Európai Turizmus – trendek és kilátások

trendek és kilátások Európa, turisztikai szempontból egyre jobban regenerálódva lépett az új esztendőbe. A 2010-re csaknem teljes körűen rendelkezésre álló adatok szerint szinte valamennyi desztinációban nőtt a látogatók száma, ami azonban még így sem éri el a 2008-as csúcsot. Az Európából és a tengeren túlról származó nemzetközi turistaérkezések számát alapul véve Európai piaci részesedése 80%-ról 76%-ra csökkent a 2000 óta eltelt évtizedben. (A nemzetközi turistaérkezések számába ebben az esetben nem számítják bele a távoli, Európán kívüli küldőpiacok saját régiójukon belüli utazásait, pl. Japánok utazásai Ázsián belül).

Nem minden európai desztinációt érintett azonban egyformán a részesedés csökkenése. Miközben Nyugat-Európában csak két ország részesedése nőtt, Közép- és Kelet-Európát a részesedés növekedése jellemzi, ami elsősorban két országnak, Magyarországnak és Ukrajnának köszönhető a jelentés szerint.

Az ETC Kutatói Munkacsoportja (Market Intelligence Group, amelyben a Magyar Turizmus Zrt. is képviselteti magát) elkészítette ez évi negyedik negyedéves elemzését az európai turizmus helyzetéről és kilátásairól. A tanulmány a Kutatói Munkacsoport adatai mellett számos egyéb forrásra is támaszkodik, így a Turisztikai Világszervezet (UNWTO), az STR Global, az Oxford Economics, a Nemzetközi Valutaalap (IMF), az Association of European Airlines (AEA), az Eurostat, a Tourism Decision Metrics (TDM), a Tourism Economics adataira, továbbá az ETC saját adatbázisára, a TourMIS-ra. Az alábbiakban összefoglaljuk a tanulmány legfontosabb megállapításait.

2010-ről dióhéjban
Az iparág teljesítménye bizakodásra ad okot: a szállodák foglaltsága világszinten tovább javult, és a legtöbb országban emelkedtek az árak, nőtt a RevPAR (egy kiadható szobára eső bevétel) mutató értéke is. Európa valamennyi régiójában javultak a szállodai mutatószámok, a foglaltság a január-novemberi adatok szerint összességében 5,5%-kal emelkedett.

Ami a légi közlekedést illeti, csupán a decemberi viharok okoztak némi visszaesést. A világ átlagától kissé elmaradt Észak-Amerika és Európa teljesítménye, bár 2010 második felében ezekben a régiókban is gyorsult a növekedés.

Három kivétellel a TourMIS adatbázisban szereplő 25 ország mindegyike a nemzetközi vendégek számának növekedésről számolt be, a legutóbbi vizsgált hónapokban pedig mindenhol növekedést tapasztaltak.

A legfontosabb küldőpiacok közül Japán és Oroszország már az év elején, az Amerikai Egyesült Államok és az Egyesült Királyság pedig az év második felében ismét javulást mutattak. Az Európán belüli forgalom szintén jó alapot teremtett a növekedéshez. Ugyanakkor a régión belüli és a távoli piacokról érkező forgalom növekedése is némileg lelassult az év végén.

Magyarország legfontosabb küldőpiacát, Németországot továbbra is az jellemzi, hogy az utazók érdeklődése a hazájuktól kissé távolabbi desztinációk felé fordult: többet és hosszabb ideig utaznak távolabbra, miközben a szomszédos országokba (Ausztria, Hollandia és Lengyelország) történő utazások gyakorisága és hossza csökkent.

Európa piaci részesedése az elmúlt tíz évben
Az ETC tanulmánya megvizsgálta, hogy az elmúlt tíz évben miként alakult Európa piaci részesedése. A nemzetközi turistaérkezések számát alapul véve Európa a piacnak több mint felét tudhatja magáénak. Reálisabb képet ad azonban, ha különbséget teszünk a hosszú távra, tehát a régión kívülre történő nemzetközi utazások és az Európán belüli utazások összege, illetve az összes nemzetközi utazás között. (Ázsiában például igen jelentős a régión belüli utazások piaca.) Az Európából és a tengeren túlról származó nemzetközi turistaérkezések számát alapul véve Európai piaci részesedése 80%-ról 76%-ra csökkent a 2000 óta eltelt évtizedben. (A nemzetközi turistaérkezések számába ebben az esetben nem számítják bele a távoli, Európán kívüli küldőpiacok saját régiójukon belüli utazásait, pl. Japánok utazásai Ázsián belül). Ennek oka részben az általában erős euróban keresendő, amely Európát viszonylag drága desztinációvá teszi, miközben az Európán kívüli desztinációk egyre inkább elérhetők az európai turisták számára is.

Mindazonáltal nem minden európai desztinációt érintett egyformán a részesedés csökkenése. Miközben Nyugat-Európában csak két ország részesedése nőtt, Közép- és Kelet-Európát a részesedés növekedése jellemzi, amely elsősorban két országnak, Magyarországnak és Ukrajnának köszönhető a jelentés szerint.

Mi várható 2011-ben?

A gazdasági helyzetet megbízható növekedési ütem jellemzi, az európai hitelproblémák és a visszafogott fogyasztás azonban némi árnyékot vetnek a jövőre. Ezeket a kockázatokat figyelembe véve a Tourism Economics az Európába érkező turisták számának 3%-os növekedését valószínűsíti 2011-ben, 2012-re pedig 4%-os növekedést jelez előre. A visszafogott növekedés hátterében áll az is, hogy a bázisidőszakot már a válságból való kilábalás, és így jobb mutatók jellemezték. Kelet-Európában ennél magasabb, 5,6, illetve 5,0%-os növekedést várnak.

A jelentés az ETC honlapjáról (http://www.etc-corporate.org/market-intelligence/reports-and-studies.html) ingyenesen letölthető.