Javuló eredmények a Danubiusnál

Danubius Hotels GroupA Danubius Hotels Nyrt. nyilvánosságra hozta 2012. II. negyedéves, nem auditált eredményeit. Az összes működési és egyéb bevétel az első félévben 21,1 milliárd Ft volt, ami 9%-kal magasabb a tavalyi első félévhez képest, a valamennyi földrajzi szegmens által elért jelentős növekedés hatására. Euróban kifejezve az árbevétel 1%-kal csökkent csoport szinten a deviza árfolyamok következtében. A csoport foglaltság 2012 I. félévében 56,4% volt szemben a 2011. I. félévi 56,1%-kal.

{module 221}

Az árbevétel javulásának és a múltbéli költségcsökkentéseknek köszönhetően az EBITDA és az üzemelési eredmény jelentős javulást mutat. A növekmény 0,6 milliárd Ft, azaz 1,3 millió EUR volt az idei év második negyedévet 2011 második negyedévéhez hasonlítva, és 1,1 milliárd Ft, azaz 3,4 millió EUR az idei év első félévét a tavalyi év első félévéhez hasonlítva.

A 2012. első félévében a földrajzi szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult: A magyarországi szegmens bevétele 2012 I. félévében 11,5 milliárd Ft volt, ami 2%-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága enyhén, 52,9%-ról 53,3%-ra nőtt. Az üzemi veszteség 10%-kal mérséklődve 1,0 milliárd Ft volt.

A cseh szállodák jelentős, 24%-os bevétel növekedést, és az akvizíció óta elért legmagasabb nyereséget mutatták. Az üzemelési nyereség 2012 I. félévében 643 millió Ft volt, egy igen jelentős javulás a tavaly első félévi 205 millió Ft-hoz képest.

A szlovák szegmens árbevétele 2012 első félévében 12%-kal emelkedett, részben a gyengülő forint hatására. A működési nyereség az első félévben 32 millió Ft volt, szemben a tavaly első félévi 166 millió Ft veszteséggel.

A román szegmens bevétele 17%-ot emelkedve 645 millió Ft-ot tett ki 2012 I. félévében, aminek hatására a tavalyi első félévben elért 45 millió Ft veszteséggel szemben idén az első félévben már 16 millió Ft profitot ért el.

A pénzügyi eredmény 2012 I. félévében 749 millió Ft nyereség volt, szemben a tavalyi első féléves 451 millió Ft nyereséggel, elsősorban az árfolyamváltozásoknak köszönhetően. 2012 I. félévében 1 311 millió Ft (többsége nem realizált) árfolyamnyereség keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésével, szemben a 2011. első félévi 893 millió Ft-ot kitevő árfolyamnyereséggel. A kamatköltségek 2012 I. félévében 584 millió Ft-ra növekedtek a 2011. I. félévi 459 millió Ft-ról, ami elsősorban az árfolyamváltozások és a kamatlábak emelkedésének következménye volt.

Az adózás előtti nyereség 2012. I. félévben 0,4 milliárd Ft volt, szemben a 2011. I. félévi 0,7 milliárd Ft veszteséggel.A működésből származó nettó pénzeszköz állomány 2012 I. félévében 1,4 milliárd Ft-ra emelkedett a 2011. I. félévben elért 19 millió Ft-ról, a működő tőke kedvező változása miatt.

A beruházások és befektetések értéke 2012 I. félévében 0,9 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2011. I. félévi 2,8 milliárd Ft-tal, amikor jelentős gyógyászati beruházások történtek a cseh, szlovák és romániai leányvállalatoknál.

Mivel a Danubius a hatékonyság növelésének elkötelezettje, ami a jelenlegi és a jövőbeni siker záloga, a csoport átlagos létszáma 2012 első félévében 5%-kal tovább csökkent, így 4 279 fő volt, szemben a tavalyi 4 506 munkavállalóval.

{module 221}