A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének pályázati felhívása

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége első alkalommal hirdet pályázatot – az MSZÉSZ-ben tag – oktatási intézmények számára a 2011. évi legszínvonalasabb, gyakorlatorientált témájú szakdolgozatok versenyeztetésére. A pályázatra egy oktatási intézmény legfeljebb két értekezést nevezhet be. 

 

{module 221}

A pályázaton a 2011. naptári évben védett szakdolgozatok, publikált tanulmányok és versenyeken indult tudományos dolgozatok vehetnek részt. Minden benevezett dolgozat szinopszisa közzétételre kerül a Szövetség honlapján (www.hah.hu).

A Szövetség szívesen fogadja a szállodai és vendéglátási szolgáltatást nyújtó vállalkozások nemzetközi, nemzeti, regionális, kistérségi vagy vállalkozói szintű, gyakorlati ajánlásokat tartalmazó, a gyakorlatban felhasználható illetve az ágazat aktuális kérdéseivel foglalkozó diplomamunkákat, esszéket, tanulmányokat. A társult oktatási intézmények a legszínvonalasabbnak tartott dolgozatokat, a kitöltött adatlapot, a konzulensi és opponensi véleményeket kinyomtatott, fűzött és elektronikus formában   a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége címére (H-1123 Budapest, Jagelló út 1-3. e-mail: info@hah.hu) juttassák el 2012. március 16-ig. 

A beérkezett dolgozatokat a Szövetség Oktatási Szekciója által felkért bizottság bírálja el. A bíráló bizottság az akadémiai írás elvárásainak való megfelelést, az újszerűséget, a gyakorlatorientációt és a szakmai ajánlásokat tartalmazó pályamunkákat előnyben részesíti. Az első három helyezett oklevélben, díjakban részesül. A díjazott dolgozatok a következő közgyűlésig közzétételre kerülnek a Szövetség honlapján. 
A díjak átadására a Szövetség tavaszi Közgyűlésén ünnepélyes formában kerül sor, elismerve a legszínvonalasabb gyakorlatorientált és akadémiai írás elvárásoknak is megfelelő szerzők oktatási intézményeit.  

Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége H-1123 Budapest, Jagelló út 1-3.; e-mail: info@hah.hu; tel.: 36/1/466-9462 tel/fax: 36/1/322-3854         

*
Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Oktatási Szekció 

Pályázati Tájékoztató 

Az Oktatási Szekció a Szövetség tavaszi és őszi közgyűlésén tart szekcióüléseket, ahol – az MSZÉSZ-ben  tagsággal rendelkező – oktatási intézmények véleménycseréjére és a tagság szakmai oktatással kapcsolatos tájékoztatásra van lehetőség. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége – az Oktatási Szekció első ülésén Dr. Juhász László PhD. előterjesztése alapján – minden évben publikációs pályázatot hirdet meg szakdolgozatok és szakmai publikációk megismertetésére és elismerésére. 

A Szövetségben tagsággal rendelkező oktatási intézmények lehetőséget kapnak szakmai publikációk versenyeztetésére. A pályázaton az adott naptári évben védett szakdolgozatok, publikált tanulmányok és versenyeken indult tudományos dolgozatok vehetnek részt. A pályázati rendszer további célja, hogy a turizmus oktatásában résztvevő minél több intézmény legyen tagja a Szövetségnek és vegyen részt a szakmai oktatás szintjének megjelenítésében a Tagság felé.
A szakmai publikálások kiterjesztése érdekében a beérkezett pályázatok egy oldalas absztraktja a Szövetség honlapján közzétételre kerül a három győztes publikációval együtt. Ez várhatóan nagymértékben segíti a fiatal szakemberek publikálási kedvét. A közzétett szinopszisok részletei lekérhetők a szerzőktől és a tagság felhasználhatja a gyakorlatban a javaslatokat. 

A Szövetség preferálja a szálláshely szolgáltatás és vendéglátás témájú gyakorlatorientált és a gyakorlatban felhasználható ajánlásokat, javaslatokat tartalmazó dolgozatokat és tanulmányokat.

A Szövetség a következő években előre meghatároz preferált kutatási területeket ezzel is biztosítva az elmélet és gyakorlat harmóniájának kialakulását. A Szövetség a tagság javaslatainak és véleményének figyelembe vételével a 2012. évre a következő témákat jelöli meg preferált kutatási területként:

• Egészségturisztikai vendégek ellátására specializálódott szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások és gyógyhelyek elemzése, vizsgálata; fejlődési lehetőségek bemutatása az Új Széchenyi Terv, a Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program figyelembe vételével.
Cél: Az egészségturizmusra szakosodott szállodák és vendéglátóhelyek piaci és jövedelmezőségi helyzetének és trendjeinek bemutatása, különös tekintettel a gyógy- és wellness szállodákra Budapesten, kiemelt gyógyhelyeken és turisztikai desztinációkban. A hazai gyógyhelyek fejlődésének és piaci helyzetének ismertetése és összevetése az európai gyógyhelyekkel, az ott lévő szállodákkal és azok szolgáltatásaival. A nemzetközi gyógy- és wellness szállodák üzemeltetésének, piaci helyzetének összevetése a hazai lehetőségekkel. A múlt szakmai értékeire épülő innovatív jövőkép megfogalmazása az egészségipar területére, kiemelten szállodai szálláshelyekre, vendéglátó egységekre és szabadidős szolgáltatásokra.

• Jövedelemtermelő képesség vizsgálatok 2006-2011 között, hazai és külföldi szállodák, vendéglátóhelyek, vállalkozások trendjeinek elemzése és bemutatása.
Cél: A vizsgált szervezetek jövedelemtermelő képességének változásait, a változások okait és a lehetséges kiutakat kutatni és bemutatni.  Eltérő tulajdonosi körű egységek vannak a Szövetség tagjai között, ezért a kutatás kiterjedhet a családi-, önálló- és szállodaláncokhoz tartozó szállodákra. Eltérő helyszíneken – például Bécs, Budapest, Pozsony, Prága vagy Balaton – gyógyhelyeken és turisztikai desztinációkban lévő szállodák jövedelemteremtő képességeinek kutató elemzését a tagság segítheti. Eltérő specializációjú üzleti-, butik-, konferencia-, városi-, gyógy-, wellness-, üdülő-, sport-, kastélyszállodák és különböző vendéglátóhelyek jövedelmezőségi vizsgálata és a trendek bemutatása. Az elért teljesítmények, eredmények és legjobb gyakorlatok („Best Practice”) bemutatása, a múltban elért eredményekre épülő innovatív jövőképek megfogalmazása.

A „Pályázati felhívás”’ és a „Pályázati Adatlap” a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége honlapján www.hah.hu érhető el.  Az Oktatási Szekció szívesen válaszol az info@hah.hu címre érkezett kérdésekre.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége a pályázati rendszer kidolgozásával és támogatásával egyfelől a fiatal generáció véleményének és gondolkodásmódjának megismeréséhez, másfelől a szakmai oktatás minősége bemutatáshoz biztosít lehetőséget. Mindezek mellett a tagság számára széles körben elérhetővé és felhasználhatóvá teszi a legszínvonalasabbnak értékelt három dolgozatot és a beküldött szinopszisokat, ezzel is kimutatva, hogy fontosnak tartja az intelligens növekedés, a tudásra és az innovációra épülő szakma kialakítását.

{module 221}