VISZ: Titkárok Tanácsa

Vendéglátó és Idegenforgalmi szakszervezetA Vendéglátó és Idegenforgalmi szakszervezet 2012. június 13-án tartotta soron következő Titkárok Tanácsa ülését, amelyen, többek között, összefoglalták az elmúlt években elvégzett munkát. Ezekből egy kis ízelítő.

{module 221}

177 éves a szakszervezeti szerveződés a vendéglátásban!
23 éves a VISZ!
15 éves az Ágazati Kollektív Szerződésünk!
11 éves a kiterjesztett Vendéglátó és Idegenforgalmi Kollektív Szerződésünk!
22 éves a Vendéglátás és Idegenforgalom Jövőjéért Alapítvány!
20 éves az IUF tagságunk!
17 éves az EFFAT tagságunk!
14 éves az EFFAT-HOTREC  Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagságunk
5 éves az EFFAT-FERCO  Európai Ágazati Párbeszéd Bizottságban tagságunk
21 éves az ASZSZ tagságunk!
9 éves a Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság!
17 éves a Munkajogi Tanácsadó Szolgálatunk!
13 éves az egészségügyi szűrővizsgálati programunk!
12 éves a VISZ tagokat biztosító Signal csoportos balesetbiztosítási szerződésünk!

Újjáalakulásunk 23 éve alatt felépítettük a közvetlen érdekvédelmet, érdekképviseletet

Szakszervezetünket a szakma elismerte, megkerülhetetlen tényezővé vált az ágazatban, és a szakszervezeti életben is, ezt bizonyítják az alábbi kitüntetések.

Az elmúlt évek során három Elnökségi tagunk kapta meg a legmagasabb szakmai kitűntetést, a Pro Turismo díjat” a turizmus világnapján, az ágazat munkavállalói érdekében végzett munkájáért.

A díjazottak:
Dr. Balázs Zoltánné 
Dr. Várnai Zsuzsanna
Dr. Mosonyi József 

Az ASZSZ által alapított Főcze Lajos emlékérmet kapott:
Dr. Balázs Zoltánné 
Dr. Várnai Zsuzsanna

Főcze Lajos oklevelet kapott:
Horváth László
Tasi Jánosné 
Sebőkné Kovács Katalin
Tolnai Lászlóné
Bihari Mihályné

Sikerünk titka, hogy a szakszervezeti tagságot vállalóktól kezdve, az alapszervezeteknél dolgozó tisztségviselőkön át a vezető testületekig, mindannyian a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet tagjai vagyunk. Érdekeinket akkor tudjuk érvényesíteni, ha a kollégáink döntő többsége tagjaink közé tartozik, ez adja egy szakszervezet erejét, ezért a tagszervezés nem lehet kampány feladat, a mindennapok részévé kell válnia.

Tisztségviselőnek lenni nem könnyű feladat, a közösségi érdekek képviselete során sűrűbben hangzik el a kritika, mint a köszönő szó.Miért kell szakszervezeti tagnak lenni?

Mit nyújt tagjainak, a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet?

A piacgazdaság egyik jellemzője a magányos munkavállalók kiszolgáltatottságának növekedése. A munkáltató csak a szakszervezetet fogadja el egyenrangú partnerként.

Miért?

Az Európai Unió egyenrangú partnere az Európai Szakszervezeti Szövetség

A Munka Törvénykönyve a munkavállalók érdekeinek képviseletét, érdekeinek érvényesítését a SZAKSZERVEZET számára biztosítja.

A munkavállalói érdekek szakszervezetünk által történő megjelenítésének, érvényesítésének különböző szintjei a következők:

Munkahelyi szint

(szállodák, éttermek, közösségi étkeztetés, utazási irodák)

A munkahelyi Szakszervezeti Bizottság (SZB), Szakszervezeti Intéző Bizottság (SZIB) az egyéni és kollektív érdekeket megjeleníti és képviseli, legfontosabb feladata az évenként megújuló kollektív szerződést megkötni a munkáltatóval.

Mit tartalmaz és mit nyújt anyagilag egy átlagos kollektív szerződés?

Ezek a juttatások ugyan csökkentek a gazdasági válság miatt, de 2009-ig tartalmazták az alapszervezetek által kötött szerződések. Bízunk benne, hogy csak átmenetileg kellett felfüggeszteni a juttatások egy részét. Sajnos 2010-től az adótörvények változásai sem kedveznek a természetbeni juttatások adásának.

 • Éves bérfejlesztés mértéke
 • Természetbeni étkezés, vagy utalvány értéke
 • Úti költségtérítések szabálya
 • Mosatási költségek átvállalása
 • Munka – és védőruha juttatás rendje
 • Beiskolázási segély igénybevételének feltételei
 • A Munka Törvénykönyvében rögzítettnél hosszabb felmondási idő és végkielégítés
 • SZÉP kártya, üdülési lehetőségek biztosítása
 • Törzsgárda tagok anyagi megbecsülés
 • Önkéntes nyugdíj – és egészségpénztári juttatás
 • Munkabérelőleg feltételei

A fenti juttatások éves egy főre számított értéke, a szakszervezeti tagok számától, azaz a szakszervezet erejétől függően:
100 000 – 300 000 forint.

Csak a szakszervezet köthet kollektív szerződést. Ahol nincs szakszervezeti tagság a juttatás éves értéke nulla.Ahol van szakszervezeti tagság, de jelentős a szakszervezeten kívüliek száma, azaz a „potyautas”, a munkáltatóval történő tárgyalás nehezebb, és az eredmény is szerényebb. Sokan büszkék arra, hogy nem tagjai a szakszervezetnek, de még nem láttuk, hogy büszkén visszautasították volna kollégáik áldozatvállalásának eredményeit.

A potyautas az a munkavállaló, aki azért nem szakszervezeti tag, mert a szakszervezet által évenként kiharcolt eredmények így is érvényesek rá, elvárja, hogy mások – a társai – gondoskodjanak érdekei védelméről. De ha valaki saját magáért nem kíván tenni, milyen alapon várja el másoktól, hogy tegyenek érte?

Ágazati szint:

A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet ágazati szintű érdekvédelmi, érdekérvényesítő szolgáltatásai:

 • Szakszervezetünk kiharcolta a felszolgálási díj bevezetését
 • Ágazati Kollektív Szerződés, a Munka Törvénykönyvénél kedvezőbb juttatásokkal
 • Egyéni munkajogi tanácsadás, jogvédelem
 • Segítség a munkahelyi kollektív szerződések megkötésében, bértárgyalások lefolytatásában
 • Balesetbiztosítás, kedvező élet, lakás- és háztartásbiztosítás, kedvezményes kötelező gépjármű felelősség biztosítás valamennyi szakszervezeti tag és családtagjaik részére, a Signal Biztosítóval kötött szerződés alapján
 • Ingyenes, komplett nőgyógyászati szűrővizsgálat a szakszervezetünk tagjai és családtagjaik számára
 • Érdekvédelem külföldi munka során
 • Képviselet a Nemzeti Gazdasági és Szociális Tanácsban, az Autonóm Szakszervezetek Szövetségének tagjaként
 • Lobbizás az Országgyűlés és Sport és Turisztikai Bizottságánál, a szakmai érdekek érvényesüléséért
 • A Turizmus – Vendéglátás Ágazati Párbeszéd Bizottság munkavállalói oldala stratégiájának kialakítása, képviselete, szakszervezeti tagjaink érdekében

Az ágazati szintű szolgáltatás éves átlagos értéke egy fő részére 150 000 forint.

A Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezet szövetségekben való tagságán keresztül érvényesülő érdekvédelme, érdekképviselete Szakszervezetünk tagjai részére

 • A munka világával kapcsolatos törvények parlamenti döntést előkészítő szakaszában tagságunk érdekeinek képviselete
 • A Nemzetközi Szakszervezeti Szövetség az Élelmiszer, Agrár, Turizmus ágazatban genfi székhellyel (IUF) működő szervezetben hazai, ágazati érdekeink védelme.
 • A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) direktíváinak az ágazatra vonatkozó érvényesítése.
 • Az Európai Szakszervezeti Szövetség, az Élelmiszer Agrár és Turizmus Ágazatban brüsszeli székhellyel (EFFAT), az ágazat szakszervezeti tagjainak európai uniós szintű képviselete, pl.: a szállodai – éttermi ágazati párbeszéd bizottságban (EFFAT – HOTREC), közösségi étkeztetés ágazati párbeszéd bizottság (EFFAT – FERCO).

A három szövetségben való tagságért, az országos, az európai, a nemzetközi szintű érdekvédelemért a Vendéglátó és Idegenforgalmi Szakszervezetnek jelentős tagdíjat kell fizetni a fenti szövetségek számlájára:

Bevétel
Az előzőek szerint a szakszervezeti Tagságból eredő anyagi előny:
250 000 – 450 000 forint/fő/ év

Kiadás
Szakszervezeti tagjaink által éves szinten, átlagosan befizetett tagdíj, amellyel adóalapját csökkenti a SzJA törvény alapján:
12 000 forint/fő/év

Érdemes – Szükséges – Megéri Szakszervezeti tagnak lenni?
IGEN
Lépj be Te is, erősítsd szakszervezetünket, tartozz hozzánk!

A VISZ stratégiájának, céljainak ismertetése

 1. A jelenlegi szolgáltatásaink, belföldi, külföldi tárgyalási pozícióink megőrzése.
 2. Legyen jövőre is bérkompenzációs pályázat.
 3. A béren kívüli juttatások adójának csökkentése.
 4. A helyi kollektív szerződések megőrzése, az azokban felfüggesztett juttatások visszaállítása.
 5. Tagszervezési kampányok beindítása.
 6. A kiterjesztett Ágazati Kollektív Szerződés megtartása.
 7. Minden alapszervezet kössön munkavállalói felelősségbiztosítást tagjai számára.
 8. Az új Turizmus-Vendéglátás törvényben /amelynek parlamenti tárgyalását elnapolták/ jelenjen meg annak az igénye, hogy a turizmusban, vendéglátásban munkát vállalók átlagkeresete érje el a nemzetgazdasági munkavállalói átlagkeresetet.

„Egyetlen gyufát eltörni könnyű, de egy csomagot egyszerre lehetetlen feladat.”

{module 221}