Kiváló Európai Desztinációk

pályázatAz Európai Bizottság 2010-ben immár ötödik alkalommal írt ki pályázatot az ún. ,, European Destinations of Excellence” azaz a ,,Kiváló Európai Desztinációk” témában. A pályázat keretében megvalósítandó projekt célja, hogy felhívja a figyelmet az európai turisztikai desztinációk értékeire, sokszínűségére, továbbá, hogy a turisztikai fejlesztéseiket a társadalmi-kulturális-környezeti fenntarthatóság elvei mentén végző desztinációk promócióját támogassa.

A projekt keretében minden évben kiválasztásra kerül tagállamonként egy kiváló desztináció, amely különféle díjazásokban részesül. A projekt végrehajtásával az Európai Bizottság többek között ösztönözni kívánja a szezonalitás és a területi koncentráció oldását, a fenntartható turizmusfejlesztési modellek terjedését, továbbá elő kívánja segíteni a jó gyakorlatok közötti tapasztalatcserét, illetve a szakmai kapcsolatok erősödését a díjazásban részesülő desztinációk között.

A 2010/2011-ben induló téma az ,,EDEN destination with regenerated physical site”, aminek keretében Magyarországon a ‘Régi értékek – új funkciók’ címmel kerül a legjobb desztináció kiválasztásra. A cél olyan térségi turisztikai desztinációk, turisztikai együttműködések kiválasztása és díjazása, amelyek ipari, mezőgazdasági, közlekedési vagy katonai örökségükhöz kapcsolódó turisztikai kínálatukat magas színvonalon mutatják be a turisták számára. A pályázaton nyertes desztináció jogosult lesz a ,,Kiváló Európai Desztináció – European Destination of Excellence” megnevezés használatára.

Az elismerő címet elnyerő magyarországi térség marketingeszközeinek fejlesztéséhez a Magyar Turizmus Zrt. 2.000.000 Ft értékben járul hozzá. A nyertes térség részt vehet továbbá a 2011. évi Európai Turizmus Fórumon, ahol európai társaival átveheti a ,,Kiváló Európai Desztináció” díjat. A nemzetközi piacokon való promóciót a közös európai portálon való megjelenési lehetőség (www.edenineurope.eu) és az Európai Bizottság által a desztinációkról készítendő film segíti. Részt vehet továbbá az Európai Bizottság kezdeményezésében megvalósuló, az európai nyertes desztinációk szakmai együttműködését elősegítő hálózatfejlesztési projektben. A nyertesről magyar és angol nyelvű szakmai összefoglaló készül, továbbá megjelenési lehetőséget kap a Magyar Turizmus Zrt. micro-site-ján, az eden.itthon.hu honlapon. A pályázat révén elnyerhető, a nyertest, illetve a további helyezetteket és résztvevőket illető többszintű promóciós hozzájárulás részletes leírása a Pályázati Útmutatóban található.

Az Európai Bizottság által kiírt pályázati felhívásra minden egyes tagállam esetében az illetékes turizmusirányításért felelős szervezet, illetve az általa delegált valamely más, szintén állami kompetenciába tartozó turisztikai szervezet nyújthatott be pályázatot. Hazánkban a Magyar Turizmus Zrt. látja el a projektfejlesztéssel, lebonyolítással kapcsolatos operatív feladatokat.

A Magyar Turizmus Zrt. 2010 májusában nyújtott be pályázatot az Európai Bizottsághoz, amelynek révén a maximális, 75%-os Európai Uniós támogatást nyerte el a projekt magyarországi lebonyolításához. A pályázati anyagban részletesen bemutatásra került a projekt lebonyolításának eljárásrendje és a kiválasztás szakmai szempontrendszere.

Jogosultsági kritériumok:

Kizárólag olyan térségi összefogások pályázhatnak, amelyeknek tagja legalább:
három települési önkormányzat és
három turisztikai szolgáltató és
egy turizmushoz kapcsolódó civil szervezet.
Rendelkezik legalább egy olyan, ma már turisztikai célokat szolgáló örökségelemmel, ami kötődik a térségben található
ipari
mezőgazdasági
közlekedési
katonai
örökséghez.

A helyszín legalább két éve működik új, turisztikai funkcióval.
A desztinációknak évszakonkénti bontásban össze kell állítani összesen négy darab (egy ajánlat évszakonként), egyenként 3-4 napos turisztikai kínálati csomagot.
A pályázók vállalják az Európai Unió és az ENSZ Turisztikai Világszervezet fenntartható turizmusról szóló anyagainak terjesztését.
A pályázatot beadó szervezetek lehetnek:
helyi önkormányzatok,
kistérségi szervezetek,
non-profit szervezetek,
alapítványok,
helyi és térségi civil szervezetek,
TDM szervezetek.
Szakmai követelmények (részletesen a pályázati útmutatóban)

Tudatos termékfejlesztés (a közelmúltban lezajlott turisztikai fejlesztések, az ipari, mezőgazdasági, közlekedési vagy katonai örökséghez kapcsolódó turisztikai kínálat bemutatása, a térségben való időeltöltésre kidolgozott javaslat színvonala, a kínálat komplexitása, ami a szezonalitást és a földrajzi koncentrációt oldja, magas színvonalú marketingtevékenység, környezeti, gazdasági és társadalmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesítése).
Infrastruktúra (megfelelő, egységes kitáblázás, turisztikai látogatóközpontok, információszolgáltatás, szálláshelykínálat, desztináció rendezettsége, sérültek/segítséggel élők fogadási feltételei).

Szervezeti háttér, partnerség (turizmusban érdekeltek részvétele a helyi turizmus szervezésében, a desztináció teljesítményének monitoringozása, a vendégelégedettség mérése, társadalmi fenntarthatósági szempontok érvényesülése, helyszínbejárás).
A projekt lebonyolítása, a pályáztatás rendszere

A ,,Régi értékek – új funkciók’ című pályázaton a Kiváló Európai Desztináció cím elnyeréséhez a kiválasztás pályázati úton történik. A Pályázati Felhívásban összefoglalásra kerültek a pályázáshoz nélkülözhetetlen alapinformációk, amelyek elsősorban a pályázók általános tájékoztatását szolgálják. A pályázathoz kapcsolódó részletesebb információkat a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázathoz kapcsolódó dokumentumok az eden.itthon.hu honlapon elérhetők.

A potenciális pályázók tájékoztatását segítik a turisztikai régiónként megrendezésre kerülő információs napok, amelyeken az érdeklődők megismerhetik a pályázat hátterét, a pályázat konkrét céljait és információkat kaphatnak pályázatuk elkészítéséhez. Az információs napok az alábbi helyszíneken és időpontokban kerülnek megrendezésre:

Régió Időpont
Balaton 2010. november 3.
Dél-Dunántúl 2010. november 4.
Dél-Alföld 2010. november 11.
Észak-Alföld 2010. november 16.
Tisza-tó 2010. november 18.
Nyugat-Dunántúl 2010. november 23.
Észak-Magyarország 2010. november 25.
Közép-Dunántúl 2010. november 29.
Budapest – Közép-Dunavidék 2010. december 1.

A pályázattal kapcsolatos további tájékozódást segíti az ún. Help Desk szolgáltatás, ami 2010. október 27. és 2011. január 31. között elérhető az eden@itthon.hu e-mail címen. A Magyar Turizmus Zrt. által működtetett ingyenes tanácsadói szolgáltatás keretében a pályázók 3 munkanapon belül e-mailen választ kaphatnak a pályázattal kapcsolatos kérdéseikre.

A pályázat benyújtási határideje 2011. január 31.

Az értékelés eljárásrendje

A pályázatok elbírálása a Magyar Turizmus Zrt. mint Kedvezményezett szervezeti keretei között, továbbá külső szakértők bevonásával zajlik majd. A formai és többlépcsős szakmai értékelést a Magyar Turizmus Zrt. és az NGM Turisztikai Főosztály által felállított Értékelő Csoport végzi. Az értékelés során várhatóan sor kerül a pályázó térségek helyszíni meglátogatására is. A végleges döntést egy szakmai záró konferencia keretei között egy Döntőbizottság hozza meg, amely turisztikai szakemberekből és turisztikai szakmai szervezetek képviselőiből áll. A zárókonferenciára várhatóan 2011 áprilisában kerül sor Budapesten, amelyre az összes pályázó térség, a sajtó képviselői, valamint a releváns szakmai szervezetek képviselői kapnak meghívást. A zárókonferencián az előértékelés során kiválasztott öt legjobb eredményt elérő desztináció kap bemutatkozási lehetőséget, majd ezt követően a Döntőbizottság zárt ülésen hozza meg a végső döntést. A Döntőbizottság döntésénél figyelembe veszi a térségek pályázati anyagait, az Értékelő Csoport által készített értékeléseket, a helyszínbejárások tapasztalatait, valamint az elhangzó prezentációkat. A zárókonferenciához kapcsolódóan a döntőben a résztvevők bemutatkozási lehetőséget kapnak a helyszínen.

A fődíjat elnyerő desztináció mellett a Magyar Turizmus Zrt. a helyezettek, résztvevők számára többszintű promóciós támogatást és minden résztvevő számára elismerő oklevelet biztosít.

A projekt várható hatásai

A ,,Régi értékek – új funkciók” témakörben a Kiváló Európai Desztináció cím hozzájárul az új funkciókkal rendelkező vonzerőknek otthont adó desztinációk népszerűsítéséhez hazai és európai szinten egyaránt.
Megismerteti és hangsúlyozza a felelősségteljes turisztikai tevékenység irányelveit.

A hazai és nemzetközi turisztikai szakemberek jobban megismerik az ipari, mezőgazdasági, közlekedési vagy katonai örökséghez kötődő turisztikai desztinációkat, ami hozzájárulhat e térségek ismertségének, elismertségének növekedéshez.
Ösztönzi a résztvevő térségeket a fenntarthatóság irányelveinek alkalmazására, a díjazott desztinációk példaértékű tevékenységének átvételére.

Hozzájárul a helyi lakosság identitásának erősödéséhez, ösztönzi a lakosságot a helyi értékek megismerésére, megőrzésére.
Növeli a desztinációban a turisztikai keresletet, ezáltal hozzájárul a turizmusban érdekelt helyi vállalkozások versenyképességének növekedéséhez.