Szigorodó közbeszerzési kifizetések

Szigorodnak a kifizetések szabályai. A jogerős határozattal megállapítottan nem fizető, vagy késve fizető cégeket pedig 2 évre ki kell zárni a közbeszerzési eljárásokban való részvételből!

Az ajánlattevő a kifizetés előtt be kell, hogy jelentse az ajánlatkérőnek, hogy az általa igénybevett alvállalkozóknak milyen összeg jár az adott (rész) számlából, és először csak erről az összegről jogosult számlát kiállítani az ajánlatkérő felé! Az ajánlattevő csak akkor jogosult a (rész) teljesítés ellenértékének többi részére vonatkozó számla kiállítására, ha az alvállalkozók követeléseit kielégítette és ezt igazolja az ajánlatkérő felé! Néhány további példa az új kötelezettségek, jogosultságok közül:

1. Már az ajánlatban igazolnia kell a kizáró okok fenn nem állását! Az eredményhirdetés után lehetséges más ajánlatokba történő betekintés az ajánlatkérőnél!

2. Úgy is lehet ajánlatot tenni, ha az ajánlatban szereplők közül nem valamelyik ajánlattevő, hanem egy 10% feletti alvállalkozó veszi meg a dokumentációt! Módosulnak a jogorvoslati eljárási díjak!

3. Nem lehet alvállalkozó a szerződés teljesítéséhez igénybe venni kívánt gyártó, forgalmazó; építési beruházásnál pedig az építőanyag-szállító! Nem lehet ajánlattevő az, aki tartozik az alvállalkozójának!

4. Ha egy személy (szervezet) a közbeszerzés értékének 25%-át meghaladó mértékben fog részt venni a szerződés teljesítésében, akkor nem alvállalkozónak, hanem közös ajánlattevőnek kell minősíteni!

5. Részinformációk, alapadatok nyilvánosságra hozatalát az ajánlattevő megtilthatja!

6. A közbeszerzési eljárás előkészítésében való közreműködés a jövőben nem jelent összeférhetetlenséget!