Nyílt levél: Malév Air Tours vs. MUISZ

A Malév Air Tours ügyvezetője, Takács Péter nyílt levélben fordult Molnár Gabriellához, a Magyar Utazásszervezők  és Utazásközvetítők Szövetségének elnökéhez, amelyben azonnali nyilvános állásfoglalás megtételét kéri.

A leveleket változtatások nélkül közöljük.


A leveleket változtatások nélkül közöljük:

Tárgy: felkérés azonnali nyilvános állásfoglalás megtételére

Tisztelt Elnök Asszony, Kedves Gabriella!

A Magyar Utazásszervezők és Utazásközvetítők Szövetsége (MUISZ) Alapszabályának 2.§. 1. pontja alapján a Szövetség feladata: „Az utazásszervezők, – közvetítők, egyéb szolgáltatók, továbbiakban: utazási irodák (rendes tagok) érdekeinek képviselete a gazdaság szereplőivel, a hatóságokkal és más idegenforgalmi szervezetekkel fennálló kapcsolataikban”.

Ezúton kérem, hogy az alábbiakban részletezett, a Szövetség etikai elveivel szemben álló és számára, véleményem szerint páratlan eset kapcsán nyilvánosan fejtse ki a Szövetség álláspontját, és tegye meg a szükséges intézkedéseket a Szövetség és az általa képviselt szakma jó hírének fenntartása érdekében.

Személyes meggyőződésem – melyet a szakma több jelentős képviselője is oszt – hogy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság  által megjelentetett „Nemzetközi utazásszervezések” tárgyú  közbeszerzési eljárás során mutatott egyes Ajánlattevői  üzleti magatartás jelentősen sérti az általában vett magyar utazási-, utaztatási piac üzleti szereplői összességének piaci érdekeit. Sérti, például az, hogy miután annak ellenére, hogy szerződésben vállaltan, szolgáltatásait nettó áron, azaz ügynöki jutalék nélkül kell szolgáltassa, a megajánlható szervizdíj tekintetében sem kíván semmit felszámolni, azaz ellenszolgáltatás nélkül, 0,- (nulla) forintért kívánja kiszolgálni a pályázatban meghatározott utazói kört.

Véleményem, véleményünk szerint a fenti, negatív árazás, kifejezetten hibás üzenetet közvetít az utazási irodák szolgáltatásait igénybe vevő üzleti- és magánszféra számára, melynek hatására a magyarországi utazási irodák árérvényesítő képessége jelentősen romolhat. Negatív árazásnak tartjuk azt, amikor egy adott tevékenységhez kapcsolódó direkt bevétel 0,- forint, hiszen a tevékenységgel járó költségek negatív irányba mozdítják el az árazást.

A tapasztalt Ajánlattevői magatartás, véleményünk szerint, továbbá  a Szövetség etikai kódexének bizonyos passzusaival sem egyeztethető össze (II/1. VI.). A helyzetet sajnálatos módon csak súlyosbítja a beszerzést övező ”véletlen és hirtelen” sajtó figyelem, célzok itt az egyik sajtóorgánum megsejtésére – a Döntő Bizottsági döntést megelőzően !!! – az beszerzés végső kimenetelére.

A történet folyása azonban itt nem áll meg. Az eljárás végén tett ajánlatot (fent részletezve), a többi ajánlathoz képest való  kirívóan alacsony voltára tekintettel a Közbeszerzési törvény szabályai szerint a Beszerző indokolni kért. Az erre megküldött ajánlattevői indoklásban, mely hivatalos iratbetekintés során kijegyzeteltünk, a következő részekre lettünk figyelmesek:

Az iroda piacvezetőnek mondja magát a magyarországi repülőjegy eladásban, ezért a piacon a legkedvezőbb szolgáltatói szerződésekkel rendelkezik, és így nagy mértékű extra bevételt eredményez számukra

Továbbá a nem a közbeszerzési eljárás hatálya alá  tartozó ügyfelei részére nyújtott szolgáltatásokon magasabb árrés szintet érnek el, így az össz-volumenük biztosítja számukra a jövedelmező működését.

A KEF-es itézmények kiszolgálását önálló szervezeti egységek végzik, melyek költséghatékonysági mutatói az összes szervezeti egységével együtt pozitív eredményt mutatnak

Kérdezem erre, hogy az állami intézményrendszer utaztatásával járó költségeit, más területről érkező megrendelőknek, partnercégeinek és magánembereknek nyújtott szolgáltatásai megemelt árrésével kívánja fedezni? A piacon a legkedvezőbb szerződésekkel rendelkezik? Honnan tudja és miért állítja ezt egy közbeszerzési kötelező erejű nyilatkozatban?

Ez nem csak etikai kérdéseket vet fel, hanem azt sem értjük, hogy a Beszerző, ilyen nyilatkozattétel után hogyan hirdethette ki nyertesként a Közbeszerzési törvény alapelveit –  nyilatkozata alapján – egyértelműen sértő ajánlattevőt.

Ha Ajánlattevő, fenti nyilatkozata ellenére később mégiscsak egyértelműen bizonyította, hogy tevékenysége, ezen projekt kapcsán sem veszteséges, akkor ott olyan szakmai fortély vagy partneri megállapodás húzódik meg a háttérben, mely Magyarországon egyedülálló. Ebben az esetben szintén Önhöz fordulok segítségért az súlyosan egyenlőtlen bánásmód okán. Ha pedig nincs, akkor itt, na itt, lehet, hogy a megsejtés mögött nem ”a nagy semmi” húzódik meg.

Tisztelt Elnök Asszony!

Ön szerint nem sérti jelentősen a piac többi szereplőjének érdekeit egy ilyen nyilatkozat, egy ilyen ajánlat, ez a magatartás, különösen egy megtépázott, az utazási irodák számára egyre szűkülő piaci teret biztosító üzleti környezetben?

Vajon nem szükséges-e egy azonnali, jól átgondolt sajtóközlemény megtétele, mely megfelelően korrigálja a piaci híreket? Gondolok itt többek között a korábban Ön által kiadott repülőjegy szerviz díj ajánlásra, illetve minisztériumi állásfoglalás kérésre, mely teljes mértékben elértéktelenedik a jelen helyzet szó nélkül hagyása esetén.

A válaszok egyértelműek…szakmai tapasztalatát ismerve vélem, hogy Önnek is Elnök Asszony! Remélem azt is, hogy a személyi konzekvenciákat is mérlegeli!

Fentiek alapján kérem, a szakma érdekében nyilvános állásfoglalás megtételére, és az etikai kódex irányelvei alapján a vétkes irodával szembeni fellépésre. Várom mielőbbi szíves és hatékony intézkedését!

Budapest, 2013. február 28.

Tisztelettel:
Takács Péter
Ügyvezető
Malév Air Tours


Takács Péter ügyvezető úrnak

Budapest, 2013.  március 1.

Tisztelt Ügyvezető Úr, kedves Péter!

A „Nemzetközi utazásszervezések”  tárgyú közbeszerzési eljárás témájában küldött levelére az alábbiakról szeretném tájékoztatni:

A MUISZ, mint köztudott, az utazási irodák érdekvédelmi civil szervezete.

Lobbitevékenységet folytatunk annak érdekében, hogy az utazási irodák számára a jogi és közgazdasági környezet a lehető legkedvezőbben alakuljon. Tagjaink részére számos szolgáltatást nyújtunk, mint pl. ingyenes jogi és adótanácsadás, előadások szervezése a szakmát érintő aktuális témákban, állásfoglalások kérése az államigazgatás szerveitől, stb.

Ezen túlmenően igyekszünk tagjaink üzleti kapcsolatainak bővítéséhez is hozzájárulni, valamint részükre különböző kedvezményeket elérni a szolgáltató partnereknél.

A MUISZ azonban nem hatóság, sem jogunk, sem lehetőségünk nincs tagjaink árképzésébe, üzletpolitikájába beleszólni, azt véleményezni. A Döntőbizottság független, jelentős tapasztalattal rendelkező szerv, amely alkalmas a levelében említett kérdést elfogulatlanul elbírálni.

Szövetségünk elítéli azt az egyre inkább terjedő gyakorlatot, hogy utazási irodák 0 forintért nyújtanak szolgáltatást, akár repülőjegy-értékesítés, akár utazásközvetítés, szállásfoglalás vagy más szolgáltatás esetében. Többször felhívtuk arra a figyelmet, hogy ez egy nem kívánatos tendenciát eredményez, és az utazási irodák ezzel csak a szakma helyzetének súlyosbodását érik el, valamennyi szereplő kárára.

Többek között február 28-án, az Utazás kiállítás kapcsán megrendezett „ Best practice” utazási irodai szekcióülésen is ezt hangoztattuk.

Maximálisan elítéljük azt is, hogy a sajtóban – még a Döntőbizottság döntését megelőzően –  negatív hangvételű cikk jelent meg a pályázattal kapcsolatban. A szakmai hírek ilyen fajta kiszivárogtatása helytelen, és árt a szakmának.

Ugyanakkor a pályázati kiírás hibájának tartjuk is, hogy előnynek tekinti fiókhálózat meglétét egy ilyen jellegű tevékenység esetében, amely az ország bármely pontjáról on-line végezhető, és a szolgáltatást nyújtó fél elektronikus úton minden dokumentumot el tud juttatni a megrendelőhöz. Feltételezem, hogy a Malév Air Toursnak is gondot okozott a kiírás ezen pontjának megfelelni.

Természetesen, ha a Döntőbizottság valamely MUISZ tagot elmarasztal, a szövetség Etikai és Jogi Bizottsága vizsgálat tárgyává teszi, hogy az elmarasztalt tag magatartása sért-e etikai normát, és mérlegelni fogjuk, milyen lépéseket tehet a MUISZ e kérdésben, ill. milyen előremutató állásfoglalást tudunk megfogalmazni a jövőre nézve.

Üdvözlettel,
Molnár Gabriella
elnök


Az ügy váratlan fejleménye, hogy névtelen levelet kapott és lemondott posztjáról Takács Péter a Malév Air Tours Kft. ügyvezetője

Mint köztudott a Malév Air Tours a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz fordult a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság által TED 2012/S 234-385265 számon megjelentetett „Nemzetközi utazásszervezések” közbeszerzési eljárás kihirdetett végeredménye kapcsán. A kérelemhez kapcsolódóan a tulajdonos – a MAT számára – az igazgatási szolgáltatási díj 2013. március 6-i határidőre történő megfizetésére volt kötelezve, melyhez a tulajdonos a teljes összeget biztosította.

Takács Péter közleménye szerint a mai napon kézhez vett, a Malév Air Tours Kft-nek címzett névtelen levélben olvasottak szerint, nem szó szerint idézve, de értelmét tekintve azt javasolják, hogy a Társaság mielőbb gondolja át a cég, a cégcsoport, és tulajdonosa a stratégiáját és a puszta tényeket helyezzék el a mai gazdasági körülmények közötti igen szűkös, hitelekkel tarkított térben, és a piacon való békés egymás mellett jegyében mindenki a maga területén tevékenykedjen.

Megdöbbenéssel kellett szembesülni azzal a ténnyel, hogy egyes érdekkörök névtelen levelek útján próbálnak jobb belátásra bírni akaratukkal nem egyező aktivitást mutató gazdasági szereplőket, burkoltan megfenyegetve tulajdonost, céget, cégeket egyaránt. A félreértések tisztázása végett sem a MAT, s tudomásom szerint az MFTF csoport sem rendelkezik hitelállománnyal, még folyószámla hitellel sem. A tulajdonosokról azonban nem tudok nyilatkozni. Nyilván valóan véletlen egybeesés történt, s még csak érteni sem értjük, hogy melyik piaci versenytársnak vagy érdekkörnek áll vagy állhat érdekében „hitelekkel tarkított térről” utasításokat megfogalmazni, közölte az ügyvezető.

A kialakult helyzet miatt visszavontam a jogorvoslati eljárásra vonatkozó kérelmet és azonnali hatállyal beadtam felmondásomat, mert úgy érzem, hogy sem a MAT, sem az MFTF csoport, sem a tulajdonosok személye nem eshet áldozatául egy ilyen üzleti szituációnak. Döntésemről a tulajdonost írásban tájékoztattam és jogi képviselőnkkel konzultálva kértem a büntetőeljárás megindításához kapcsolódó vizsgálat lehetőségének a pontos felmérését, valamint a nyomozóhatóság felé történő beadvány megfogalmazását.