Danubius Hotels számokban

A Danubius Hotels Nyrt. nyilvánosságra hozta 2013. III. negyedéves, nem auditált eredményeit és konszolidált vezetőségi gyorsjelentését.

Danubius Hotels számokban

A jelentés a társaság vezetése által az Európai Unió által befogadott Évközi Pénzügyi Beszámolásról szóló 34. Nemzetközi Számviteli Standard (IAS 34) szerint elkészített, 2013. szeptember 30-ával végződő időszakra vonatkozó Tömörített Konszolidált Időközi Pénzügyi Kimutatásait is tartalmazza.

A tavalyi év során elért javuló teljesítmény folytatódott az idei év első kilenc hónapjában is.

Az összes működési és egyéb bevétel az első  három negyedévben 38,8 milliárd Ft volt, ami 8%-kal magasabb a tavalyi év első kilenc hónapjához képest, az összes földrajzi szegmens által elért jelentős növekedés hatására. Euróban kifejezve az árbevétel 6%-os emelkedést mutatott, a 2013 első három negyedévében kialakult enyhén gyengébb átlagos devizaárfolyam következtében. A csoport foglaltság 2013 első három negyedévében 66,1% volt szemben a 2012 azonos időszakában elért 64,0%-kal.

Az első három negyedév során a csoport működési eredménye 4,0 milliárd forintra javult a tavalyi első három negyedév során elért 2,7 milliárdról.

A 2013. első három negyedévében a földrajzi szegmensek teljesítménye az alábbiak szerint alakult:

A magyarországi szegmens bevétele 21,6 milliárd Ft volt, ami 10%-os javulást jelent, mivel a szállodák foglaltsága 61,5%-ról 63,7%-ra nőtt és az átlagár is jelentősen javult. A működési nyereség 450 millió Ft-ról 1 379 millió Ft-ra növekedett.

A cseh szállodák bevételei 5%-os növekedést mutattak elsősorban az átlagos szobaárak növekedésének köszönhetően, míg a működési nyereség kis mértében javult 1 202 millió  forintról 1 274 millió forintra, mivel az időszakban magas volt a javítási-karbantartási költségek értéke.

A szlovák szegmens árbevétele 9%-kal emelkedett, köszönhetően az első három negyedéves átlagos foglaltság 66,2%-ról 70,2%-ra történt emelkedésének. A működési nyereség az első kilenc hónapban 974 millió Ft volt, szemben a tavalyi 617 millió Ft-tal.

A román szegmens bevétele 5%-ot emelkedve 1 539 millió Ft-ot tett ki. Az első félévben végrehajtott jelentős felújítási munkálatok következtében a működési nyeresége 392 millió forintra csökkent szemben a tavalyi első kilenc hónapban elért 462 millió Ft-tal.

A pénzügyi eredmény 2013 első kilenc hónapjában 1 156 millió Ft veszteség volt, szemben a tavalyi első  három negyedéves 746 millió Ft nyereséggel, elsősorban a nem realizált árfolyamváltozásoknak köszönhetően. 2013 első  három negyedévében 481 millió Ft (többségében nem realizált) árfolyamveszteség keletkezett a pénzügyi eszközök és kötelezettségek átértékelésén, szemben a 2012. első három negyedéves 1 552 millió Ft-ot kitevő árfolyamnyereséggel. A kamatköltségek 2013 első három negyedévében 683 millió Ft-ra csökkentek a 2012 első három negyedévi 834 millió Ft-ról, ami elsősorban az átlagos hitelállomány és a kamatlábak csökkenésének következménye volt.

Az árbevétel javulásának köszönhetően az EBITDA 1 453 millió forintos, 24%-os javulást mutat az idei év első  három negyedévét a tavalyi év azonos időszakához hasonlítva.

A működésből származó nettó pénzeszközök 2013 első három negyedévében 5,5 milliárd Ft-ot tettek ki szemben a 2012. első három negyedévéből származó 4,7 milliárd Ft-tal eredményeink javulása következtében.

A beruházások és befektetések értéke 2013 első  három negyedévében 3,7 milliárd Ft-ot tett ki szemben a 2012. első  három negyedévi 1,5 milliárd Ft-tal, a cseh és romániai leányvállalatoknál végrehajtott számottevő beruházások következtében.

A csoport átlagos létszáma a három negyedévre 4 384 fő volt, ami lényegében megegyezik az előző időszakival.