Rendhagyó mozgalom

A Magyar Turizmus Zrt. ausztriai képviselete pilot projekt jelleggel turizmus-mozgalmat indít az Ausztriában élő magyarok, magyar származású osztrákok körében, hogy közvetítésükkel tovább növekedhessen az osztrák vendégéjszakák száma Magyarországon. A turizmus-mozgalom lényege, hogy az Ausztriában élő magyarok, valamint a magyar érzelmű osztrákok katalizátor szerepet tölthessenek be annak érdekében, hogy minél több osztrák ismerősük, rokonuk, barátjuk válassza nyaralás/pihenés/szabadságolás/rendezvények/konferenciák stb. helyszínéül hazánkat.

 

{module 221}

A mozgalom alapját a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai képviseletének koordinációjában összegyűjtendő magyarországi turisztikai ajánlatok jelentik, amelyek kedvezményeket biztosítanak a vendégek részére. A mozgalom az MT Zrt. bécsi irodájának becslése szerint már rövid távon évi 10 ezer pótlólagos osztrák vendégéjszakát generál a hazai szálláshelyeken. Az osztrák zászló színeire utaló, „Rot-Weiss-Rot in Ungarn” szlogen alatt futó rendhagyó kezdeményezést 2012. május 10-én, nagyszabású beharangozó sajtótájékoztató keretében indítják útjára Bécsben. 

DIASZPÓRA TURIZMUS-MOZGALOM INDÍTÁSA AUSZTRIÁBAN – ROT-WEIß-ROT IN UNGARN 

Kiindulópont: A Magyar Turizmus Zrt. 2012. évi marketingterve alapján Magyarország beutazó turizmusa szempontjából fajlagosan legnagyobb küldőpiacunk Ausztria, amely növekedési tartalékai és az elmúlt években folyamatosan gyarapodó, s rekordokat döntő vendégforgalma szerint a hazai turizmusgazdaság egyik „aranytojást tojó tyúkja.” 2008-tól az általános gazdasági dekonjunktúra ellenére folyamatosan és dinamikusan nőtt az Ausztriából hazánkba érkező osztrákok, s az általuk eltöltött vendégéjszakák száma, amely tendencia a jelenlegi promóciós eszköztárral és kapacitással tovább már nehezen növelhető. További pótlólagos forgalom generálása, illetve az elért eredmények szinten tartása, kiegészítő eszköztár és újszerű megoldások alkalmazását igényli. E célkitűzés jegyében 2012 tavaszától az MT Zrt. pilot projekt jelleggel mozgalmat hirdet az ausztriai magyar diaszpóra körében, amelynek célja pótlólagos osztrák vendégéjszakák számának növelése hazánkban. 

A mozgalom: Alapozva a Magyar Növekedési Terv című stratégiai dokumentumban, valamint a „magyar külpolitika az európai uniós elnökség után” című külügyminisztériumi irányelvekben a magyar diaszpórával kapcsolatban megfogalmazott kormányzati elképzelésekre és célkitűzésekre, a Magyar Turizmus Zrt. 2012-ben Ausztriában pilot projekt jelleggel a magyar diaszpóra körében útjára indítja turizmus-mozgalmát. A turizmus-mozgalom lényege, hogy az Ausztriában élő magyarok, valamint a magyar érzelmű osztrákok katalizátor szerepet töltsenek be annak érdekében, hogy minél több osztrák ismerősük, rokonuk, barátjuk válassza nyaralás/pihenés/szabadságolás/rendezvények/konferenciák stb. helyszínéül hazánkat. A mozgalom alapját a Magyar Turizmus Zrt. ausztriai képviseletének koordinációjában összegyűjtendő magyarországi kedvezményes üdülési ajánlatok jelentik, amelyek a mozgalomban résztvevők számára foglalási kód/jelszó alapján kedvezményeket biztosítanak a csatlakozott hazai turisztikai szolgáltatóknál (szállodák, fürdők, éttermek, stb). 

A mozgalom haszna: Az ausztriai magyar diaszpóra körében indítandó turizmus-mozgalom segítségével direkt és indirekt módon, multiplikatív jelleggel és rendkívül költséghatékonyan pótlólagos osztrák vendégforgalmat, s ezáltal pótlólagos turisztikai bevételeket generálhatunk a magyar gazdaságban. A mozgalom eszköztára alkalmas arra, hogy már rövid távon is biztosítsa egyik legnagyobb küldőpiacunkról azt a kritikus vendégforgalmat, amely a korábbi rekorderedmények szinten tartásához, illetve növeléséhez szükséges és elégséges. A magyar diaszpóra számára, mint érzelmileg motivált közvetítők részére olyan eszközt teremtünk, amely rendkívül egyszerű, s gyors hatásmechanizmussal képes emberek ezreit, tízezreit egy jó közösségi cél érdekében felsorakoztatni, s ezáltal az anyaország gazdasági lehetőségeit gyarapítani. A mozgalom alapgondolata, hogy mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalt tekintve mindenki jól jár, s egy olyan sajátságos win-win helyzetet és légkört teremt a mozgalomhoz csatlakozott partnerek körében, amely hosszabb távon is fenntarthatóvá teszi a javaslatban megfogalmazott rendszer működését. 

„A diaszpóra az anyaország gazdaságát direkt és indirekt módon is segítheti. Direkt mód, amikor a diaszpóra közvetlenül intenzív gazdasági kapcsolatokat tart fenn az anyaországgal, és indirekt mód, amikor az anyaország, vagy annak cégeit a piacon való terjeszkedésnél a diaszpóra elismertségén keresztül, vagy annak közvetítésével ítélik meg” – olvasható a Nemzetgazdasági Minisztérium növekedési tervében, amely célkitűzés tökéletesen ráhúzható az MT Zrt. ausztriai képviselete által javasolt pilot projektre is. 

Ausztriában a legutolsó, 2001-es népszámlálás adatai alapján hivatalosan 43 bejegyzett magyar vonatkozású egyesület és 11 magyar ajkú egyházi gyülekezet működik. A becslések szerint körülbelül 60-100 ezer közé tehető az ausztriai magyarok teljes száma, ugyanakkor a magyar szimpatizáns osztrákok, illetve az Ausztriában munkát vállaló magyarok számát is figyelembe véve, több száz ezerre becsülhető azon érintettek száma, akik a mozgalom szempontjából potenciális katalizátornak tekinthetőek. 
Az egyszerűség érdekében 200 ezer fős „diaszpóra magyarsággal” számolva reális célként tűzhető ki, hogy középtávon legalább tizedüket, mintegy 20 ezer főt bevonjuk a mozgalom népszerűsítésébe. Segítségükkel már egyetlen áttételen keresztül is közel 100 ezer potenciális osztrák turistát érhetünk el. Ha csak 1 százalékuk (!) is él a felkínált lehetőséggel, s barátaikkal, családjukkal (átlagosan 3 fővel számolva) 3 napot turisztikai célból a kedvezményes lehetőséget biztosító hazai szálláshelyen töltenek el, már így is közel 10 ezer pótlólagos osztrák vendégéjszakát generálhatunk.

Az elkövetkezendő években a szájhagyomány és a pozitív motivációk okozta multiplikativ hatással is számolva nem irreális cél a 20-30 ezer vendégéjszaka elérése sem, amely átlagos turisztikai költéssel számolva, mintegy 3 millió eurós, azaz közel 1 milliárd forintos plusz forgalmat generál a hazai turizmusgazdaságban. Ennek megfelelően az akció direkt költségvetési hatása éves szinten mintegy 200 millió forintra tehető. Figyelembe véve, hogy a mozgalom elindítása szinte semmilyen plusz költségvetési forrást nem igényel, csupán az MT Zrt. és az ausztriai magyar képviseletek kapcsolati tőkéjére épül, ezért kijelenthető, hogy az ausztriai diaszpóra körében indítandó turizmus-mozgalom nem rejt magában kockázatot, s üzleti és nemzetgazdasági szempontból is egyaránt megtérülő, s ráadásul fenntartható módon generál pótlólagos keresletet a hazai turisztikai szektor számára. 

Kivitelezés és megvalósítás: „Elengedhetetlen, hogy (…) a világ különböző országaiban diaszpórában élők felé is erősödjön az anyaország szimbolikus gondoskodása, valamint e kapcsolattartásban a gazdasági, üzleti jellegű tevékenységek is markánsan megjelenjenek. (…) Meg kell találni, és összekapcsolni az együttműködésben érdekelt, vagy érdekeltté tehető nyugati magyarokat, másrészt megtalálni a hazai vállalkozókat, akik érdekeltek az ügyben.” 

A Magyar Növekedési Tervből a diaszpóra programpontból származó fenti idézet alapján a mozgalomnak keresleti és kínálati oldalról tekintve két célcsoportja van. 
1.) Kínálat oldalról a mozgalomba kapcsolódó partnerek a hazai turisztikai szolgáltatók (szállodaláncok, szállodák, fürdők, éttermek, programszervezők, egyéb szolgáltatók stb.), akik kedvezményes ajánlattal csatlakoznak a mozgalomhoz. A kedvezményes ajánlat a szolgáltatók üzleti filozófiájához leginkább illeszthető, szabadon megjelölt kedvezmény lehet, pl.: szállásfoglalás esetén meghatározott feltételek mellett 1 pótlólagos éjszaka gratis biztosítása (lsd. BWI-kampány analógiája), vagy X% kedvezmény adása az aktuális árból, vagy kiegészítő szolgáltatás biztosítása (upgrade-olt szoba, egyéb kényelmi vagy kiegészítő szolgáltatások gratis biztosítása). A szolgáltató által nyújtott kedvezményes ajánlatokat az MT Zrt. ausztriai képviselete a www.ungarn-tourismus.at képviseleti honlaphoz kapcsolódó mikrosite-on gyűjti össze, s teszi „közkinccsé”. A mozgalom „Rot-weiß-rot in Ungarn” munkacíme alapján javasolt egységesen a RWRU foglalási kód/jelszó használata az ajánlatok feltüntetésénél. Az ajánlatok egységesítése érdekében a szolgáltatóktól a szolgáltatás tartalmának, igénybevételének feltételeit és módját, valamint a kedvezmény mértékét és tartalmának kifejtését szükséges megjelölni. 

2.) Keresleti oldalról a mozgalom partnerei az Ausztriában élő magyar diaszpóra tagjai, illetve képviseleteik, szervezeteik, valamint a magyar szervezetek és érdekszövetségeik tágabb köre. A fentebb jelzett közel 200 ezer fős merítési báziskör valamennyi tagja közvetítő katalizátoroknak tekinthető. Az ő „feladatuk” az összegyűjtött kedvezményes anyaországi nyaralási/üdülési ajánlatok alapján a hiteles és meggyőző érvelés osztrák ismerettségi körükben a magyarországi turisztikai célú időtöltés népszerűsítése érdekében. A kommunikáció elsősorban a közösségi média segítségével a „szájpropaganda” hatásmechanizmusa alapján történik. 

Ütemezés 2012. első negyedében az anyaországi szolgáltatók körében a kedvezményes ajánlatok akvirálása folyik, eközben a mozgalom jellegéről és tartalmáról a diaszpóra képviseletei is informális tájékoztatást kapnak. 
2012. áprilisára elkészül a gyűjtő mikroszájt, amelyre az ajánlatok feltöltésre kerülnek. 
2012. május 10. A Rot-Weiß-Rot in Ungarn mozgalom hivatalos indítása Bécsben, nagyszabású sajtónyilvános fórum keretében. 
2012. nyara: a mozgalom közösségi fórumokon való kiterjedt kommunikációja. Igény szerint fórumok szervezése a mozgalomban résztvevő parterek számára. 

Összefoglalás: A 2012 tavaszától az MT Zrt. által kísérleti jelleggel az ausztriai magyarság körében indítandó mozgalom újszerű megközelítéssel, fenntartható módon, plusz költségvetési kiadások nélkül, már rövid távon több ezer pótlólagos vendégéjszakát és ezáltal jelentős nemzetgazdasági hasznot indukál a hazai turisztikai ágazatban, s mindezt egy sajátságos pozitív motivációs környezetbe helyezve, amely erősíti az anyaország és a határon túl élő magyarság közti kapcsolatokat és érzelmi kötődést. 

Bécs, 2012. január 04. 
Magyar Turizmus Zrt; Bécs 
Készítette: Kovács Balázs sk.

{module 221}