Nemzetközi együttműködés a hazai értékek védelmében

Az országban egyedülálló módon próbálja a hazai természeti, kulturális és szellemi értékek védelmét és hasznosítását összehangolni  a gyöngyösi Károly Róbert Főiskola. Az intézmény – számos nemzetközi kapcsolata közt – aktív partnerként vesz részt a SAGITTARIUS nevű, az egész délkelet-európai régióra kiterjedő nagyszabású örökségvédelmi pályázatban. A projekt nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint hogy feltérképezze a területén fellelhető kulturális, épített, természeti és szellemi örökségek tárházát, és egy lépéssel továbbhaladva, az ezekkel kapcsolatos vállalkozásokat is ösztönözze elindulásukban.

 

{module 221}

Mindezzel végre megvalósíthatóvá válik, hogy a projektben részt vevő országok (Görögország, Olaszország, Bulgária, Románia, Moldova, Horvátország, Magyarország és Szlovénia) a területükön megtalálható örökségeket ne csupán megfelelően őrizzék, de azokat fenntartható módon hasznosítani is képesek legyenek, ezzel nagyban hozzájárulva a sokszor előnytelen gazdasági helyzetben lévő régiók dinamikusabb fejlesztéséhez. A SAGITTARIUS újítása tehát főként abban rejlik, hogy az eddig leginkább a megőrzésre és örökségvédelemre koncentráló „hagyományokat” megújítva végre igyekszik konszenzust életre hívni a gazdasági szféra különböző érdekeket képviselő szereplői között oly módon, hogy optimális egyensúlyt teremt a megóvás és hasznosítás között. 

A kulturális örökségek hasznosítása területén az egyik legnagyobb kihívást az  jelenti, hogy szerteágazó és sokrétű mivoltuk miatt egyrészt sokszor nehéz egyértelműen meghatározni az azok gondozásáért felelős illetékes szervet, másrészt igen gyakori, hogy érdekellentét áll fent az örökségek megóvása (pl. műemlékvédelem) és azok hasznosítása (azaz a vállalkozók) között. A projekt éppen ezeket az ellentéteket igyekszik feloldani oly módon, hogy nem csupán párbeszédre invitálja az örökségekkel kapcsolatos szereplőket, de az együttműködés keretien belül megteremti a lehetőséget a közös munkára is az egyes régiók gazdasági fellendülésének érdekében. A projektben részt vevő partnerek a saját területükön térképezik fel a lehetséges együttműködő partnereket, majd egy transznacionális hálózat keretében alakítják ki a közös pontokat a nemzetközi együttműködés érdekében, egyaránt figyelembe véve az ökológiai, gazdasági és társadalmi szempontokat is.

A Károly Róbert Főiskola 50 éves fennállása során már számos alkalommal bizonyította, hogy elkötelezett híve nem csupán kulturális , természeti és szellemi értékek megóvásának, de mindig szem előtt tartotta azt is, hogy megteremthesse  ezen értékek fenntartható módon történő gyakorlati hasznosításának lehetőségeit is. A SAGITTARIUS projekt elkötelezett partnereként ismét ennek érdekében tevékenykednek az intézmény oktatói: a projekt eddig eltelt időszaka alatt a Főiskola partneri hálózata folyamatosan bővül: immár több mint 20 hazai partner csatlakozott az örökségvédelem és az ezzel kapcsolatos vállalkozások hálózatához, hogy közös erőfeszítéssel tegyenek hazánk szellemi és anyagi értékeinek megőrzéséért.

A projekt nemzetközi kapcsolatai is szorosak: legközelebb Olaszországban, Velencében találkoznak a partnerországok képviselői, hogy ki-ki beszámolhasson az eddig elért eredményekről, és közösen tűzzék ki a további feladatokat. A Károly Róbert Főiskola részéről Dr. Dávid Lóránt és Dr. Bujdosó Zoltán, a fenntartható turizmus neves szakértői vesznek majd részt az eseményen, melynek várható eredményeképpen egy lépéssel közelebb kerülhet hazánk is ahhoz, hogy ne csupán becsüljük, de megfelelően hasznosítani is tudjuk országunk szellemi, természeti és ember alkotta kincseit.

{module 221}