Jogászok a turizmusban

2010. április 15-18. között az Orosz Turisztikai Hivatal (Federal Agency for Tourism) és az Orosz Túraszervezők Szövetségének támogatásával került megrendezésre Moszkvában az Idegenforgalmi és Utazási Jogászok Nemzetközi Fórumának (IFTTA) 3. Európai Work-shopja.

Az ülésen Magyarország részéről Dr. Gyenizse Dorottya főtanácsos vett részt, aki a 2008-ban Budapesten megrendezett első Work-shop egyik főszervezője volt, s aki azóta is egyik társszervezője és vezetője az európai szekcióknak. Az IFTTA legfőbb célkitűzése, hogy hivatalos fórumként lehetőséget biztosítson tagjai és más szervezetek részére az eltérő nemzeti idegenforgalmi jogi szabályozások megismerésére, információszerzésre, valamint elősegítse a nemzetközi joggyakorlatban érvényesítendő alapvető elvek kidolgozását.

A szervezet évente rendez nemzetközi konferenciát különböző jogi kérdések és problémák megvitatása céljából, valamint régiós üléseket. Tekintettel az Európai Unió Bizottságának jelenlegi fogyasztóvédelmi szabályozási ütemtervére, a mostani Work-shop egyik fő témája a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK irányelv felülvizsgálata volt, s ennek keretében az alábbi fő témakörök kerültek részletes megvitatásra: az irányelv hatálya, definíciók pontosítása, a szervezők-közvetítők tájékoztatási kötelezettsége, felelősségi kérdések, az utazási szerződés módosításának kérdése, az új szabályozás célja, uniós harmonizációjának szintje, a fizetésképtelenség problematikájának kezelése, ezzel kapcsolatos bírósági jogesetek, tagállami eltérések, illetve gyakorlatok vizsgálata. Az ülés végére egy közös álláspont (összefoglaló) került elfogadásra ezen problémakörök részletezésével, amely bemutatásra került az Európai Bizottság által szervezett turisztikai stakeholder szakmai konferencián 2010. április 22-én Brüsszelben.

Az eseményen részt vett az UNWTO Dokumentációs Részlegének vezetője, aki felolvasta a Turisztikai Világszervezet Főtitkárának Taleb Rifai-nak is üdvözletét, továbbá az Orosz Parlament, az Orosz Kereskedelemi Kamara, valamint a Turisztikai Minisztérium képviselői, illetve számos jogi és turisztikai szakértő is Ukrajnából és Örményországból is. Az orosz sajtó is kiemelten foglalkozott a szakmai rendezvénnyel, mivel hosszú idő óta a turisztikai jog területén ez volt az egyik legrangosabb nemzetközi konferencia.