Brüsszelben a VISZ

2010. október 8-án az európai Ágazati Szociális Párbeszéd Bizottság plenáris ülést tartott a közösségi étkeztetés témában, amelyre meghívást kapott Dr. Várnai Zsuzsanna, a Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldal társelnöke is. A meghívás mellett felkérést kapott, hogy tartson előadást a Vállalati Szociális Felelősség végrehajtásáról a közösségi étkeztetés alágazatban, a FERCO-EFFAT egyezség alapján.

A Dr. Böröcz Lajos a VIMOSZ főtitkára a „Válság idején a vállalati krízis kezelése a szociális párbeszéd segítségével a közösségi étkeztetés területén” címmel tartott előadást.

Alább olvasható Dr. Várnai Zsuzsanna Brüsszelben tartott előadásának összefoglalója.

Tisztelt Bizottság!
Kedves Kollégák!

Szakszervezetünk a munkáltatói partnerrel közösen úgy gondolja, hogy a krízis hatásainak csökkentése a szociális párbeszéd eszközével akkor lehetséges, ha a partnerek már a Vállalati Szociális Felelősség (CSR) kérdésében is eredményesen együttműködtek.

Ezért úgy osztottuk meg a magyarországi prezentációt munkáltatói partneremmel, hogy a Vállalati Szociális Felelősség megvalósulását, mint a kríziskezelés alapját én mutatom be, a krízisre adott válaszainkat Böröcz Lajos kollégám mutatja be.

Tekintsük át a Vállalati Szociális Felelősség bevezetésének, alkalmazásainak területeit.

Kollektív Szerződés: munkáltatói oldalon nincs korlátozás, a munkavállalók nevében az a szakszervezet köthet kollektív szerződést helyi és ágazati szinten, amely szakszervezet jelöltjei a legutolsó üzemi tanács választáson a szavazatok több mint 51%-át megkapták.

Szakszervezetünk jelöltjei 1992-től az első üzemi tanács választás időpontjától, 3 évenként a szavazatok 80-90 százalékát kapták meg, így még nem volt kétséges soha, hogy jogosultak vagyunk-e kollektív szerződést kötni.

Reméljük, hogy az idei üzemi tanács választáson, amely ágazatunkban és így a közösségi étkeztetésben is, szeptember 3 – október 31-ig tart, az eddig elért pozíciót őrizni tudjuk.

Magyarországon a szálláshely szolgáltatás, vendéglátás, közösségi étkeztetés területére 1998 óta létezik ágazati kollektív szerződés, amelyet 2001-ben a gazdasági miniszter az ország minden vállalkozására és munkavállalójára ebben az ágazatban kiterjesztett, függetlenül attól, hogy a vállalkozás tagja-e érdekvédelmi szervezetnek, vagy a munkavállaló szakszervezeti tag-e.

Természetesen munkahelyi szinten kötött kollektív szerződések is nagyon fontosak és a krízisig egy folyamatos szociális fejlődést biztosítottak, mivel a munkahelyi kollektív szerződések a munkavállalók javára eltérhetnek a munkahelyi lehetőségek pontosabb ismeretében. A munkahelyi kollektív szerződések nagyon fontos eleme az évenkénti bérmegállapodás és az évenként újratárgyalt béren kívüli juttatások összege.

A kollektív szerződések tartalmazzák
– az alapvető emberi jogok ismertetését és beágyazását a vállalati gyakorlatba
– a szakképzés, továbbképzés rendjét, kötelező részvételt a higiéniás képzéseken
– az egészségügy és biztonság követelményét a munkahelyen a védőfelszerelések szabályos használatával és a biztonságos munkahely kialakításával kapcsolatosan

A jó higiéniás gyakorlat kézikönyvének aktuális frissítése az illetékes minisztérium irányításával második éve zajlik, ebben aktív résztvevők a közösségi étkeztetés munkáltatói és munkavállalói képviselői. Az elkészült fejezeteket az ágazati párbeszéd bizottság ülésein rendszeresen megvitatjuk, véleményezzük.
Szociális partnerek közötti kapcsolat

A közösségi étkeztetés különleges jellemzőinek figyelembe vétele az ágazati párbeszéden belül, nevezetesen a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat elfogadtatása a Közbeszerzési Törvény módosításán keresztül.

Országos konferenciát tartottunk az olasz kollégák részvételével. Lobbiztunk a parlamentben, külön bizottsági ülést hívtak össze ebben a témában, az új parlamenttel ősszel folytatjuk ezt a munkát.

Gazdasági elemzőkkel állítattunk össze egy anyagot, amely az ÁFA csökkentését szorgalmazta a közösségi étkeztetés területén, hogy azt árak mérséklésével segítsük az egészséges táplálkozást, részt vegyünk az elhízás elleni harcban.

A munkavállalók megtartására teendő intézkedések megvitatása – kollégám prezentációjában erről részletesen beszámol.

A diszkrimináció elleni fellépés az ágazati és a helyi kollektív szerződésekben lettek deklarálva.

A fekete és szürke munka elleni fellépés érdekében az országos ellenőrzési rendszer fokozott igénybevételével, az alkalmi foglalkoztatás törvényi pontosításának szorgalmazásával próbálunk eredményt elérni.
A korrekt bérezés elvének megvalósulása érdekében megállapodtunk ágazati szintű szakmunkás minimálbérben az ágazati kollektív szerződésben.
Átszervezés, szerződés-átruházás esetén jogosultságok, kötelező magatartási szabályok az ágazati és munkahelyi kollektív szerződésekben kerültek pontosításra.

Munkaidő-szabadidő – túlóra egyensúlya bérezés kérdései az ágazati és munkahelyi kollektív szerződésben szabályozva

Fizetési fegyelem a közösségi étkeztetést, szolgáltatást igénybevevők részéről elég rossznak nevezhető, gyakran fizetnek határidőn túl az önkormányzatok, iskolák, kórházak, nehéz anyagi helyzetükre hivatkozva, különösen a jelenlegi gazdasági krízis idején, ami labilissá teszi a közösségi étkeztetést végző cégek gazdálkodását, s így a munkavállalók számára a munkahelyek biztonságát, stabilitását. A fizetési fegyelem szigorításához nem kaptunk állami segítséget, mert sokszor az állam is az adósok közé tartozik. Reméljük, hogy az új parlamentben sikeresebben tudunk érvényt szerezni a körbetartozás megszüntetésének, de legalább mérséklésének.

Nem lennénk őszinték, ha nem beszélnénk arról, hogy a szociális párbeszédben nálunk is sok konfliktus van, válság idején többször országos, ágazati és munkahelyi szinten egyaránt. Például, legutóbb ágazati szinten véleményeztük az úgynevezett Széchenyi Terv II, ami az új kormány gazdasági stratégiáját jeleníti meg. Addig teljesen egyetértettünk, amíg a közgazdasági környezet vállalkozások számára legelőnyösebb alakításáért lobbiztak a munkavállalók is, amikor cserébe a magasabb béreket kértük ez komoly ellenállást váltott ki. A hosszas párbeszéd során megegyeztünk egy olyan változatban, amely mindkét fél számára elfogadható volt és a munkavállalók sem mondtak le arról az igényükről, hogy 2014-re a közösségi étkeztetésben dolgozók átlagkeresete is érje el a nemzetgazdaságban dolgozók átlagkeresetét.

Végezetül ezen a fórumon is szeretném megköszönni, hogy az EFFAT – FERCO vezetői évek óta lehetővé teszik, hogy minél többen részt vehessünk és tanulhassunk a szociális párbeszéd fórumain. Tudom, hogy nem rajtatok múlik és mindent megtesztek minden alkalommal a magyar nyelvű tolmácsolás érdekében, még is szükséges arról szólnom, hogy változatlanul ajánljátok az Európai Bizottság figyelmébe, hogy a diszkrimináció elleni harc, az esélyegyenlőség megteremtése, amiről annyit beszélünk erre a fórumra is érvényes. Amikor körbenézek, az angolon kívül még jó pár nyelven zajlik a tolmácsolás. Nem véletlen, hogy közép-kelet Európából aktív résztvevője a brüsszeli üléseknek legtöbbször csak a magyarok. Kérlek Benneteket, hogy az Európai Bizottságnál változatlanul lobbizzatok a magyar nyelvű tolmácsolásért.

Még egyszer köszönöm mindazt a segítséget, amit évek óta kapunk Tőletek. A segítségetek nélkül nem tudnánk a magyarországi 33 ágazati párbeszéd bizottság között a legjobbak lenni.

Köszönöm a támogatásotokat és figyelmeteket.