Kamara és turisztika

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Turisztikai Kollégiuma a területi kereskedelmi és iparkamaráknál lezajlott választások, tisztújítások után 2013. február 26-án megtartotta újjáalakuló kollégiumi ülését.

Dunai Péter MKIK főtitkár köszöntője után a kormányzat részéről dr. Nemes Andrea, a Nemzetgazdasági Minisztérium Turisztikai és Vendéglátóipari Főosztály vezetője tartott előadást, részletesen kitérve az új nemzeti turizmus fejlesztési koncepció előkészítésére, a turizmus fejlesztési irányaira, céljaira, a Széchenyi Pihenő (SZÉP) Kártyára, a nemzeti tanúsító védjegyekre, a vendéglátást érintő aktuális ügyekre (pl. Artisjus, bontott üvegek).

Ezután dr. Bocsi Andrea, a Magyar Turizmus Zrt. hálózati koordinációs irodavezetője – egyben a Turisztikai Kollégium tagja – a Magyar Turizmus Zrt. TDM szervezetekkel és Tourinform irodákkal kapcsolatos tevékenységét, valamint kiemelt saját márkás belföldi termékeiket (Virágos Magyarországért, EDEN, Magyar Turizmus Minőségi Díj) mutatta be.

Előadásában rávilágított a Turisztikai Kollégiummal lehetséges kapcsolódó pontokra.

A prezentációkat követő konzultáción leghangsúlyosabb témaként az Artisjus jogdíjkezelő kérdése merült fel. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Artisjus 2013. évi díjszabástervezetét határozottan elutasította. A Turisztikai Kollégium az elmúlt évekhez hasonlóan e témában is hallatta hangját és részletes szakmai indoklással, illetve konkrét javaslatokkal küldte meg véleményét az illetékes kormányzati szerveknek. Az MKIK az érdemi előrelépés érdekében a szakmai szervezetek összefogását szorgalmazza.

Elhangzott, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a panziók minősítésére vonatkozó nemzeti tanúsító  védjegy-rendszer kidolgozására kérte fel a MKIK-t. A folyamatban lévő előkészületi munkát segíti, hogy a területi kamarák közvetlen kapcsolatban állnak a szolgáltatókkal, panziókat üzemeltető vállalkozásokkal.

Végezetül, az új, illetve régi kollégiumi tagok bemutatkozása után a hivatalosan újjáalakult kollégium két alelnököt választott meg tagjai közül: Szatmáry-Jähl Angélát, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, illetve Bágyi Pált, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara delegáltját.

Az MKIK elnökség szakmai tanácsadó testületeként működő Turisztikai Kollégium a 23 területi (megyei és megye jogú városi) kamarai küldöttből tevődik össze, akik a turisztikai ágazat valamely szegmensében aktív személyek, az egyes területi kereskedelmi és iparkamarák által delegált turisztikai vállalkozások képviselői. Az országos kollégium szerteágazó szakmai munkájának hátterét a turizmus teljes vertikumát felölelő területekről (vendéglátás, szállásadás, idegenvezetés, utazásirodai tevékenység, stb.) érkező küldöttek együttműködése adja. Ez a szervezeti forma biztosítja a kamarára háruló feladatok eredményesebb megvalósítását, illetve a széleskörűen egyeztetett vélemények hatékonyabb érvényesítését.

A Kollégium tevékenységébe tartozik többek között a közigazgatási egyeztetések során megküldött, turizmus tárgykörét érintő kérdések szakmai véleményezése, az e területen működő vállalkozások érdekeinek széleskörű védelme, képviselete; minden egyéb, a turizmust és a hazai vállalkozásokat érintő kérdésekben történő állásfoglalás és javaslattétel, önálló kezdeményezések kidolgozása, kamarai szakmai fórumok/események szervezése, valamint a kormányzattal és szakmai szervezetekkel való kapcsolattartatás, együttműködés.

A kollégium elnöke Horváth Vilmos, a Soproni Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara köztestületi jogállása révén, mint az ágazat egészének képviselője, a turizmust illetően szívesen fogad szakmai észrevételeket, javaslatokat és együttműködő partnereket.

A Turisztikai Kollégium titkári feladatait Szepesvári Orsolya közgazdasági referens látja el – elérhetőségei: (1)-4-745-196 vagy szepesvari.orsolya@mkik.hu.