Agrármarketing pályázat 2013

Agrármarketing pályázat 2013

Magyar élelmiszerek marketing és kommunikációs kampányainak támogatása

A Magyar Turizmus Zrt. a 2013. évi közösségi agrármarketing program keretében pályázatot ír ki a magyar élelmiszeripart, gasztronómiát népszerűsítő rendezvényeken való részvétel, publikációk és marketingkommunikáció támogatására.

Agrármarketing pályázat 2013

A támogatás célja

A magyar élelmiszeripart vagy gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó, Magyarországon és / vagy külföldön megvalósuló, helyi-, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, valamint országos rendezvényeken való részvétel, társkiállítóként való megjelenés, publikációk, egyéb megjelenések és marketingkommunikáció támogatása.

Átfogó cél: A magyar élelmiszerek, piaci pozíciójának javítása, ismertségének növelése Magyarországon.

Pályázók köre

Támogatás igénybevételére jogosult az a pályázó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely

mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával vagy forgalmazásával foglalkozik;

megfelel az EK-szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról szóló 2008. augusztus 6-ai 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (a továbbiakban: 800/2008/EK rendelet) I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások meghatározásának.

A pályázat részletei

A rendelkezésre álló forrás nagysága: 70.000.000,- Ft azaz hetvenmillió forint

A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, utófinanszírozású, a pályázati tevékenységre (nem a rendezvény / program megvalósításának teljes költségeire vonatkozóan) maximum 75%-os intenzitású támogatás.

Egy pályázat összege minimum 500.000,- HUF, maximum 3.000.000,- HUF, de a rendezvényenként felmerülő (támogatható) részvételi költségek maximum 75%-a támogatható. Jelen összegek a Pályázó adóalanyiságától függően nettó, vagy bruttó összegek.

Egy pályázó jelen pályázati felhívás keretében maximum 1 (egy) rendezvényre / programra adhat be pályázatot.

A programok megvalósításának időtartama: 2013. március 25-től 2013. augusztus 31-ig

A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását, a megvalósítás tervezettmódját, a vállalt tevékenységeket, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét. Kérjük a támogatni igényelt tevékenység bemutatását és részletes kifejtését.

Támogatható tevékenységek

  • Helyszín- (beleértve részvételi díj), stand-, sátor-, faházbérlet, a kapcsolódó installáció szállítása, építése, dekorálása és bontása
  • A bemutatásra, kóstoltatásra, árusításra szánt minták helyszínre és visszaszállítása (A szállításnál a saját gépjármű használatának költségei nem számolhatóak el, kizárólag megbízási vagy vállalkozási jogviszony alapján kifizetett fuvardíj.)
  • Kóstoltatási eszközök bérlete, vagy egyszer használatos kóstoltató eszközök vásárlása
  • A rendezvények személyi és technikai feltételeinek (hostess, hűtőszekrény, víz, áram, őrző-védő szolgálat stb.) biztosítása
  • A résztvevőkről szóló promóciós, reklám anyagok eljkészítése, közös marketing kampányuk megszervezése
  • Reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő- és felületfoglalás
  • A fesztivál népszerűsítését célzó kiadványok, táblák, molinók, plakátok, szórólapok stb. készítése, a kapcsolódó fotózás költsége
  • A rendezvények reklámozási költségei, kiemelve az Magyar Turizmus Zrt támogatást.
  • Olyan kiadvány készítése, amely erősíti a helyi termelők piaci pozícióját, elősegíti a hazai élelmiszerek értékesítését, és felhívja a figyelmet a gasztronómiai szolgáltatásokra.

A pályázat benyújtása

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2013. május 31. napjáig

A pályázatok benyújtásának helye:
Magyar Turizmus Zrt. AMC Vezérigazgatóság
1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.
Levélcím: 1519 Budapest, Pf. 545.

A borítékra kérjük, írják rá: „AGRÁRMARKETING PÁLYÁZAT – 2013.08.31-ig megvalósuló programok támogatása”

További információ:
Kis Éva projektmenedzser, tel.: 06/1 450 8841, e-mail: eva_kis@amc.hu