Mérlegen a múlt, jelen, jövendő

Horváth GergelyÉppen két évvel ezelőtt, 2010. július 2-án újította meg a Magyar Turizmus Zrt. vezetését az új tulajdonos MFB. A társaság élére Horváth Gergelyt nevezték ki, aki a tulajdonos elvárásainak megfelelően látott hozzá a nemzeti turisztikai marketingszervezet megújításához, a meglévő értékek megtartása mellett, ám merőben új szemlélettel.

{module 221}

Új fejlemény, hogy 2012. július 1-jétől az Agrár Marketingcentrum is az MT Zrt.-hez tartozik, a kettőnek együttes vezérigazgatója Horváth Gergely.

Az új szemlélet lényege az értékesítés-központú piaci hozzáállás meghonosítása volt, amelynek szem előtt tartásával sikerült szorosabbra fűzni az együttműködést a szakmai szervezetekkel és a piaci szereplőkkel is, több közös, mérhető és konkrét eredményeket hozó kampány tervezése és végrehajtása céljából. A világban zajló változások és az ezek következtében folyamatosan változó utazási és foglalási szokások újabb és újabb kihívások elé állítják a Magyar Turizmus Zrt.-t, állandó megújulásra kényszerítve a társaság tevékenységét és szervezetét is.
Horváth Gergely elmondta: „Az értékelésnek különös apropót ad, hogy a KSH épp most teszi közzé a 2011. évi végleges adatokat a magyarországi turizmus alakulására vonatkozóan. Az egész magyar turizmus szakma szempontjából fontos, hogy a tavalyi évben a magyarországi turizmus eredményei – a hazai kereskedelmi szálláshelyeken regisztrált vendégek és vendégéjszakák száma alapján – meghaladták a válság előtti 2007-es év eredményeit.”

A Központi Statisztikai Hivatal végleges adatai szerint 2011-ben a kereskedelmi szálláshelyet igénybe vevő vendégek száma (8 021 069 fő) összességében 7,3%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma (20 615 517 éjszaka) 5,4%-kal nőtt 2010-hez viszonyítva. A külföldi vendégek számában (3 821 751 fő) 10,4%-os, az általuk eltöltött vendégéjszakák számában (10 410 774 éjszaka) pedig 8,3%-os növekedést regisztráltak az előző év azonos időszakához képest. A belföldi vendégek száma (4 199 318 fő) 4,7%-kal, az általuk eltöltött vendégéjszakák száma (10 204 743 éjszaka) 2,7%-kal nőtt 2010-hez képest. A 2011-ben regisztrált vendégéjszakák száma a 2007-ben mért adatokhoz képest összesen 2,4%-kal emelkedett, ami a belföldi 2,5%-os és a külföldi 2,4%-os növekedésnek köszönhető.

„Tudom, hogy az eredmények értékelésénél számos egyéb tényezőt is figyelembe kell venni, ami árnyalja a képet. Például a kereskedelmi szálláshelyek férőhely-kapacitásának növekedése, vagy a bevételeik stagnálása 2007-hez viszonyítva. Ünneplésre tehát csak részben van okunk, mégis örömteli tény, hogy ismét növekedési pályára állt turizmusunk. 2011-ben 1115,7 milliárd forint bevételt köszönhetett a magyar gazdaság a turizmusnak. Az elmúlt két évünkre visszatekintve pozitívumként értékelem, hogy szakmai és költséghatékonysági szempontokat is sikerült érvényesítenünk a Magyar Turizmus Zrt. szervezetének és tevékenységének megújítása során. Úgy gondolom, hogy jól haladunk legfontosabb törekvéseink – a belföldi turizmus erősítése és Magyarország mint turisztikai márka felépítése – megvalósításának irányába. Felméréseink szerint, az elmúlt két évben sikeresen járultunk hozzá tevékenységünkkel a belföldi turizmus népszerűsítéséhez és a beutazó turizmusforgalom élénkítéséhez.” – tette hozzá a vezérigazgató.

A 2011-ben elért pozitív eredményeket leginkább az alábbi tényezők fényében kell értékelni:
A kereskedelmi szálláshelyek férőhely-kapacitásának növekedése, ami 2007 és 2011 között összesen 8,2%-os volt. Ez abszolút számokban nézve azt jelenti, hogy míg 2007-ben 314.742 férőhely fogadta a vendégeket a magyarországi kereskedelmi szálláshelyeken, addig 2011-ben már 340.402 férőhelyen oszlott el a vendégforgalom.

A szállásdíj-bevételek alakulása: bár 2011-ben kedvezően alakultak a szállásdíj-bevételek – összességében 140,5 milliárd forintot tettek ki, ami 8,4%-os növekedés az előző év adatához képest – a válságot megelőző 2007-es évhez képest stagnálást láthatunk.

Fontos tényező a 2011/2007-es fogyasztói árindex alakulása, ami szintén nagymértékben befolyásolja a szálláshelyek jövedelmezőségét. Az infláció nemzetgazdasági szinten 20,5%-os, a szálláshely-szolgáltatás és vendéglátás ágazatban 22,2%-os növekedést mutatott.
A Magyarországra turisztikai motivációval érkezett külföldi látogatók és a belföldön több napos utazásban részt vett magyarok turisztikai költése összességében 960,9 milliárd forintot tett ki 2007-ben. 2011-ben a turizmusnak 1115,7 milliárd forint bevételt köszönhetett a magyar gazdaság, ami 16,1 %-os növekedést jelent 2007-hez viszonyítva.

Összehasonlításképpen megvizsgáltuk a nemzetközi adatokat is. A UNWTO adatai szerint a turistaérkezések számának alakulásában is pozitív változást tapasztalhatunk. Európában a nemzetközi turistaérkezések száma 3,5%-kal, ezen belül Közép-Kelet-Európában 7,1%-kal, Magyarországon pedig 12,6%-kal emelkedett 2007 és 2011 között.

A 2011-ben regisztrált vendégéjszakák száma a 2007-ben mért adatokhoz képest összesen 2,4%-kal emelkedett, ami a belföldi 2,5%-os és a külföldi 2,4%-os növekedésnek köszönhető.

Az elmúlt két év számokban:

A legfontosabb változások, eredmények az elmúlt két év marketingtevékenységében:

A Magyar Turizmus Zrt. új vezetése meghatározta az elsődleges szakmai feladatokat, amelyekre folyamatosan kiemelt figyelmet fordít. Ezek, a lakossági marketingkommunikáció és szakmai értékesítés-ösztönzés.

„Egységben az erő!”Stratégiai együttműködési megállapodások segítségével a társaság szorosabbra fűzte kapcsolatát több kiemelt szakmai partnerével. Az MT Zrt. szakmai tapasztalatai, kapcsolatrendszere és az évek óta épített hálózatrendszere nélkülözhetetlen értékké váltak a magyarországi turizmuságazatokban. Folyamatosan törekszik az együttműködés erősítésére a turisztikai piramis különböző szintjein elhelyezkedő szereplőkkel, a szolgáltatókkal, a helyi és térségi szintekkel, valamint a régiós TDM-ekkel egyaránt.
A turisztikai desztinációs menedzsment (TDM) rendszer és a TDM szervezetek sikeres működésének ösztönzése érdekében a Magyar Turizmus Zrt. 2011-ben megalapította „Az év TDM szervezete” és „Az év TDM menedzsere” díjat.

Kiemelkedő sikert aratott a Turizmus Világnapja akció (szeptember 27.), amelyet a Magyar Turizmus Zrt. kezdeményezésére, a turizmusban dolgozók és a turisták 2011-ben először ünnepeltek meg hazánkban a vendégszeretet és folyamatos szemléletformálás jegyében. A világnaphoz kapcsolódó akciók – a lelkes résztvevők és elégedett vendégek mellett – közel 40 millió Ft hírértéket eredményeztek, ami igen komoly országos média-lefedettséget jelez! Az MT Zrt. emellett számos további sikeres marketingakcióval – pl. Magyar Nemzeti Parkok Hete, Nyitott Pince Napok, Márton-napi Libato(u)r és Újborünnep – és kitelepülés során – pl. Forma 1, Sziget Fesztivál, Nemzeti Vágta és számos gasztronómiai és kulturális fesztivál – ösztönzi a belföldi lakosságot a „turizmusban való részvételre”.

Belföld

A Magyar Turizmus Zrt. országos kampányt és mozgalmat indított a belföldi turizmus népszerűsítésére 2011-ben. Ezek célja, hogy a belföldi utazás megítélése és társadalmi elfogadottsága növekedjen, belföldön utazni értékké és trenddé váljon. A február-márciusi közterületi felvezető kampány eredményeit vizsgáló kutatás szerint jelentős arányban döntöttek belföldi utazás mellett a kampány hatására, illetve sokan módosították a már meglévő utazási terveiket: több programon vettek részt, több látnivalót kerestek fel, esetleg meghosszabbították utazásukat. A mozgalom elindítását az „Itthon a legjobb” c. imázsfilm bemutatójával egybekötött nagyszabású sajtótájékoztatón jelentették be a Magyar Termék Nonprofit Kft.-vel közösen, 2011. június 2-án, Budapesten. A társaság főszezoni kampányát is sikeresnek értékelték, még azok is kiemelték a kampány kreativitását, ötletességét, akik inkább külföldi utazások iránt érdeklődnek.

2012-ben már a hetedik Torkos Csütörtök akció valósult meg, amelynek keretében mintegy 160 ezer vendég torkoskodott ezernél is több hazai étteremben. Vendég és vendéglátó egyaránt megszerette az akciót, a vendéglátóhelyek a forgalom hosszú távú növekedésében bíznak. A Magyar Turizmus Zrt. marketingtevékenységét jónak, ösztönzőnek értékelték az éttermek. A résztvevők túlnyomó többsége a jövőben sem akar kimaradni az akcióból, és sokan igénylik a hasonló, alaposan kidolgozott és sikeresen megvalósított kampányokat. Érdeklődés mutatkozott a vendégek részéről az akció új eleme, a „Torkos szállásajánlatok” iránt is. A 2012-es akció 57,5 millió Ft hírértéket generált, ami komoly, országos média-lefedettséget jelent.

Külföld

A Magyar Turizmus Zrt. konkrét eredményeket ért el a feltörekvő piacok – Arab-öböl országai, Déli szomszédos országok, Dél-Ameria, Kína és India– „megdolgozásában”. Az MT Zrt. – a turisztikai szolgáltatók bevonásával – több, az Arab térségbe és Indiába irányuló marketingakciót hajtott végre, összhangban a Qatar Airways járatnyitásával. Ezek között a legfontosabbak a széles körű szakmai egyeztetések, a szakmai prezentációk, kiállítási részvételek (SATTE és OTM – India, ATM – Dubaj), road show-k, valamint a szakmai- és sajtótanulmányutak. Az arab térségbe irányuló marketingakciók mellett a Magyar Turizmus Zrt. a délszláv országokban is – Szlovénia, Szerbia és Horvátország – számos marketingakciót bonyolított le az elmúlt két évben.

Az MT Zrt. szakmai együttműködésével több új – Magyarországra irányuló – légijárat nyitásáról született döntés az elmúlt két évben. A nemzeti turisztikai marketingszervezet a saját hatáskörén belül, továbbra is mindent elkövet annak érdekében, hogy a Malév működésének leállításával összefüggésben a Magyarországra irányuló turisztikai forgalom ne szenvedjen jelentős károkat. Az MT Zrt. minden kommunikációs csatornáját felhasználva azt kommunikálja, hogy Magyarország mint turisztikai desztináció továbbra is jól megközelíthető. Azt csak a későbbiekben, az idei szezont követően – a vendégéjszakák számának és a turisztikai bevételek változásának vizsgálatával – lehet ténylegesen megállapítani, hogy a jelenleg zajló légügyi piaci átrendeződés mit jelent hosszútávon a magyarországi beutazó turizmus számára.

2011 első félévében Magyarország töltötte be az Európai Unió soros elnöki tisztségét, amely jelentős turisztikai bevételeket generált hazánk számára. Rövid távú hatásként lendületesen bővült a már élénkülő hazai hivatásturizmus, hosszú távon pedig kiváló lehetőséget kaptunk hazánk turisztikai országképének pozitív formálására. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének (MSZÉSZ) felmérése szerint az EU-rendezvényeknek mintegy 40 ezer vendégéjszakát köszönhetnek a magyarországi szállodák. A vendégek szállodai és szállodán kívüli költéseit is figyelembe véve az EU-rendezvények teljes hatása körülbelül 3,5 milliárd forintra tehető. A Magyar Turizmus Zrt. a Külügyminisztériummal és egyéb társintézményekkel együttműködésben számos marketingeszközzel és akcióval járult hozzá hazánk sikeres szerepléséhez.

Az 5. és 6. Budapest Winter Invitation kampány – minden eddiginél több – összesen 150.000 vendégéjszakát generált a Magyar Turizmus Zrt. szervezésében.

A BWI-akció mintájára az MT Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatósága (MKI), az üzleti turizmusban érdekelt szállodákkal, rendezvényhelyszínekkel, szervező irodákkal és a Budapest Airporttal együttműködésben, a konferenciaturizmus élénkítését szolgáló, rendhagyó értékesítés-ösztönző kampányt bonyolított le első alkalommal, 2011. április 1. és 2012. június 30-a között. A kampány által generált vendégéjszakák száma eddig 32.000 volt. A nemzetközi beutazó hivatásturizmus ösztönzése érdekében folytatott Konferencia Nagyköveti Program keretében az elmúlt két évben 27 pályázat részesült pozitív elbírálásban, amelyek eredményeként 12 nemzetközi konferenciát sikerült hazánkba csábítanunk. Ezek 33 ezer vendégéjszakát jelentenek a kereskedelmi szálláshelyeknek. Az MT Zrt. Magyar Kongresszusi Igazgatósága 2011-ben újraindította a Sportnagyköveti Programot, melynek célja nemzetközi sportesemények Magyarországra hozatala. Az újraindult programban eddig 21 pályázat részesült pozitív elbírálásban: 14 nemzetközi sportrendezvény már biztosan Magyarországon kerül megrendezésre, melyeken összesen kb. 22.500 sportoló és közel 300.000 néző fog részt venni. Csak a sportolók érkezése kb. 147.000 vendégéjszakát fog jelenti hazánknak.

Horváth Gergelyt beválasztották az ETC Igazgatóságába. Magyarország szakmai elkötelezettségének elismeréseként az Európai Turisztikai Bizottság (European Travel Commission, ETC) vezetése Horváth Gergelyt, a Magyar Turizmus Zrt. vezérigazgatóját az ETC Igazgatóságának tagjai közé választotta a 2012-2013-as időszakra. Horváth Gergely 2011. december elején elvállalta a felkérést, amely szerint a közép-európai turisztikai régión belül a V4 országokat képviselheti az Igazgatóságban. Az ETC-együttműködés keretein belül a célpiacok: Brazília, Kanada, Kína és az USA. A marketing-együttműködés célja egy szignifikáns „Európa márka” kialakítása. A kreatív kampány célja Európa mint a „végtelen desztinációk” bemutatása az online keresőmarketing és megjelenés, valamint a közösségi média felhasználásával.

Folytatódott a V4 országok turisztikai együttműködése is a The European Quartet – One Melody (Európai négyes-közös dallam) márkanév alatt. Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia turisztikai együttműködésének fő célja az, hogy összehangolt munkával és a rendelkezésre álló források egyesítésével közösen népszerűsítsék a közép-európai régió turisztikai kínálatát mind szélesebb körben, elsősorban a tengerentúli piacokon. Ennek keretében, hazánk pl. India legnagyobb turisztikai szakmai vásárán (SATTE), a brazil túraszervezők szakmai szövetségének (BRAZTOA) éves szakmai workshopján, Kína egyik legnagyobb turisztikai vásárán, a COTTM kiállításon, valamint a hongkongi International Travel Exhibition (ITE HK) rendezvényen is képviseltette magát 2011-ben. A V4-országok célpiacai: az Amerikai Egyesült Államok, Oroszország, India, Kína és Brazília. Új piacként a V4 közös megjelenést tervez Tajvanban, illetve Azerbajdzsánban is. A 2012. évi marketingtervnek megfelelően a V4 márkaépítésbe kezd, valamint termékalapú marketinggel kívánja magát pozicionálni a célpiacokon. Az MT Zrt. a V4-es országokkal közös termékek kidolgozását kezdi el, amelyeket szakmai tanulmányutak keretein belül értékesítenek. Ezek a kultúra, a világörökségi helyszínek, az épített örökség, a vallási turizmus és a városlátogatás.

Egységes márkakommunikáció

A Magyar Turizmus Zrt. egy olyan közös kommunikációs keretrendszeren dolgozik, amelynek segítségével mind külföldön, mind pedig belföldön egységes kommunikációt lehet folytatni.

A kiindulópont a szívecske, az a márkakommunikációs elem, amely évtizedek óta végigkíséri a turisztikai kommunikációt. Az MT Zrt. célja, hogy a szívre épülő logó és üzenet használata terjedjen el az egész országban, nem csak a társaságnál. Mindenki viselje büszkén, aki a vendégekkel találkozik, a szállodaportástól a felszolgálóig, a turizmusgazdaság minden területén, sőt azon kívül is!Horváth Gergely vezérigazgató kiemelte: „A KSH 2011. évi végleges adatai bizakodásra adnak okot, de nem szabad elfelejtenünk, hogy rengeteg feladat áll még előttünk. Marketingtevékenységünket folyamatosan hozzá kell igazítanunk a változó környezet kihívásaihoz, figyelembe kell vennünk többek között a jelenleg zajló légügyi piaci átrendeződésben rejlő veszélyeket és lehetőségeket, továbbá a világban érvényesülő gazdasági és politikai változásokat is, amelyek bennünket is érintenek. Meggyőződésem, hogy a siker az összefogásban rejlik, ezért a korábbiaknál is jobban számítok a magyar turisztikai szakma aktív együttműködésére Magyarország turisztikai promóciójában.”

{module 221}