Vidék Kaland 2013 – Pályázat városi fiataloknak

A Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA 2013-ben újra meghirdeti a “Vidék Kaland”  Programot. A Program célja, hogy személyes példákon keresztül bemutassa a mezőgazdaság működését, az élelmiszer előállításban és társadalomban betöltött szerepét, tájékoztatást adjon az agrár- és vidékfejlesztési támogatások működéséről, indokoltságáról.

Vidék Kaland 2013

A pályázat célja

Jelen pályázat keretében azoknak a kimondottan városokban élő fiataloknak a jelentkezését várja az AGRYA, akik érdeklődnek a mezőgazdaság gyakorlata, egy családi gazdaság mindennapjai iránt és rövid időre szívesen bekapcsolódnának az ott zajló munkába.

Pályázók köre

Magánszemélyek: 18-35 éves fiatalok.

A pályázat részletei

A program részeként gyakorló fiatal gazdák (35 év alatti fiatalok) fogadják a 35 év alatti, de 18 évnél idősebb városi fiatalokat egy-egy hétre a gazdaságukban. Ez alatt az időszak alatt 5 munkanapon a résztvevő városi fiatalok aktívan részt vesznek a gazdaságban zajló aktuális munkában, a fiatal gazda társaságában, annak irányítása és felügyelete mellett. A résztvevők a fiatal gazda munkarendjéhez illeszkedő munkarend szerint dolgoznak, amely hosszabb lehet napi 8 óránál. Ez is biztosítja, hogy megismerjék egy-egy családi gazdaság mindennapi működését, a gazdálkodók valós életét, tevékenyégét.

A városi fiatalok fogadása a mezőgazdasági betakarítási csúcsidőszakra -2013. június végétől –augusztus közepéig esik. Így a résztvevő fiataloknak az ebben az időszakban természetes, hosszított munkarendben kell közepesen nehéz fizikai munkát kell végezniük.

A Program részeként lehetőség van arra, hogy a résztvevő  városi fiatal Székelyföldre, Hargita megyébe Romániába utazzanak és ott kapcsolódjanak be székely fiatal gazdák által vezetett gazdaságok mindennapjaiba. A székelyföldi kiutazásnál a gazdaságban töltött idő hosszabb, utazással együtt 10 nap időtartamú. Székelyföldön 5 fogadó gazdához lehet utazni, minden kiutazó egy időben kell, hogy részt vegyen a programon 2013. július 21-31 között.

A ki- és hazautazás szervezetten, együtt történik. A jelentkezési lapon külön meg kell jelölni, ha a jelentkező a székelyföldi program iránt érdeklődik. Lehetséges a hazai és székelyföldi program együttes megjelölése is, a részvétel azonban csak egy alkalommal lehetséges. A Székelyföldre jelentkezőket külön hallgatja meg az AGRYA.

A résztvevők az elvégzett munkájukért bérezésben nem részesülnek. A foglalkoztatás munkajogi kereteit az un. alkalmi munkavállalás adja. Az ehhez kapcsolódó napi adó fizetési kötelezettséget a fogadó fiatal gazda teljesíti. A székelyföldi kiutazás esetén is biztosítottak a rendezett munkajogi feltételek.

A fogadó fiatal gazda biztosítja a tartózkodás idejére az ellátást (szállás, étkezés) és szükség szerint munka- és védőruházatot.

A programban résztvevő fiatalokkal történő egyeztetés után kerül meghatározásra a látogatás ideje és a fogadó fiatal gazda személye. Egy fiatal gazda egy időben legfeljebb két fiatalt fogad.

Figyelem! A PályázatMenedzser.hu csak a pályázat legfontosabb elemeit publikálja. A teljes kiíráshoz látogassa meg a kiíró honlapját.

A pályázat benyújtása

Jelentkezni a mellékletben csatolt jelentkezési lap kitöltésével és az AGRYA címére történő megküldésével lehet (e-mailban, szkennelve: videk-kaland@agrya.hu, levélben: Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége – AGRYA, 1138 Budapest, Váci út 134/C VI.28.).

A programra jelentkezni 2013. április 19-ig lehet.

További információ

A programmal kapcsolatosan az AGRYA Országos Iroda munkatársai adnak további tájékoztatást (videk-kaland@agrya.hu, 06 1 2704874, munkanapokon 9-17 óra között)