VISZ levél a NAV-nak

A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet állásfoglalás-kérést juttatott el a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére a béren kívüli juttatások jogszabályi értelmezésével kapcsolatosan, mert gondok merültek fel több helyen a jogi értelmezéssel. A VISZ úgy gondolta, hogy ezen téma tisztázása is egyik feladata a szakszervezeti, érdekvédelmi munkának. A következő levelet juttatatta el a Nemzeti Adó és Vámhivatal Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztályának osztályvezetőjéhez.

 

{module 221}

Nemzeti Adó és VámhivatalÜgyfélkapcsolati és Tájékoztatási Főosztály

dr. Andrási Jánosné osztályvezető

1054 Budapest Zoltán utca 16

Tisztelt Osztályvezető Asszony!

A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet – a Turizmus-Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság tagjaként is- kiemelt figyelmet fordít a szakma munkavállalóit érintő jogszabályok gyakorlati alkalmazásának megvalósulására.Szervezetünket mind a munkaadók, mind a munkavállalók részéről egyes béren kívüli juttatások jogszabályi értelmezésében kérték segítségünket. Mivel e témában gyakran egymásnak ellentmondó nyilatkozatok, állásfoglalások jelentek meg, kérjük segítségét az egyértelmű értelmezésre, amely a jogszabály alkotó valódi szándékát tükrözi.

Az 1995.évi CXVII. törvény 71.§-ának (1) bekezdése szerint „Béren kívüli juttatásnak minősül – ha a juttató a munkáltató- a munkavállalónak” b) pontja szerint „a munkavállaló választása szerint ba) munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész (ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható- a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott- utalványt, elektronikus adathordozót is),”

Problémáink a következők:

A ba) pont, a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyet nevesít. 

– Ez lehet, az egyik az étkezőhely címén telephellyel rendelkező munkáltató által üzemeltetett étkezőhely, illetve a szintén az adott címen telephellyel rendelkező más jogi személy által üzemeltetett étkezőhely? 

-A telephely alatt elég a házszám egyezés, avagy szükséges a bejegyzett cím szobaszám szerinti egyezése is, amennyiben van ilyen?

– Ugyanazon a telephelyen (amely egy több emeletes irodaház) több munkáltató (cégkivonat alapján teljesen beazonosítható módon) is működik. Az irodaházban működő étkezőhely gyakorlatilag egy melegítő és kiszolgáló konyha, amelyben az irodaházban telephellyel bíró egyik jogi személy más telephelyén lévő vendéglátó egység konyhájában elkészült és az adott étkezőhelyre szállított munkavállalói menüjét fogyaszthatják el munkanapokon. 

Kérdésünk: A fentiekben leírt étkezőhely a Szja tv 71/1/ba szerint, minek minősül? Ahhoz, hogy az étkezőhely üzemeltetőjének munkavállalói a Szja tv 71/1/ba szerint „üzemi étkezőhelyként” használhassák és igénybe vehessék a 12.500 Ft-os juttatást, rajtuk kívül ki más jogosult az itteni étkezésre és ezekre a személyekre – amennyiben érinti őket- alkalmazható-e a Szja tv 71/1/ ab szerinti juttatás?

Véleményünk szerint, mivel a trv. szerint „71/1/ba … ideértve a kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható …- utalványt.. is”, az   i s    szó szerepel, ezért  az” ideértve” szóhasználat nem kizárólagosságot jelent, azaz a zárójelen kívüli megfogalmazásnak az nem lehet a  magyarázata. Az idézett törvényi részben foglaltak – véleményünk szerint- a vendéglátó egységeket üzemeltetők részére ad lehetőséget, hogy a vendéglátó egységben működő, saját személyzeti étkezdéjükben, a saját munkavállalóiknak (raktáros, felszolgáló, szakács stb.) biztosítsanak  ételfogyasztást, mint béren kívüli juttatást 12.500 Ft értékben.

– A hivatkozott törvény 69.§-ának (3) bekezdését is figyelembe véve, a 12.500 Ft-os juttatás igénybevételének nem kizárólagos feltétele, hogy utalvány, készpénzfizetési eszköz formájában történjen, azaz a szolgáltatás igénybevétele történhet-e az étkezőhelyet üzemeltető által – a megrendelő felé kibocsátandó számlával egyező tartalommal kiadott „étkezési jegy”átadásával?

Az étkezési jegy a jogosultság igénybevételének ellenőrzését szolgálja.

– A saját munkavállalók esetében ez történhet a havi teljesítménylapon történő elszámolással?

Összefoglaló kérdések a közösségi étkeztetést érintően:

1. Ha közösségi étkeztetést végző cég üzemelteti a konyhát egy iskolában, a gyerekeken kívül, az iskolában dolgozó pedagógusnak, az üzemeltető konyháján dolgozó munkavállalónak is étkeztetési szolgáltatást nyújt. Ebben az esetben melyik csoport számára „ üzemi étkezőhely”  az Szja tv 71/1/ba alapján ez a konyha? /ugyanez a kérdés korházakban, óvodákban, szociális intézményekben, stb is felmerül/

2. A munkáltató telephelyén lévő konyhát más cég üzemelteti, étkeznek ott a munkáltatóhoz tartozó munkavállalók, az üzemeltető helyben dolgozó munkavállalói /szakácsok, mosogatók, stb/ és külső étkezők is vannak Ebben az esetben a telephelyen dolgozó munkavállalók, és az üzemeltető munkavállalói kaphatják-e a 12 500 Ft-os béren kívüli juttatást?

Elnézését kérjük, hogy az adott törvényi helyet „darabjaira” szedtük szét, de rendkívül fontosnak tartjuk a pontos és egyértelmű értelmezést, mivel a bizonytalanság több millió, a közösségi étkeztetésben ellátott állampolgárt, és húszezer munkavállaló munkahelyét érinti. Ezen kívül, a szálláshely szolgáltatás-vendéglátásban foglalkoztatott összes munkavállaló munkahelyén történő étkezését érinti, ezért a fenti kérdések tisztázása után tudjuk csak rendezni., a helyi kollektív szerződésekben a béren kívüli juttatások rendszerét, és a cafetéria szabályzatok elkészítését. 

Várjuk szíves sürgős válaszát. amelyben kérjük konkrétan megnevezni, hogy a fenti esetekben, mely fogyasztói csoportoknál adható a kedvezményes 12 500 Ft-os béren kívüli juttatás üzemi étkeztetés keretében, illetve az Erzsébet kártya, a SZÉP Kártya.
Budapest, 2012. január 11.

Üdvözlettel: Dr. Várnai Zsuzsanna ügyvezető elnök

Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet

1068 Budapest, Benczúr u. 45.

 Tel.: +36-1-311-9436, Fax: +36-1-331-056

 E-mail: visz@t-online.hu;  www.visz.org.hu

{module 221}