A Danubius jelenti

A Danubius Szálloda és Gyógyüdülő Nyilvánosan Működő Részvénytársaság a mai napon nyilvánosságra hozta 2010. első kilenc havi és III. negyedéves, nem auditált eredményeit. A jelentés a társaság vezetése által az IFRS, Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok szerint elkészített 2010. szeptember 30-ával végződő időszakra vonatkozó konszolidált pénzügyi kimutatásait tartalmazza.

A foglaltság növekedés a harmadik negyedéves teljesítmény javulásához vezetet, a költségeket azonban a továbbiakban is erős kontroll alatt kell tartani.

Áttekintés

Millió Ft Millió EUR Millió Ft Millió EUR
Danubius Hotels Csoport (IFRS) 2010

III.

2009

III.né

Vált

%

2010

III.

2009

III.né

Vált

%

2010

III.

2009

III.né

Vált

%

2010

III.

2009

III.né

Vált

%

Összes bevétel 14.260 13.178 8 50,8 48,1 6 33.229 34.178 -3 120,7 120,4 0
EBITDA 3.826 3.546 8 13,8 12,7 9 4.861 5.725 -15 17,7 20,2 -12
Működési eredmény 2.687 2.418 11 9,8 8,5 15 1.549 2.342 -34 5,6 8,2 -32
Pénzügyi eredmény 483 40 110 1,8 0,0 388 -966 -1.183 -18 -3,5 -4,2 -16
Adózás előtti eredmény 3.170 2.458 29 11,7 8,6 36 579 1.159 -50 2,1 4,1 -48
Működési cash flow 2.706 2.305 17 9,8 8,1 21 2.894 2.228 30 10,5 7,9 34
CAPEX 574 354 62 2,0 1,3 54 1.338 1.404 -5 4,9 4,9 -2
HUF/EUR átlagárfolyam 282,5 271,4 4 na. 275,2 283,8 -3 na.

A Csoport prezentációs pénzneme a magyar forint. A feltüntetett EUR összegek a vonatkozó időszak átlagárfolyamán kerülnek átszámításra

Az összes működési és egyéb bevétel az első kilenc hónapban 3%-os csökkenés mellett 33,2 milliárd Ft volt. A forint-euró árfolyam változásának valamint a vulkáni hamu okozta nettó árbevétel kiesésnek együtt jelentős negatív hatása volt az I-III. negyedévben elért árbevételre 2009. azonos időszakához viszonyítva, az euróban kimutatott bevétel viszont elérte a tavalyi időszak szintjét. A csoport foglaltsága 2010. I-III. negyedévében 61,9% volt szemben a 2009 I-III. negyedévi 60,8%-kal, 2010. III. negyedévben a foglaltság 74,7% volt szemben a 2009. III. negyedévi 71,7%-kal.

A 2010. I-III. negyedévi EBITDA 4,9 milliárd Ft volt, amely 15%-kal alacsonyabb a tavalyi 5,7 milliárd Ft-hoz képest, míg a III. negyedévi EBITDA 8%-os emelkedéssel 3,8 milliárd Ft volt, az alábbiak következtében:

A magyarországi szegmens bevétele 2010. I-III. negyedévében 19,4 milliárd Ft volt, ami 3%-os csökkenést jelent, a szállodai és vendéglátói szolgáltatásból valamint a Gundel étteremtől származó alacsonyabb bevételnek köszönhetően, azonban a szállodák foglaltsága kismértékben 1,8 százalékponttal, 57,0%-ről 58,8%-ra növekedett. Ezzel szemben az üzemi eredmény 0,2 milliárd Ft nyereség volt, összehasonlítva a 2009. I-III. negyedévi 0,6 milliárd Ft nyereséggel, mivel a bér- és egyéb működési költségeken történő megtakarítás részben ellensúlyozta az alacsonyabb bevétel negatív hatását. 2010. III. negyedéves üzemi eredménye a magyarországi szegmensben az előző évhez képest 24%-ot növekedve 1,3 milliárd Ft nyereséggel zárult.

A cseh szegmens eredmény-hozzájárulása 2010. I-III. negyedévében 0,7 milliárd Ft nyereség volt, szemben a tavalyi I-III. negyedéves 0,8 milliárd Ft nyereséggel, mivel bár a bevétel 1%-ot növekedve 5,6 milliárd Ft volt, a költségek megemelkedésével kellett szembesülni a megnövekedett vendéglétszám miatt.

A szlovák szegmens működési nyeresége az I-III. negyedévben 0,4 milliárd Ft volt, szemben a tavalyi 0,7 milliárd Ft nyereséggel. A forintban kifejezett bevétel 5% csökkenés mellett 7,1 milliárd Ft volt, részben a forint euróval szembeni erősödésének hatására. A költségek szigorú kontrol alá estek.

A román szegmens bevétele 2%-ot csökkenve 1,2 milliárd Ft-ot tett ki 2010. I-III. negyedévében, aminek hatására működési eredmény 50 millió Ft-tal csökkenve 259 millió Ft működési nyereséggel zárult.

A pénzügyi eredmény 2010. I-III. negyedévében 1,0 milliárd Ft veszteség volt, szemben a tavalyi I-III. negyedévi 1,2 milliárd Ft veszteséggel. A kamatköltségek 2010. I-III. negyedévében 469 millió Ft-tal csökkentek 2009. I-III. negyedévéhez képest az alacsony EURIBOR rátának köszönhetően (átlagban 0,8% körül), valamint az összehasonlító időszak kamatköltségét 97 millió Ft-tal növelte a cap&collar kamat swap ügylet valós értékének kedvezőtlen változása. 2010. I-III. negyedévében a gyengébb forint 0,3 milliárd Ft nem realizált veszteséget eredményezett szemben a 2009. I-III. negyedévi 0,1 milliárd Ft-tal.

Az adózás előtti nyereség 2010. I-III. negyedévében 0,6 milliárd Ft volt, szemben a 2009. I-III. negyedévi 1,2 milliárd Ft adózás előtti nyereséggel.

A működésből származó nettó pénzeszköz 2010. I-III. negyedévében 2,9 milliárd Ft volt, amely javulás a 2009. I-III. negyedévében felhasznált 2,2 milliárdhoz Ft nettó pénzeszközhöz képest.

A beruházások és befektetések értéke 2010. I-III. negyedévében 1,3 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2009. I-III. negyedévi 1,4 milliárd Ft-tal.

A Csoport átlagos létszáma 2010. I-III. negyedévében 4 673 fő volt, szemben a tavalyi 4 928 munkavállalóval.