Szabályozásra várva

Az Európai Bizottság 2010. április 22-én a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv felülvizsgálatával összefüggően stakeholder konferenciát szervezett Brüsszelben. Magyarországról előzetesen a MUISZ képviseletében Dr. Füri Mihályné, illetve az ÖM Turisztikai Szakállamtitkársága részéről Dr. Gyenizse Dorottya főtanácsos vett volna részt az ülésen személyesen, ám az izlandi vulkánkitörés miatt csak a Bizottság által interneten közvetített ülést tudták követni.

A Bizottság ismertette a 2010. februári kérdőívre beérkezett válaszok eredményeit, illetve egy nyolc pontos javaslatot terjesztett elő a szabályozás jövőbeni irányvonalaira vonatkozóan a jelenlegi állapot megtartásától egészen a maximum, teljes harmonizáció tervéig. Az ülésen számos európai szakmai szövetség képviselője (fogyasztók, utazásszervezők, légitársaságok, civil szervezetek), nemzeti civil szövetségek, turisztikai szakértők, illetve jogászok és nemzeti tagállamok kormányzati képviselői ismertették álláspontjukat a Bizottság javaslataira.

Az egynapos ülés bebizonyította, hogy az irányelvvel kapcsolatban sok alapvető probléma van még mindig napirenden, melyek sürgős megoldásra várnak (pl. dynamic packaging és internetes új értékesítési csatornák, hatály és védelem kiterjesztése egyelemű szolgáltatásokra pl. repülőjegyek, felelősségi kérdések, vis maior helyzet, éppen a vulkáni helyzet miatt stb.), ugyanakkor szerteágazó vélemények hangzottak a legkülönbözőbb témákban.

A Bizottság legújabb ütemterve szerint azonban az jogalkotást előkészítő értékelési folyamat tovább folytatódik 2010. októberig, majd várhatóan 2011. január folyamán készülhet el az új irányelv javaslata. A 2011. magyar uniós elnökség alatt így kiemelt szerepet kaphat a jogszabály tárgyalása, mivel a magyar álláspont is azt támogatja, hogy minél korszerű és a jelenlegi piaci viszonyoknak megfelelő hatékony szabályozás szülessen meg.