapodtak abban, hogy a mostani megbeszélést Állandó Ágazati Szakszervezeti Fórumként rendszeresítik, lehetőséget teremtve a szakszervezetek által képviselt dolgozók erősebb érdekérvényesítésére, a nemzeti szinten történő szakszervezeti összefogásra.

A szakszervezeti vezetők továbbra is szorgalmazzák a folyamatos és érdemi érdekegyeztetést az érintett területeken, különös tekintettel a jogalkotást megelőzően.

A jelenlévő szervezetek nyitottak más ágazatok csatlakozására, és egyben jelzik a tagságnak, hogy az érdekképviseletek nem tétlenkednek a kormányzat munkavállalókat sújtó szándékait illetően sem.

Budapest, 2010. november 5.

Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete
Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Élelmezésipari Dolgozók Szakszervezeteinek Szövetsége
Fegyveres és Rendvédelmi Dolgozók Érdekvédelmi Szövetsége
Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete
Közúti Közlekedési Szakszervezet
Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezete
Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízügyi Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
Szakszervezeti Ifjúsági Szövetség
Távközlési Szakszervezet
Vasutasok Szakszervezete
Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet
Vízügyi Közszolgáltatási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége