A magyar lakosság utazási tervei 2010. főszezonjára

A Magyar Turizmus Zrt. 2005 óta minden főszezon elején vizsgálja a magyar lakosság május-szeptemberi időszakra vonatkozó utazási terveit. Az elmúlt évek tendenciáit vizsgálva elmondható, hogy a belföldi úti célok népszerűsége 2010-ben tovább növekszik. Az idei utazási terveket a tavalyiakkal összehasonlítva az alábbi főbb megállapításokat érdemes kiemelni.

  • az idei évre nőtt a csak belföldi utazást tervezők aránya (73,2% csak belföldi utazás tesz), ezzel párhuzamosan csökkent a mind belföldi, mind külföldi utazást tervezők aránya;
  • a belföldi főutazások minden eddiginél magasabb arányban irányulnak a Balaton régióba (2005: 38%, 2006: 40,3%, 2008: 47,2%, 2009: 38,1%, 2010: 56,7%), a külföldi utazásoknak továbbra is Horvátország a legfőbb úti célja;
  • várhatóan nőni fog a belföldi utazások időtartama;
  • a belföldi utazások esetében növekszik a fizetős szálláshelyet igénybe vevők aránya: 2009-ben a belföldi utazások 40%-ában, 2010-ben 46%-ában tervezik fizetős szálláshelyek igénybevételét, ugyanakkor a belföldi főutazásokat tekintve minimálisan csökken a fizetős szálláshelyet igénybe vevők aránya (2009-ben 63,0%, 2010-ben 61,9%);
  • a belföldi és a külföldi főutazások esetében is – az előző évek tendenciájától eltérően – a legfontosabb időpont az utazásra a július helyett az augusztus lett,
  • 2010-ben fesztiválokban utazunk (a lakosság 35,2%-a tervezi valamilyen fesztivál meglátogatását utazása alatt);
  • a magyar lakosság várhatóan 215 milliárd forintot fog nyári utazásaira fordítani, amely összeg 56,1%-át belföldi (121 milliárd forint), 43,7%-át külföldi (94 milliárd forint) utazásra fogják költeni. Az év legfontosabb belföldi utazásaira várhatóan 82 milliárd forintot, külföldi utazásaira 65 milliárd forintot fognak fordítani az utazók.
  • Csaknem minden második háztartás tervez utazást 2010 nyarán

A 2010-es főszezonra a magyar háztartások 46,1%-a tervez utazást. Ugyanakkor 1,6% még nem tudja biztosan, hogy a háztartásból ebben az időszakban fog-e valaki utazni, 52,3%-a pedig biztos benne, hogy egyetlen utazást sem fognak tenni. (2009-ben az utazást tervezők aránya 51,8%, a „nem tudja” válaszok aránya 1,2% volt, 47,0% pedig biztosan tudta, hogy nem utazik sehova abban az évben.)

Minél fiatalabb a megkérdezett, minél jobb a háztartás anyagi helyzete, annál valószínűbb, hogy a háztartás a nyári időszakra tervez utazást. Azok, akik nem terveznek utazást, többségükben (79,1%) anyagi okokra hivatkoztak. A további okok között az egészségügyi állapot (27,8%), az életkor (14,7%), valamint a családi okok (12,4%) szerepeltek.

Az utazást tervezők több mint nyolctizede belföldön (is) utazik, ezen belül 73,2% csak belföldi, 13,3% pedig belföldi és külföldi utazást is tesz. Itt is érvényesül az az általános tendencia, amely szerint – részben – a gazdasági válság hatására tovább erősödik a belföldi turizmus szerepe az utazásokban: az előző évi felmérés szerint 72,2% csak belföldi, 14,6% pedig belföldi és külföldi utazást is tervezett. Ugyanakkor a csak belföldre utazóknál a tervezett utak átlagos száma némiképp csökkent: 2,04-ről 1,80-ra.

A magyar lakosság legnépszerűbb belföldi úti céljai

2010. május-szeptemberben (%)

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.

Nekünk ismét a Balaton a Riviéra!

A tervezett belföldi utazások valamivel több mint kétötöde (42,1%) a Balaton turisztikai régióba irányul (ez a 2009. évet leszámítva – amikor 28,5% volt a tervezett balatoni utazások aránya – körülbelül megegyezik a korábbi évek arányaival), amelyet a Dél-Alföld (11,2%) és az Észak-Magyarország (8,4%) követ. Azok közül, akik belföldi utazást terveznek, 4,1% még nem döntött arról, hogy pontosan hová utazik.

Belföldi utazások tervezett úti célja 2010(N=733) 2009(N=906) 2008(N=897)
Helyezés Az utazások hány %-a irányul oda Helyezés Az utazások hány %-a irányul oda Helyezés Az utazások hány %-a irányul oda
Balaton 1. 42,1 1. 28,5 1. 42,7
Dél-Alföld 2. 11,2 5. 7,8 7. 3,7
Budapest-Közép-Dunavidék 3. 9,6 2. 17,5 2. 16,6
Észak-Magyarország 4. 8,4 3. 14,1 3. 11,3
Nyugat-Dunántúl 5. 7,7 6. 6,0 5. 4,8
Dél-Dunántúl 6. 5,6 8. 3,0 6. 3,9
Közép-Dunántúl 7. 4,8 7. 5,2 9. 2,2
Észak-Alföld 8. 4,6 4. 8,8 4. 8,6
Tisza-tó 9. 1,9 9. 2,0 8. 2,3
még nem tudja 4,1 7,1 3,9

 

A belföldi turizmus térnyerését jól illusztrálja, hogy egy kivételével valamennyi magyarországi turisztikai régió megelőzi a legnépszerűbb külföldi úti célt, Horvátországot!

A magyar lakosság legnépszerűbb úti céljai 2010. május-szeptemberben
(a tervezett utazások száma az összes magyar háztartásra vetítve)

Forrás: Magyar Turizmus Zrt.

A belföldi utazások közel kétharmada (62,1%) július és augusztus hónapra esik, ezen belül az augusztus hónap részesedése (31,4%) kiemelkedő. Májusi utat mindössze a válaszadók 10,5%-a említett, és még ennél is kevesebben (9,2%) kelnek majd útra szeptemberben.

Nőhet a belföldi utazások átlagos időtartama

Egy belföldi utazás átlagos időtartama várhatóan 4,8 éjszaka lesz (2009-ben a tervek szerint átlagosan 4,2 éjszaka volt az utazások hossza). Az utazások valamivel több mint felét (51,4%) maximum három éjszakásra, további 38,6%-ukat 4-7 éjszakásra tervezik. Az előző évi adatokhoz viszonyítva csökkent az 1-3 éjszakás (2009-ben: 60,1%) utazások aránya, ugyanakkor nőtt a maximum egy hetes utazásoké (2009-ben: 31,9%) és a kéthetes vagy annál hosszabb utazásoké a 2009-es 2,4%-ról 4,1%-ra. A belföldön utazni szándékozók a leghosszabb időt (6,7 éjszaka) a Közép-Dunántúl régióban tervezik eltölteni, a legrövidebb utak ugyanakkor várhatóan a Dél-Dunántúl (2,8) és a Nyugat-Dunántúl (2,8) régiókban lesznek. Egy tervezett belföldi utazáson háztartásonként átlagosan 2,36 fő fog részt venni. A tervezett belföldi utak 54,0%-ában ingyenes szállást fognak igénybe venni az utazók, a 2009. évi utazások tervezésekor ez az arány 60,7% volt.

A legtöbben Budapestről és környékéről kelnek útra

Az utazók között – ahogy korábban is – többségben vannak a városokban élők, valamint az átlagos vagy átlag feletti jövedelemmel rendelkezők. A belföldi utazások 35,7%-át – a tavalyi évhez hasonlóan (35,1% 2009-ben) – a Közép-Magyarország tervezési-statisztikai régióban élők tervezik, de sokan kelnek útra a Közép-Dunántúl (15,1%) és az Észak-Alföld (12,5%) régiókból is. Az előző évhez viszonyítva csökkent a Dél-Alföldről és Észak-Magyarországról utazást tervezők aránya. 2009-hez képest az egyes korosztályok utazásban való részvétele kiegyenlítettebb: a belföldi utazást tervezők 22,8%-a a 18-24 éves korosztályba, 18,0%-a a 41-50 éves korosztályba, közel ugyanennyien (17,4%) pedig a 31-40 éves korosztályba tartozik.

Egy belföldi utazásra 81 ezer forintot, összes belföldi utazásainkra 121 milliárd forintot szánunk

Utazásra a válaszadó háztartások terveik szerint háztartásonként átlagosan 126 ezer forintot terveznek elkölteni a nyári szezonban. Belföldi utazásra várhatóan átlagosan 81 ezer, külföldi utazásra átlagosan 204 ezer forintot költünk az idei nyáron. Egy utazáson részt vevő személy a szezonban 36 ezer forintot tervez költeni, egy személy egy éjszakára eső költsége 5400 forint lesz. A belföldi utazások során fejenként 26 ezer forintot, egy belföldi éjszakára pedig 13 ezer forintot tervezünk elkölteni. A külföldi utazások egy személyre számítva 90 ezer forintba, egy éjszakára vetítve pedig várhatóan 25 ezer forintba fognak kerülni. A magyar lakosság várhatóan 215,1 milliárd forintot fog nyári utazásaira fordítani, amely összeg 56,1%-át belföldi (120,7 milliárd forint), 43,7%-át külföldi (94,5 milliárd forint) utazásra fordítjuk. 2009-ben a lakosság a tervek szerint 349,9 milliárd forintot fordított nyári utazásaira, amelyből 53,1%-ot belföldi (185,9 milliárd forint), 46,9%-ot külföldi (164,0 milliárd forint) utazásra szántak.

Az utazást tervezők háromnegyede tervez ún. főutazást idén nyáron

Az összes megkérdezett 35,6%-a, az utazást tervezők 77,2%-a tesz a nyári szezonban főutazást. (A főutazás olyan utazás, amelyet a háztartás az utazásai közül a legfontosabbnak tekint és a nem egyszemélyes háztartásból legalább ketten részt vesznek rajta.) A főutazások valamivel több mint háromnegyede (78,0%) belföldi, 22,0%-a külföldi lesz. Az első felmérés, vagyis 2005 óta minden évben többségben voltak a belföldi főutazást tervezők, arányuk pedig egyre emelkedett az évek során. Jól mutatja ezt az arányeltolódást, hogy míg a megkérdezettek 2006-ban még közel egyenlő arányban terveztek bel-, illetve külföldi főutazást, 2008-ban már csak egyharmaduk (33,9%), 2009-ben pedig már csak egynegyedük (24,2%) választott külföldi úti célt főutazásához.

A Balaton minden eddiginél markánsabban szerepel a lehetséges belföldi úti célok között

A tervezett belföldi főutazások leggyakoribb helyszíne a Balaton turisztikai régió lesz, amelyet a belföldi főutazást tervezők több mint fele (56,7%-a) választ úti céljául. Ez minden eddiginél magasabb arány, a korábbi évek közül 2008-ban terveztek a legtöbben balatoni főutazást, akkor 47,2% választotta volna úti céljául a régiót. A Dél-Alföld (7,5%), az Észak-Magyarország (7,2%) és az Észak-Alföld (7,1%) régióba főutazást tervezők aránya közel hasonló.

Az év legfontosabb utazásának időszaka a július és az augusztus

A nyári szezoni belföldi főutazások döntő többségét (77,9%) júliusra és augusztusra tervezik a válaszadók. Az elő- és az utószezon szerepe egyaránt csekély: a belföldi főutazást tervezők 3,1%-a májusban, 10,7%-a júniusban, 4,1%-a pedig szeptemberben utazna. Egy nyári szezonbeli belföldi főutazás átlagosan 5,97 éjszakás lesz. (A belföldre tervezett főutazások időtartama 2005-től egészen 2009-ig folyamatosan csökkent – 2005-ben 7,4, 2009-ben 5,7 éjszakás utazást terveztek átlagosan, ez a tendencia fordult 2010-ben ismét pozitív irányba a közel 6 éjszakás időtartammal.) Egy belföldi főutazáson háztartásonként átlagosan 2,81 fő fog részt venni. A nyári szezoni belföldi főutazások 61,9%-a esetében a tervek szerint fizetős szálláshelyet fognak igénybe venni az utazók. A korábbi években kissé nagyobb volt a fizetős szálláshelyet igénybe vevők száma: 2006-ban 66,6%, 2008-ban már 70,8% vett igénybe fizetős szálláshelyet. Ez a tendencia a romló gazdasági helyzet hatására 2009-től megfordult, az utazók egyre többször keresik a rokonok, barátok által kínált ingyenes szálláslehetőségeket: a tavalyi évben már ismét csak 63,0% vett igénybe fizetős szálláshelyet, míg a 2010-es arány gyakorlatilag megegyezik a kiinduló 2005. évi 62,0%-kal.

Az év legfontosabb belföldi utazására 72 ezer forintot költünk

Egy belföldi főutazás a tervek szerint átlagosan 72 ezer forintba fog kerülni. Személyenként 29 ezer forintot szánnak a válaszadók utazásra. Egy éjszakára és egy személyre (utazás/fő/nap) vetítve várhatóan 6 081 forint lesz a várható költésünk. (A belföldi főutazások esetében azért alacsonyabb az utazás összes költsége (71 852 forint), mert az csak egy, a legfontosabb utazásra, míg a 80 892 Ft az összes tervezett belföldi utazás költségére vonatkozik. A csak belföldre utazók 1,80, a csak külföldre utazók 1,38, míg a külföldre és belföldre is utazók 3,64 utazással számolnak a nyári szezonban. Másrészt az alacsonyabb szám abból is adódhat, hogy nem biztos, hogy a legdrágább utazást jelölte a megkérdezett főutazásnak. Ha például több személyből áll a háztartás és csak egy fő vesz részt egy utazáson, hiába az kerül a legtöbbe, azt nem jelölhette meg a válaszadó, hiszen főutazásnak azt tekintettük, amelyen minimum két fő vett részt.)

Egy főutazás költsége a Balaton és a Dél-Dunántúl régiókban lesz a legmagasabb. Egy napra viszont az Észak-Alföld régióban tervezik a legtöbbet költeni. A magyar lakosság belföldi főutazásra várhatóan 82,0 milliárd forintot fog fordítani.

A tervezett külföldi főutazások 83,3%-ánál tudták megbecsülni a válaszadók, hogy mennyibe fognak azok kerülni. A tervek szerint egy külföldi főutazás átlagosan 188 075 forintba kerül, egy személyre átlagosan 81 267 forintot szánnak a válaszadók. Egy napra egy személyre (utazás/fő/éjszaka) 11 564 forint lesz a várható költség. A magyar lakosság külföldi főutazásra várhatóan 64,6 milliárd forintot fog fordítani.

2010-ben fesztiválokban utazunk

A Magyar Turizmus Zrt. a főszezoni utazási tervekre vonatkozó kutatás keretében a Fesztiválok Éve ismertségét is vizsgálta a magyar lakosság körében. Az eredmények szerint a válaszadók valamivel több mint egyharmada (37,2%) hallott arról, hogy 2010 a Fesztiválok Éve. A kampány a 40 év felettiek, a felsőfokú végzettségűek és az átlag feletti jövedelműek között a legismertebb.

Az utazók közül 100-ból nyolcan kifejezetten a fesztiválok miatt utaznak

A 2010. május-szeptemberi időszakban tervezett belföldi utazások 8,2%-ának lesz fő célja a fesztiválokon való részvétel. Az utazások további, valamivel több mint egynegyedét (27,2%) jellemzi, hogy bár nem fő célként, de az utazások alatt az utazók ellátogatnak valamilyen fesztiválra, tehát összesen 35,2% tervezi valamilyen fesztivál meglátogatását utazása alatt.

A belföldi főutazások 6,5%-ának lesz fő célja a fesztiválokon való részvétel. A főutazások valamivel több mint egyharmadában (36,5%) pedig nem fő célként, de a főutazás alatt ellátogatnak fesztiválra is az utazók. Összességében tehát a főutazások 43,0%-ában játszanak fő- vagy mellékszerepet a fesztiválok.

(A magyar lakosság fesztivállátogatási szokásait vizsgáló kvantitatív kutatás eredményei szerint a Fesztiválok Évében a magyar lakosság 68,5%-a tervez fesztivállátogatást. Azoknak az aránya, akik utazással járó (vagyis nem lakóhelyen történő) fesztivállátogatást terveznek, 50,7%. Fenti arányok összevetésekor fontos kihangsúlyozni, hogy utóbbi kutatás az egész Fesztiválok Évére, vagyis a teljes 2010-es esztendőre vonatkozott, míg a jelen összefoglalóban bemutatott eredmények csak a 2010. május-szeptemberi utazási terveket vizsgálták. Mivel számtalan fesztivál várta, várja a látogatókat a tél végi, tavaszi, illetve az őszi és év végi időszakokban is, ezért érthető, hogy a témaévet megalapozó kutatásban magasabb azoknak az aránya, akik tervezik valamilyen fesztiválon való részvételt.)

Módszertani megjegyzés:

A Magyar Turizmus Zrt. kutatásában minden olyan utazást vizsgált, amely során legalább egy éjszakát töltenek lakóhelyüktől távol az utazók. A kutatás telefonos megkérdezéssel történt 2010 májusában a magyar lakosság körében. Az 1000 fős minta nem, életkor, lakóhely és településszerkezet szerint a magyar lakosságra reprezentatív. A megkérdezést a M.Á.S.T. Piac- és Közvéleménykutató Társaság végezte. Definíció szerint utazásnak tekintünk minden olyan, lakóhelyen kívüli településre történő helyváltoztatást, amelynek során a háztartás valamely tagja legalább egy éjszakát távol töltött otthonától és célja nem napi vagy rendszeres munkavégzés, illetve tanulás.